Finansal piyasalarda hisse senedi, bir şirketin paylarını dağıtarak elde ettiği sermaye desteğidir. Söz konusu hisseler arasında nispeten daha özel bir yere sahip olan senetler de mevcuttur. İmtiyazlı hisse senedi, esas sözleşmede hüküm bulundurmak kaydıyla pay sahiplerine kâr ve tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı kullanımı gibi konularda öncelik sağlar.

İmtiyazlı hisse senedi nedir sorusunu kısaca “altın hisse” şeklinde yanıtlamak mümkündür.

external link icon
ekonomi-ve-para

Net Nakit Pozisyonu En Güçlü 10 Şirket

İmtiyazlı Hisse Senedinin Özellikleri Nedir?

İmtiyazlı hisse senedi özelliklerinin başında ayrıcalığın ortağa değil, payın bizzat kendisine bağlanması gelir. Bu sayede pay ile birlikte imtiyazlı hak da el değiştirmiş olur. İmtiyaz hakları ana sözleşmede öngörülerek ayrıcalıkların geçerlilik şartları hükme bağlanmıştır. Senedin ihraç edilebilmesi için ana sözleşmede bu minvalde bir hükmün yer alması gerekir. Eğer yoksa ana sözleşmede bu yönde bir değişiklik yapılması suretiyle bu senet ihraç edilebilir. Ana sözleşmede hüküm bulunmadıkça pay sahiplerinin oy birliği ile dahi imtiyazlı hisse senedi ihracı mümkün olmaz.

İmtiyazlı Hisse Senedinin Avantajları Nelerdir?

İmtiyazlı hisse senedi, adi sermaye payına göre daha önceliklidir. Söz konusu hisse senedinin şartları, bu payları ihraç eden kişilerin esas ya da kuruluş sözleşmelerinde açıklanır. Bu hisse senedinin sahipleri, rüçhan hakkı kullanabilir. Bu sayede mevcut ortaklara bedelli sermaye artırımlarına öncelikli olarak katılma hakkı doğar. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerinin oy hakkı da bulunur. Değerli paylara eşit oy hakkı tanınarak senet ihracının önlenmesi amaçlanır. 

Şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kâr dağıtılması durumuna temettü adı verilir. İmtiyazlı hissedarlar, şirket kârından belli oranlarda temettü alabilir. Söz konusu ödeme, yıllık bilançoya göre belirlenen ana kârdan ya da temettü için ayrılan paydan yapılabilir. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine tanınan bir diğer ayrıcalık ise aday gösterebilme yetkisidir. Şirket yönetim kuruluna aday gösterilebilmesi için imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı ve karar hususlarına uygun şekilde bir araya gelerek karar vermesi gerekir. 

İmtiyazlı Hisse Senedi Nasıl Alınır?

İmtiyazlı hisse senedi nasıl alınır sorusunu kısa ve net bir şekilde yanıtlamak mümkündür. Hisse senedi almak için ilki olarak SPK lisansı olan bir kurumda yatırım hesabı açmak gerekir. Yatırım hesabı açıldıktan sonra geleneksel borsada işlem yaparak hisse senedi satın almak ve portföy oluşturmak mümkündür. Ardından internet bankacılığını kullanarak bu yatırım hesabıyla hisse senedi alabilirsiniz. Bağımsız aracı kurumlar ile hisse senedi almak için ise daha farklı bir yol izlemek gerekebilir. Bunun için kurumun internet sitesinden bağlantı kurularak hesap açıldıktan sonra satın alma işlemi gerçekleştirilebilir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...