Acente

Acente, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan kavramlar arasındadır. Bu aracı kuruluşa pek çok iş kolunda rastlamak mümkündür. Bu bağlamda acente nedir sorusu sorulabilir. Söz konusu soru, bir ticari işletme adına anlaşmalar yapan kuruluş olarak yanıtlanabilir. Acente, taraflar arası akde dayanarak belirli bir bölgede ticari faaliyette bulunan aracı kuruluştur. Asıl ticari işletme adına sözleşmeler düzenleyerek hizmet sağlar. 

Aracı kuruluşlar ticari vekilden ve temsilcilikten farklı çalışır. Bu tür işletmeler Türk Ticaret Kanunu’na göre tanımlanır ve çalışma çerçeveleri belirlenir. Herhangi bi konuda doğrudan hizmet sağlamazlar; yalnızca bağlı oldukları sözleşme uyarınca çalışırlar. Hizmet sunma konusundan esas şirket sorumludur. Temsilci şubeler gerçekleştirdikleri sözleşmeler üzerinden belirli bir oranda komisyon alır. Bu ücret kimi durumlarda bir yönetmelik veya kanun ile belirlenir. Bazı durumlarda ise hizmet karşılığında alınacak bedel, esas şirket ve acente arasında yapılan antantlar ile belirlenir.

Temsilci şube olarak hizmette bulunan pek çok iş kolu mevcuttur. Acente örnekleri denildiğinde akla ilk gelenlerden biri sigortacılardır. Sigorta şubeleri, şirketler adına işlem yapan ticari kurumlardır. Seyahat rezervasyonu sağlayan temsilcilikler de bu çalışma şekline verilebilecek bir diğer örnektir. Bu işletme modelinde de aracı kurum, tatil hizmeti sağlayan oteller ve tur şirketleri adına satışta bulunur.

Acente Özellikleri Nelerdir?

Acente özellikleri hizmet sağlanan alana göre farklılık gösterebilir. Ancak bu işletmelerin çalışma prensipleri, görev ve sorumlulukları Ticaret Kanunu’nda açık şekilde belirtilmiştir. Temsilci şubeler kanunda belirtildiği üzere gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bu işletmelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne kayıt olmaları zorunludur. Temsilci kurumlar, sundukları hizmetle ilgili olarak tüketicilere karşı sorumludur. Bu sorumluluk Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirtilen hususlarla sınırlıdır. 

Sunulan hizmetin kalitesi ve hizmette meydana gelen kusurlardan temsilci kurum sorumlu değildir. Acenteler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında meslekleri vasıtasıyla edindikleri bilgileri korumakla yükümlüdür. Bu kurumlar, ellerindeki verileri bilgi sahibi kişinin izni olmadan paylaşmama hususunda da sorumludur. 

Acente Ne İş Yapar?

Acente bir çeşit aracı kurumdur. Bu kurumların kendileri bir hizmet sunmaz. Görevleri hizmeti sağlayan şirket ile kişiler arasında bağlantı kurmaktır. Söz konusu kuruluşlar hizmet kapsamlarını kendileri belirlemez. Verilecek olan hizmetin içeriği, süresi ve kapsamı gibi konularda esas şirkete bağlıdırlar. Bu nedenle aracı kurumların, hizmette meydana gelen aksamalar ve yetersizlikler gibi konularda sorumluluğu bulunmaz.

Acenteler, komisyon usulü çalışır. Bu kuruluşlar anlaşmalı oldukları ve temsilciliğini yaptıkları şirket için gerçekleştirdikleri sözleşmeler üzerinden belli oranlarda komisyon elde eder. Aracı kurumların sağladıkları hizmete karşılık olarak aldıkları paya istihsal denir. İstihsal oranı yapılan işleme göre değişiklik gösterir. Örneğin, hayat sigortası hizmeti için belirlenen istihsal oranı en fazla %10 olabilir. Bu değer yönetmelik ile belirlenmiştir. Ancak kimi özel sigortalar için böyle bir sınırlama bulunmaz.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...