Nominal değer; para, çek, hisse senedi, tahvil ve pul gibi çeşitli menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olarak belirtilen miktardır. Bahsedilen kavram, itibari değer olarak da bilinir. Nominalin kelime anlamı ise “yazılı olan ifade” şeklindedir. Söz konusu terim, finans ve ekonomide sıklıkla kullanılır. Nominal değer, alım gücünü temsil etmeyen yazılı miktar olarak da açıklanabilir. Bu açıdan reel kıymetten ayrılır. İtibari değer, par veya face value olarak da bilinir. 

Kıymet miktarını belirten bu terim, yalnızca hisse senedi veya tahvillerin üzerinde yazan değerdir. Bono nominal değer nedir sorusunun yanıtı ise senedin vadesinde ödenecek tutar şeklinde açıklanır. Kıymetli evrakta bu kavramda spekülatif veya değişken unsurlar, aksi belirtilmediği sürece yer almaz. Nominal değer nedir sorusuna bu şekilde cevap verilebilir.  

1 TL nominal değerli pay ne demek sorusunu kapsamlı bir şekilde açıklamak bu terimin çok daha iyi anlaşılmasını da mümkün kılar. Şirketler pay dağıtırken itibari kıymetleri baz alınır. Bu bağlamda 1 TL nominal değerli hisse miktarından söz edilebilir. Bahsedilen durumdaki pay dağıtımında, kıymeti en az 1 TL olan hisselere hak verileceği ifade edilir.

external link icon
liam-kevan-W-NZZIkuARI-unsplash

Büyük Gelir Artışı Beklenen Ucuz Hisseler

Hisse Senetlerinde Nominal Değer Nedir?

Hisse senetleri için de itibari değer kavramını bilmek önemlidir. Bu sayede yatırımcı belgitler üzerinde yer alması gereken bilgilere hâkim olur. Nominal değer hesaplamaları ile belirlenen tutar, senedin üzerinde bulunmalıdır. Pay belgitlerinin toplamı, şirketin esas sermaye tutarını gösterir. Türk Ticaret Kanunu’na göre ülkemizdeki en düşük nominal hisse değeri 1 kuruş olarak belirlenmiştir. Şirketler hisse senetlerindeki pay miktarını kanunen seçilenden yüksek olması şartıyla özgürce düzenleyebilir.

Hisse Senedinin Nominal Değeri Nasıl Hesaplanır?

Nominal değer nasıl hesaplanır sorusuna cevap vermek için senette belirtilen bilgilere göz atmak gerekir. Örneğin senet üzerinde 1 TL olarak gösterilen hissenin miktarı ele alınabilir. Bu miktarın itibari değer hesaplamasındaki karşılığı yine 1 TL’dir. Belgeler üzerinde fiilen yer alan miktar önemlidir. Hisse senedi nominal değeri nasıl hesaplanır sorusuna kısaca ödenmiş sermayenin, şirketin henüz bedelini vermediği belgit adedine bölünmesi şeklinde cevap verilebilir.  

Bir Payın Nominal Değeri Ne Anlama Gelir?

Nominal değer ne demek sorusu, pay üzerinden ele alındığında en küçük miktarı gösterir. Söz konusu kavram, şirketin en yüksek sermayesi kadar olabilir. Firmalar itibari değerleri kendileri belirleyebilir. Genellikle sermayenin dağıtımını kolaylaştırmak için katlanabilir veya bölünebilir miktarların kullanılması önerilir. İtibari değer, ara kazanç ticareti gibi çeşitli işlemlerin tahvilleri için de vade sonunda yatırımcının alacağı toplam bedeli ifade edebilir. Senet, faiz şartı taşımıyorsa belirtilen miktar kredi değeri ile aynı olur.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...