Likidite senetleri para politikasının etkinliğin arttırmak için kullanılan bir yöntemdir. Liquidity bills olarak da ifade edilen bu kavram, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre TCMB kendi nam ve hesabına likidite senetleri ihraç edebilir. 

Likidite senetleri nedir sorusuna, piyasadaki para politikasının etkinliğini arttırmak için düzenlenen kısa vadeli bir araçtır cevabı verilebilir. Bu senetler piyasadaki fazla likiditeyi çekmek ve düzenlemek amacıyla kullanılır. Likidite senetlerinin süresi ilgili kanunda 91 gün olarak belirlenmiştir. 

Likidite Senetlerinin Özellikleri Nelerdir?

Likidite senetleri nedir sorusundan sonra bu kavramın özelliklerini de açıklamak gerekir. Bu senetlerin gösterge niteliğinde bulunan günlük verileri, Resmî Gazete’de ve Merkez Bankası’nın internet sitesinde ilan edilir. Likidite senetlerinin üzerinde; düzenleme yeri, tarihi, vadesi, sıra numarası ve hamiline yazılı olduğuna dair ibare gibi pek çok detay bulunur. Likidite senetlerinin üzerinde Merkez Bankası başkanı ve bir başkan yardımcısının imzası da yer alır.

Bu senetlerin en belirgin özelliği sadece açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artması istendiği zaman ihraç edilmesidir. Fakat bu işlemlerin alternatif bir yatırım aracı gibi görülmemesi gerektiği de belirtilmelidir. Bu senetler, TCMB’nin kendi nam ve hesabına, iskontolu olarak ihraç edilir. Kıymetli evrak olma özelliği bulunan tek bir senet şeklinde ihraç edilmektedir. Basılan fiziki senet ise TCMB tarafından saklanır.

external link icon
ucuzkalanlar (1) (1) (1) (1)

Güçlü Sektörlerin Rasyolarına Göre Cazip Hisseleri

Likidite Senetlerinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Likidite senetleri nedir, özellikleri nelerdir gibi bilgileri açıkladıktan sonra geçerlilik süresine de değinmek gerekir. TCMB Kanunu 52. madde uyarınca bu senetlerin vadesi 91 günü aşamaz. Likidite senetlerinin süresi bu anlamda kısa vadeli yatırımcıların ilgi odağındaki bir ayrıntıdır. Likidite senetlerinin borsada herhangi bir şekilde işlem görmesi durumunda Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili işlem görme, takas ve saklama hükümleri dikkate alınır. 

Likidite Senetlerinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Likidite senetleri, TCMB tarafından gerçekleştirilen ve piyasalardaki fazla naktin çekilmesini sağlayan bir araçtır. Dolayısıyla likidite senedi ne demek, süresi ne kadar gibi sorular, para politikaları açısından son derece önemlidir. Likidite senetlerinin kullanım alanları da yine ilgili mevzuat hükümlerince belirlenmiştir. TCMB bu senetleri piyasalarda bir teminat olarak kullanabilir. Öte yandan bu senetler ikincil piyasa işlemlerine de konu olabilir. İkincil piyasalarda görülen likidite senetleri TCMB’nin gerekli görmesi durumunda erken itfa edebilir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...