Enflasyon endeksli tahvil, anapara ve faiz ödemelerini piyasadaki değişimlere karşı koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcıların risk faktörünü azaltma görevini üstlenir. “Enflasyon endeksli tahvil nedir?” sorusuna detaylı bir cevap vermeden önce bu borç senetlerinin sağladığı faydayı belirtmek gerekir. Enflasyon oranı faizden yüksek olduğunda tahvilin sağladığı kazanç azalır. Bu durum, devletten veya özel sektörden tahvil talep edenler için risk taşır. Söz konusu riski önlemek için kupon faizi enflasyon oranına endekslenir. 

Enflasyon, piyasadaki mal ve hizmetlerin değer kaybetmesi ve paranın alım gücünün düşmesi anlamına gelir. Tahviller ise kamu ve özel firmalar tarafından çıkarılan borç senetleridir. Bu senetler, kuponlu ve kuponsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Enflasyon endeksli tahvil, kuponlu borçlanma araçları arasında yer alır. 3, 6 ve 12 aylık dönemlerle faiz ödemesi yapan bu senetlerin oranları, enflasyon rakamlarına endekslenir. Böylece piyasa koşullarından dolayı yatırımcıların getiri kaybı yaşaması önlenir. 

Enflasyon Endeksli Tahvilin Özellikleri Nelerdir?

Enflasyona endeksli tahvil fonu özellikleri arasında risk faktörünün düşürülmesi gösterilebilir. Piyasaların belirsiz olduğu dönemlerde tercih edilen bu yatırım aracı, faiz oranlarını sabitleme imkânı verir. Söz konusu borçlanma senedine sahip olan yatırımcılar, belirli dönemlerde kupon faizi getirisi elde eder. Bu sayede paranın alım gücü düşse dahi yatırımlardan elde edilecek getiride herhangi bir azalma meydana gelmez. 

Enflasyona endeksli tahvil sonucunda kazanılacak getiride vade süresi belirleyici olur. Uzun vadeli borçlanma senetlerinin faiz oranı daha yüksektir. Aynı zamanda risk faktörü de kısa vadeye göre nispeten daha fazladır. Faiz oranını enflasyona endekslemek, anaparayı ve getiriyi korurken yatırımcıları bekleyen riskleri de önler. Böylece tahvil piyasasında arz ve talep dengesini korunur ve uzun vadeli borçlanmanın dezavantajlarını önlenir. 

Enflasyon Endeksli Tahvil Nasıl Hesaplanır?

Piyasa dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde enflasyon endeksli tahvil talebinde artış gözlemlenir. Yatırımlarını değer düşüşlerine karşı korumak isteyenler, borçlanma senetlerini belirli bir orana sabitlemek ister. Bu yatırım aracına dair oranı hesaplamak için anüite formülü kullanılır. Söz konusu formül şu şekildedir:

1 + Reel Faiz Oranı = 1 + Nominal Faiz Oranı / 1 + Enflasyon Oranı

Formülde yer alan nominal faiz oranı, tahvilin üzerinde yazan rakamı belirtir. Reel faize ise nominal değerden enflasyon oranının çıkarılması sonucunda ulaşılır. Bu hesaplama sonucunda elde edilen rakama tahvilin vade sonundaki değeri eklenir. Böylece paranın değer kaybı yaşadığı dönemde tahvilden elde edilecek kazanç öğrenilir. 

Enflasyon Endeksli Tahvili Kimler Alabilir?

Özellikle piyasalardaki belirsizliklerin arttığı dönemlerde “Enflasyon endeksli tahvil nasıl alınır?” gibi sorular merak konusu olur. Bu senet, uzun vadeli borçlanmalarda getiri ve risk dengesini koruma şansı verir. Belirli dönemlerde kupon getirisi sağladığı için yatırımcıları belirsiz piyasa ortamına karşı korur. Söz konusu borçlanma senedi, alım gücünün düştüğü zamanlarda yatırımlarını korumak isteyenler için son derece uygundur. Devlet ve özel sektör tarafından arz edilen borçlanma senetlerinde de enflasyona endeksli oranlar ile karşılaşmak mümkündür.   

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...