Borsa, kendi içinde farklı dinamikleri olan bir yapıdır. Bu anlamda kazanç oranını artırmak için borsada farklı uygulamalar gerçekleştirilir. Bunlardan biri de tavan fiyat uygulamasıdır. Tavan fiyatı, borsada hisseler için kullanılan bir tabirdir. Aslında bu kavram bir hesaplama türünü ifade eder. Tavan fiyatın tercih edilme nedeni borsadaki riskleri azaltmaktır. 

Söz konusu fiyat, günlük işlem hacmi baz alınarak yapılır. Bir hisse senedinin açılış ve kapanış fiyatları göz önünde bulundurularak hesaplanır. Burada yatırımcıların temel hedefi, hesaplamayı kâr marjına olabildiğince yakın hâle getirmektir. Tavan fiyatını kısaca hisse senedinin ulaşabileceği en yüksek limit fiyat olarak tanımlamak da mümkündür. 

Borsada Tavan Fiyatı Uygulaması Nasıl Olur?

Tavan fiyat ne demek sorusuna yanıt verdikten sonra bu kavramın borsada nasıl uygulandığına değinmek gerekir. Uygulamada öncelikle bir hisse senedinin kapanış fiyatı göz önünde bulundurulur. Hesaplama yapılırken hisse senedinin son fiyatının %10’u alınır. Ardından bu oran kapanış tutarına eklenerek üst seviyedeki tutar bulunur. Bu hesaplama neticesinde yatırımcılar bir hisse senedinin en fazla ne kadar yukarı yönlü seyredeceğini görür. 

Tavan Fiyat Uygulamasının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Bu uygulama, riskli bir yatırım aracı olan borsada zarar etme ihtimalini düşürür. Çünkü söz konusu hesaplama, bir hisse senedinde ortaya çıkabilecek en yüksek fiyata dair bilgi edinmeyi sağlar. Bu bilgi de daha sağlam yatırımlar yapmanın önünü açar. Özellikle alım satım portföyü oluşturulurken tavan tutar hesaplamasının yapılması tavsiye edilir. 

Mal ve hizmet satışında uygulanan tavan fiyat politikası, maksimum satış tutarını belirlemektir. Bu işlem çoğu kez devlet eliyle yapılır. Herhangi bir ürün, arz talep dengesi içerisinde çok pahalıya fiyatlanıyorsa devlet bu malın satılabileceği maksimum fiyatı belirleyerek tüketiciyi korumaya çalışır. Bu uygulamanın dezavantajı satıcıya, avantajı ise tüketiciye yansır. 

Hisse Senedi Tavan Fiyatı Nedir?

Hisse senedi tavan fiyatı, borsada belirlenen bir durumdur. Senedin kapanışından sonra %10’luk kısmı hesaplanarak başlangıçtaki tutara eklenir. Örneğin 100 TL ile kapanan bir hisse senedinin %10’u alınarak başlangıçtaki fiyata ilave edilir. Böylece senedin tavan tutarı 100+10=110 TL olur. Yatırımcılar söz konusu senedin maksimum bu tutara çıkabileceğini düşünerek işlem yapar. Bu da yatırımcıyı muhtemel zarardan korur. 

Tavan Fiyatı Uygulaması Kimi Korumayı Amaçlar?

Mal ve hizmet satışında gerçekleştirilen tavan fiyat uygulaması tüketiciyi korumaya odaklıdır. Özellikle temel tüketim mallarındaki aşırı artışları engellemek ve bireylerin ihtiyaçlarına kolay ulaşmasını sağlamak maksadıyla yapılan bir uygulamadır. Borsada tavan fiyat ise talebin yoğunluğuna göre oluşur. Burada kullanılacak tavan fiyat hesaplaması yatırımcıların önlerini görmelerini sağlar. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım satımlarının gerçekleştiği pazarlara verilen isim olarak...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme mantığına dayanan bir finansal işlemdir. Bu...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar için “Bedelsiz sermaye...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Broker Nedir? Kimlere Broker Denir?

Makaleyi sesli dinle Broker tanım olarak, ilgili işlemlerin tarafları arasında aracı niteliği taşıyan, başta emlak anlaşmaları olmak üzere birçok ticari işlemi de kolaylaştıran...