Şirketler, işletmeler ve kuruluşlar için ürünlerini pazarlamak kârı maksimize etmenin önemli bir parçasıdır. Pazarlama, mal veya hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akışını temsil eder. İşletmeler; ürünlerini, değerlerini ve teknolojilerini kurumsal bir düzlemde pazara yönlendirir. Bu noktada “Uluslararası pazar nedir?” sorusu gündeme gelir. Uluslararası pazar, üretimin gerçekleştiği mevcut ülke dışındaki alanların tümünü kapsayan bir kavramdır. 

Yabancı ülkelere taşınan mal ve hizmetler, işletmelerin küresel çapta genişlemesine yardımcı olur. Uluslararası pazar, ülkenin rekabet durumuna ve fırsat kaynaklarına göre yatırımcılara farklı fırsatlar sunar. Bu noktada pazarın büyüklüğü, politik ve ekonomik durumu belirleyici unsurlar olarak öne çıkar. Ayrıca yabancı ülke ile fiziksel ve kültürel yakınlıklar da pazarlama stratejileri açısından önem arz eder. 

Uluslararası Pazara Nasıl Girilir?

Uluslararası pazara giriş şeklinin yatırımcı veya şirket tarafından önceden belirlenmesi gerekir. Pazara giriş şeklinin seçimi sırasında çeşitli unsurlar göz önünde bulundurulur. Bunlar arasında; talep düzeyi, tarife, nakliye, marka bilinci, rekabet avantajı gibi durumlara dikkat etmek son derece önemlidir. 

Uluslararası pazara giriş, doğrudan ve dolaylı olmak üzere temel iki şekilde yapılır. Doğrudan ihracat olarak adlandırılan ilk yöntem, şirketinin hiçbir aracı kullanmadan tüm işlemleri kendisinin üstlenmesidir. Bu noktada tüm sorumluluklar ihracatçının kendisine aittir. 

İhracat yapmak isteyen şirketler, çeşitli ihtiyaçları için aracılardan hizmet talep edebilir. Bu yöntem dolaylı ihracat olarak adlandırılır. Şirketler; personel, kaynak, acente, ulaşım gibi vasıtalar aracılığıyla faaliyetlerini yönetir. Yabancı ülkelere ihracat konusunda gerekli altyapıya sahip olan aracılar, yatırımcı şirketin uluslararası pazarda daha kolay yer edinmesine yardımcı olabilir. 

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Nelerdir?

Uluslararası pazara giriş, çeşitli stratejilerle gerçekleştirilir. Pazarlama stratejileri, potansiyel müşterilere ulaşma noktasında şirketlere önemli avantajlar sağlar. Pazara giriş, firmanın sektörde kurumsallaşma açısından güçlü adımlar atması gerekliliğini beraberinde getirir. Bu noktada uygulanan ilk strateji pazar araştırmasıdır. Pazar araştırması yaparken; 

  • Tek ürün – tek mesaj
  • Tek ürün – ayrı mesaj 
  • Farklı ürün – aynı mesaj
  • Farklı ürün – farklı mesaj 

stratejileri kullanılır. Tek ürün – tek mesaj yönteminde, ihracatın yapıldığı her ülkede benzer bir pazarlama stratejisi izlenir. Örneğin Coca Cola’nın formülü ve ambalaj tasarımı her ülkede aynıdır. Tek ürün – ayrı mesaj yönteminde ise pazarlamanın yapıldığı ülke koşullarına özel stratejiler belirlenir. Farklı ürün – aynı mesaj, ürünün tüm pazarlarda benzer amaçlarla kullanılacağını fakat içeriğinde değişiklik olacağını işaret eder. Farklı ürün – farklı mesaj stratejisinde ise ihracat yapılan ülkelere özgü ürünler ve kullanım amaçları ön plana çıkar.

Uluslararası Pazarlama Karması Nedir?

Pazarlama karması; ürün, promosyon, yer ve fiyat kavramlarının ihracat faaliyetlerine bağlı olarak stratejik bir şekilde belirlenmesidir. Şirketler tarafından kullanılan bu yöntem, uluslararası pazarda yer edinmek için pazarlamanın en iyi şekilde yapılmasına yardımcı olur. Şirketler pazarlama noktasında hem kâr etmek hem de büyümek için bu aracı doğru bir şekilde tasarlamak zorundadır. Pazarlama karmasını etkin bir biçimde uygulamak şirketin uluslararası arenada görünürlüğüne katkı sağlar. 

Uluslararası Pazarlama Faaliyetleri Nelerdir?

Uluslararası pazarlama faaliyetleri; ihracat, web sitesi, franchising, ortak girişim ve doğrudan yatırım şeklinde yürütülür. Bu noktada ihracat, firmalar için uluslararası pazara girmenin en kolay yoludur. Ürün ve hizmet satışını başka ülkelere yönlendirmek pazarlama faaliyetlerini doğru uygulamakla mümkündür. Firmaların tercih ettiği bir diğer faaliyet ise çok dilli bir web sitesi kurmaktır. Ürün ve hizmet tanıtımında web sitesinin önemi oldukça büyüktür.

Şirketlerin uluslararası pazarda yer edinmek için tercih ettiği yöntemlerden biri franchising vermektedir. Şirket, ticari markasının isim hakkını belirli koşullar çerçevesinde yurt dışından bir kuruma verebilir. Bunun dışından ortak girişim, farklı ülkelerdeki şirketlerle bir arada yürütülen projelere katılmaktır. Doğrudan yatırım faaliyetlerinde ise hiçbir aracı olmadan markanızın kurumsallığın yabancı ülkelere kanıtlayabilirsiniz. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım satımlarının gerçekleştiği pazarlara verilen isim olarak...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme mantığına dayanan bir finansal işlemdir. Bu...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar için “Bedelsiz sermaye...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Broker Nedir? Kimlere Broker Denir?

Makaleyi sesli dinle Broker tanım olarak, ilgili işlemlerin tarafları arasında aracı niteliği taşıyan, başta emlak anlaşmaları olmak üzere birçok ticari işlemi de kolaylaştıran...