Enflasyon telafisi yatırımcıların nominal ve enflasyona endeksli tahvil arasında kayıtsız kalmalarını sağlayan bir orandır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tanımına göre bu kavram; yatırımcıların reel anlamda kayıp yaşamamak için talep ettikleri enflasyon risk primi ve enflasyon beklentisi toplamıdır. Enflasyon telafisi kavramı, bu verinin hesaplanma biçiminden yola çıkılarak anlatılabilir. Bu telafi oranı; vade başta olmak üzere kalan tüm verileri aynı olan enflasyona endeksli tahvil ile nominal tahvilin getirileri arasındaki fark şeklinde ifade edilebilir. 

Enflasyon telafisi; nominal ve enflasyona endeksli tahvil değerlerinin birbirinden çıkarılmasıyla bulunur. Bu kavramın hesaplamasının yapılması için reel ve nominal tahvil getirilerinin tek tek bulunması gerekir. Reel ve nominal tahvil parametrelerinin eksi veya artı yönlü hareketi bu oranın değişmesinde doğrudan etkilidir.  

Enflasyon Telafisinin Etkileri Nelerdir?

Enflasyon telafisinin en temel etkisi, bu kavrama dair beklentilerin analiz edilmesine yardımıdır. Telafi verileri ile gerçek piyasalardaki enflasyon beklentilerine ışık tutulabilir. Üstelik enflasyonun telafisi, reel piyasa kaynakları yoluyla oluştuğu için oldukça güvenilir sonuçlar doğurur. 

Enflasyonun telafisinde yaşanan düşüşler, yatırımcıların uzun vadede fiyat değişim oranlarında azalma beklediğini gösterir. Bu da daha istikrarlı bir ekonomi anlamına gelir ve yatırımcının piyasalara olan güveni artar. Bu nedenle gelişmiş ekonomilerde enflasyon telafisinin düşük veya yüksek olması piyasaya dair güvenilir veriler elde edilmesine yardımcı olur. Enflasyon telafisi nedir ve etkileri nelerdir gibi sorulara yanıt verdikten sonra bu kavramın öneminden bahsedilebilir.

Enflasyon Telafisinin Önemi 

Enflasyon telafisi kavramı reel ekonomik parametreler ile şekillenir. Bu kavram; enflasyon beklentileri, belirsizlik ve likidite gibi faktörlerden direkt olarak etkilenir. Dolayısıyla enflasyon telafisi kavramının yapılacak vaka analizlerinde güvenilir veriler elde edilmesine olanak sağladığı söylenebilir. Bu da kavramın öneminin daha iyi anlaşılmasına imkân verir. 

Enflasyon telafisi aslında yatırımcıların piyasa içinde kendilerini korunaklı hissetmelerini de sağlar. Çünkü her ekonomide, küçük ya da büyük ölçekli enflasyon kavramının yansımaları görülür. Yatırımcıların bu gibi durumlarda kendini güvende hissetmesi yüksek enflasyon riskini düşürür ve fiyat istikrarını sağlar. Bu sayede ekonominin genel gidişatı olumlu yönde etkilenir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...