Konkordato, iflas anlaşması anlamına gelir. Bu özel yöntem, borçlu ve alacaklı kişinin menfaatlerini korumayı amaçlar. Şirketlerin borçlarını yapılandırması için başvurdukları bir yöntem olarak bilinir. Konkordato, en kısa tanımıyla borçlunun alacaklıları ile anlaşması şeklinde özetlenebilir. Borçlu kişi ya da firma, iflastan kurtulmak için alacaklıları ile hukukî çerçevede anlaşma sağlar. Bu süreçte kişinin borçları yapılandırılır. Borcun vadesinde ödenmeme riski olduğunda indirim yapabilir ya da fazladan vade verebilir. Bu sayede iflasın eşiğinden dönmek mümkün olabilir.

Konkordato, her borçlu kişi tarafından ilan edilemez. Yalnızca bozulan finansal yapısı düzeldiğinde borcunu ödeyebilecek kurumlar tarafından kullanılır. Bu aşamada iyi niyet ve güven oldukça önemlidir. Konkordato sürecinin başlayabilmesi için borçlu kişinin talepte bulunması gerekir. Alacaklılar ile anlaşma sağlanırsa hukukî süreç başlatılır. Borç indirimi ve vade uzatma işlemleri ise mahkeme tarafından onaylanırsa geçerlilik kazanır. Konkordato nedir sorusunun cevabı, bu şekilde açıklanabilir.

Neden Konkordato İlan Edilir?

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler, konkordatonun kapsamını genişletir. İflas erteleme işlemlerinde yargılama ve uygulama süresinin uzunluğu, pek çok sorunu da beraberinde getirir. Bu olumsuzluklar sebebi ile iflas erteleme sistemi kaldırılarak daha sağlıklı bir süreç olan konkordatonun düzenlenmesi sağlanmıştır. 

Bu yöntem, borçlu ve alacaklı kişilerin mağdur edilmemesi amacını taşır. İki taraf da çeşitli fedakârlıklarda bulunarak anlaşma yolunda ilerler. Borçlu olan kişi, çeşitli olumsuzluklar nedeni ile söz konusu miktarı ödeyemeyebilir. Bu tip durumlarda alacaklı kişiler de mağdur olabilir. Özellikle birden fazla alacaklının olduğu senaryolarda bir tarafın zararı karşılanırken diğer tarafın karşılanmayabilir. Bu yöntemin ilan edilmesindeki asıl amaç, tarafların anlaşma yolunda ilerlemesi ve zararların iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde karşılanmasıdır. 

external link icon
ucuzkalanlar (1) (1) (1) (1)

Güçlü Sektörlerin Rasyolarına Göre Cazip Hisseleri

Konkordato Çeşitleri Nelerdir?

Konkordato çeşitleri, yapılış biçimine ve zamanına göre iki farklı kategoride incelenir. Bu kategoriler ise kendi arasında alt başlıklara ayrılır. Konkordato türleri için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Yapılış Zamanına Göre Konkordatolar

İflas dışı konkordato, borçlunun iflas etmeden önce alacaklılara teklifte bulunduğu türdür. Bu teklif, alacaklılar tarafından kabul edildiğinde ve mahkemece onaylandığında kişinin iflas etmesi engellenmiş olur.

İflas içi konkordato, borçlu kişinin iflas kararı verdiği bir türdür. Kişi, borçlarını yeniden yapılandırma sureti ile müflis sıfatından kurtulmayı amaçlar. Bu süreç, iflasın ilan edildiği tarihten itibaren başlatılır. Başvuru, mahkeme tarafından onaylanırsa iflasın tüm hüküm ve sonuçları ortadan kaldırılır. Kişi, borçlarını yapılandırarak ödemeye başlar.

Mal varlığının terki sureti ile konkordato türünde borçlu kişi, mal varlığını alacaklıların üzerine geçirir. Bu yöntem sayesinde borçlu kişi, iflastan kurtulmayı amaçlar. Alacaklı kişiler ise mal varlıklarını hukukî çerçevede nakde çevirebilir. 

