Hisse senedi yatırımıyla ilgilenen çoğu kişi, bedelsiz sermaye artırımı nedir ve özellikleri nelerdir gibi sorularla karşılaşır. Bedelsiz sermaye artırımı, şirkete dışarıdan para girişi olmadan kapitalin yükseltilmesini ifade eder. Şirketin iç kaynakları karşılığında bu yönteme başvuran ortaklara bedelsiz hisse senedi dağıtılır. 

Şirketin iç kaynakları; temettü, yedek akçe, duran varlık kârları, emisyon birimi gibi varlıklardan oluşur. Şirket, bu kaynakları kullanarak artan sermayeyle ortaya çıkan hisseleri hiçbir karşılık beklemeden yatırımcılarına dağıtır. Şirket açısından hiçbir getirisi bulunmayan bu işlem, yatırımcıların daha fazla hak sahibi olmasını sağlar. Bedelsiz sermaye artırımı süreci, tıpkı hisse senedi gibi Türk Ticaret Kanunu’na göre şekillenir.

Bedelsiz Sermaye Artırımının Özellikleri Nelerdir?

Hisse senedi, bedelli ve bedelsiz olmak üzere iki şekilde bölünür. Dış kaynak kullanılmadan gerçekleştirilen bedelsiz artırım, sık araştırılan konular arasında yer alır. Bir çeşit hisse senedi bölünmesi olan bedelsiz artırım, yatırımcılardan hiçbir bedel talep etmeden payları, eşit miktarda dağıtım mantığını esas alır. Özellikle iç kaynaklardaki durağanlığı ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen bu bölünmenin çeşitli özellikleri bulunur. 

  • Bedelsiz artırım, şirketin öz sermayesinde artışa veya azalmaya neden olmaz.
  • Sermaye artırımıyla birlikte, şirketin hisse senedi fiyatlarında düzenlemeye gidilir. 
  • Şirket, artırımla sahip olduğu sermaye oranı karşılığında yatırımcılarına bedelsiz hisse dağıtır. 

İç kaynaklarla yapılan sermaye artırımında, şirketlerin bilançodaki rakamı yükselirken mal varlığı aynı kalır. Ancak sermaye artırımı, hisse senedi fiyatlarını doğrudan etkiler. Bedelsiz sermaye artırımı hesaplaması için; borsa fiyatı, rüçhan hakkı kullanım bedeli, bedelli oranı, bedelsiz oranı ve temettü rakamlarını bilmek gerekir. Bedelli oranından temettü miktarı çıkarılarak, bu rakam eski fiyat ve rüçhan hakkı fiyatıyla çarpılır. Çıkan sonuç, bedelli ve bedelsiz oranları toplamının bir fazlasına bölünür. Böylece bedelsiz sermaye artırımıyla ortaya çıkan yeni hisse fiyatları bulunur. 

Bedelsiz Sermaye Artırımının Nedenleri Nelerdir?

Bedelsiz sermaye artırımı, yalnızca iç kaynaklarla yapıldığı için yatırımcıların ilgisini çeker. Bedelsiz hisse dağıtımıyla sonuçlanan bu yöntem, şirkete maddi olarak getiri sağlamasa da çeşitli nedenlere dayanılarak yapılır.  

  • Bedelsiz artırım, zaman zaman alım satımı yavaşlayan hisse senedinin likiditesini yükseltir.  
  • Bedelsiz hisse dağıtımından faydalanmak isteyen küçük çaplı yatırımcılar, bu yönelimle hareket kazanan piyasada fiyatların artmasını sağlar.  
  • Şirketler, var olan kaynaklarını sermayeye dönüştürerek vergi avantajlarından yararlanabilir. 
  • Enflasyona karşı düşen sermayeyi korumak için bedelsiz artırım oldukça etkili bir yöntem kabul edilir.  

Şirketler, çeşitli sebeplerle bedelsiz sermaye artışına gidebilir. Nedeni ne olursa olsun şirketin, piyasa değeri bu bedelsiz artıştan etkilenmez. Şirket içi toparlanmayı ve dengeyi sağlayan bu işlem, aksine hisselere karşı teşvik sağlar. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri(APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir?

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Broker Nedir? Kimlere Broker Denir?

Makaleyi sesli dinle Broker tanım olarak, ilgili işlemlerin tarafları arasında aracı niteliği taşıyan, başta emlak anlaşmaları olmak üzere birçok ticari işlemi de kolaylaştıran...