Anonim ve limited şirketlerin ortakları arasında sermaye değerini gösteren bir sözleşme yapılır. “Ödenmiş sermaye nedir?” sorusunun cevabı, bu değerin bir kısmının nakit olarak yatırılmasını ifade eder. Sözleşmeye konu olan sermaye, şirket ortaklarının taahhüt ettiği miktarın nakden ödenen kısmıdır. Bu kavram, şirket sözleşmelerinde geçen asıl sermaye ile ödenmemiş bölüm arasındaki farkı gösterir. 

Bu parasal varlık, anonim ve limited şirketlerin öz kaynaklarını oluşturur. Şirketler, bu sermayelerini hesaplamak için tüm yatırımlarını ve mal varlıklarını göz önünde bulundurur. Ayrıca bu sermaye türü, şirketlerin hisse senedi satışlarını da etkiler. Firmaların hisse senedi piyasasındaki değerini göstermek için ödenmiş sermaye oldukça önemlidir.  

Ödenmiş Sermaye Formülü Nedir?

Anonim ve limited şirketlerin hesaplamak zorunda olduğu bu sermaye, kâr açısından önem taşır. Şirketler, bedelli sermaye artırımına giderek ödenmiş tutardan kazanç elde edebilir. Bu nedenle söz konusu sermaye türünü doğru hesaplamak oldukça önemlidir. Ödenmiş sermayenin formülü şöyledir:  

Hisse Senedi x Hisse Nominal Değeri = Ödenmiş Sermaye  

Bahsi geçen payı hesaplarken esas sermayenin 5 katı dikkate alınır. Bununla birlikte her anonim ve limited şirketin ödenmiş sermayeyi hesaplaması ve yatırması mecburidir. 

Ödenmiş Sermaye Nasıl Hesaplanır?

Ödenmiş sermaye hesabı yapılırken dikkate alınması gereken bazı unsurlar vardır. Bunların başında şirketin toplam yatırım tutarı gelir. Ayrıca firmanın sahip olduğu tüm mal varlığı, hesaplamada dikkate alınır. Şirketin ek yatırımları da bu hesabın sonucunu etkileyen unsurlardan biridir. 

Bu sermayenin hesaplamasını yapmadan önce şirketin mevcut hisse sayısının bilinmesi gerekir. Bunun yanı sıra hisse nominal değerinin hesaplanmış olması şarttır. Çünkü nominal hisse değeri, aynı zamanda şirketin esas sermaye tutarını gösterir.

external link icon
betacontent (1)

Borsada Hisse Seçme Rehberi: Beta Katsayısı Mucizesi

Ödenmiş Sermaye Hesaplama Örneği Nedir?

Ödenmiş sermaye hesabı ana sözleşmede yer alır. Bu tutar, 500 sermaye hesabı grubuna girer. Bu değeri hesaplamak için ödenmemiş sermaye hesabı (-) grubu da kullanılabilir. Ödenmiş sermayeye şu örnek verilebilir: 

A şirketinin hisse adedi tutarı 50 milyondur. Bahsi geçen firmanın hisse nominal değeri ise 1000’dir. Bu sermayeyi bulmak için “hisse adedi x hisse nominal değeri” formülü uygulanır. Böylece 50.000.000 x 1000 = 50.000.000.000 sonucuna ulaşılır. Bahsi geçen sermayeyi bu sayede bulmak mümkündür. Ancak bu hesaplamada sonucun, şirket piyasa değerini yansıtmadığı gözden kaçırmamalıdır. Elde edilen sonuç, söz konusu hisse adedinin piyasaya çıkarıldığı dönemdeki sermayesini gösterir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...