Kupür, pay ortaklığı planı yapan hisse sahiplerini yakından ilgilendiren bir kavramdır. Ortaklık yatırımları ile yeni yeni ilgilenen çoğu kişi ise kupür nedir sorusuna cevap arar. Bu kavram, temel olarak hisse karşılığında verilen değerli kâğıdı ifade eder. Para, tahvil ve hisse senetlerinin üzerinde yazan değerden bu adla bahsedilir. Hissenin dağılımı ve miktarı şirketin gelecek planlarına göre belirlenir. Hisse karşılığında verilen bu kıymetli kâğıtlar, üzerinde yazan rakama göre değer görür. 

Bu kavram, şirketin bölünebilirliği ile doğru orantılıdır. Şirketler, yönetim kurulunun izniyle gelecek planlarına ve anlık ihtiyaçlarına uygun şekilde dağılıma gidebilir. Payların büyüklüğü de yine şirketin ortaklık konusundaki gelecek planlarına göre tespit edilir. Bu değerli evrakın özellikleri ileriki süreçte gerçekleşebilecek şirket hikâyelerine göre değişiklik gösterir. 

Kupürlerin Özellikleri Nelerdir?

Borsa yatırımcılarının sıkça duyduğu bu kavram, hisse senediyle ayrılmaz bir bütündür. Şirket, yönetim kurulunun onayıyla elindeki pay için kupür düzenleyerek hisse senedi basar. Bu aşamada dağıtılacak olan hisselerin miktarı, birim olarak bu terimle ifade edilebilir. Kavram; hisse senedi ve basılmış yayınlar ile sıkça karıştırılır. Pay senedi kupürü, çeşitli özellikleriyle benzer terimlerden kolayca ayrılır. Bir üst kavram olarak değerlendirilir ve şirketin satışa sunacağı hisse senetlerinin sayısını ve içeriğini belirler. Hazırlanan kupür doğrultusunda senetler basılır. Her senedin üzerinde yazan miktar da yine bu kavramla ifade edilir. 

Kupürler Ne Kadar Büyüklükte Olmalıdır?

Payın büyüklüğü, yönetim kurulunun onayıyla birlikte şirket tarafından belirlenir. Şirket, borçlarına veya yatırım planlarına göre arzu ettiği ölçüde kâğıt kesebilir. Bu durumda ilerleyen dönemde gerçekleşebilecek pay devri ve ortaklık ihtimalleri önem taşır. Örneğin 150.000 TL’lik pay, tek hisse olarak dağıtılabilir. Ancak gelecekte ortaklık veya pay dağılımı ihtimali bulunuyorsa bu miktar; 8, 10, 12, 15 hisse şeklinde de hazırlanabilir. Bu kavramın birim büyüklüğü, tamamen elde olan pay miktarına ve hisse senedi planlarına göre değişir. Şirket, ister tek isterse de 30 kupürle pay senedi basabilir. 

Kupürlerin Önemi Nasıldır?

Hisse senedi kupürü, uzun vadeli yatırım yapanlar ve şirketler için büyük öneme sahiptir. Hisse senedinin miktarını belirleyen bu kavram, doğrudan gelecek planlarıyla ilgilidir. Bu birimin miktarı ve içeriği, şirketin gelecekteki büyüme ve ortaklık planlarıyla doğru orantılıdır. Şirket, politikaları doğrultusunda sahip olduğu payı tek seferde veya birkaç senet hâlinde satışa sunabilir. 

Tek hisse senedi için hazırlanan pay planı, bir yatırımcının uzun vadede daha fazla kâr elde etmesini sağlar. Birden fazla hisse senedi ise şirkete daha fazla ortak ve para girişi olmasına imkân tanır. Küçük paylarla hazırlanan kıymetli kâğıtlar, şirkete ileride yapacağı alım satım işlemleri için kolaylık sunar. Daha fazla pay içeren küçük miktarlarda düzenlenen kupürler, hisse senedi iptaline gerek kalmadan kısmi satış yapma imkânı verir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...