Yapılış Biçimine Göre Konkordatolar

Tenzilat (yüzde) konkordatosunda alacaklı kişiler, hukukî çerçeve dâhilinde alacaklarının belirli bir yüzdesinden vazgeçebilir. Borçlu kişi, indirim yapılan tutarın dışındaki tüm borcunu alacaklılara ödemekle yükümlü olur. 

Vade konkordatosunda vade süresi belirlenerek borçlunun bu süre içerisinde yükümlü olduğu miktarı ödemesi sağlanır. Alacaklı kişi, tahsil etmesi gereken miktardan herhangi bir feragatte bulunmaz. 

Karma konkordato yönteminde alacaklı kişiler, tahsil edecekleri miktarın bir kısmından feragat ederken aynı zamanda borçlu olana da vade tanır. Bu türün uygulanması için borçlu kişinin ağır ekonomik şartlar ile karşı karşıya kalması gerekir. 

Konkordato Süresi Nasıldır?

Hukukî çerçeve dâhilinde mahkeme, ilgili belgelerin sunulması için 3 ay geçici konkordato süresi verir. Talep edildiği takdirde bu süreye 2 ay daha eklenebilir. Toplamda 5 ay süreye sahip olan kişi, gerekli belgeleri hazırlamaya başlar. Mahkeme ise kesin mühlet kararını geçici süre içerisinde verir. Kesin mühlette mahkeme tarafından atanan komiser raporları incelenir. Konkordatonun olumlu sonuca ulaşacağına karar verilirse 1 yıllık kesin mühlet verilir. Bu süre, ihtiyaç hâlinde 6 ay daha uzatılabilir. Tüm süreler kullanıldığı takdirde borçlu kişi 23 ay kadar mühlete sahip olur.

Konkordatoya Başvurmanın Şartları Nelerdir?

Vadesi geldiği hâlde borçlarını ödeyemeyen ya da ödeyememe tehlikesi bulunan kişiler, bu yönteme başvurabilir. Başvuru yaparken geçici bir yoksunluğun mevcut olması yeterlidir. Sürekli olarak devam eden bir yoksunlukta ise bu yöntemin uygulanması doğru olmaz. Bunun sebebi ise kişinin borçlarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğinden kaynaklanır. Geçici bir sıkıntıya sahip olan kişi, kendisine süre verilmesi ya da borcun yapılandırılması hakkında başvuruda bulunur. Konkordato şartları arasında şeffaflık büyük önem taşır. Başvuru yapan borçlu kişi, ödeme hakkında dürüst ve samimi tekliflerde bulunmalıdır. 

Konkordato Süreci Nasıl İşler?

İflas erteleme işlemlerinin yetersiz kalması, konkordato kapsamının genişlemesine yardımcı olur. Bu değişiklikler neticesinde iflas erteleme süreci tamamen kaldırılır. Hayatın beklenmedik sorunları ile başa çıkamayan ve kötü niyet gütmeyen kişiler için yeni düzenlemeler getirilir. Bu sayede iş insanlarını korumaya yönelik çalışmalar yapılır. Konkordatonun zararları önleyerek hem borçlunun hem de alacaklının menfaatlerini koruma amacı bulunur. Borçlu ve alacaklı kişilerin süreci ise aşağıdaki gibi işler;

  • Danışan firma ile gizlilik sözleşmesi imzalanması gerekir. Bu sayede gelişen durumlar; yalnızca borçlu, alacaklı ve mahkeme arasında kalır.
  • İflas talep eden firmanın durumunu analiz eden bir ön proje hazırlanır.
  • Hazırlanan projede mal varlıkları tablo hâlinde tasarlanır. Ardından proje, yetkili mahkemeye sunulur.
  • Mahkeme, hazırlanan projeyi inceledikten sonra 3 aylık geçici mühlet verir. Ardından dosyaya geçici bir komiser atanır.
  • Komiser, dosyayı inceledikten sonra firma ile ilgili bir rapor hazırlar.
  • Yetkili mahkeme, komiserin raporları doğrultusunda 1 yıllık kesin mühlet kararı verebilir.
  • Kesin mühletin alınması ile birlikte alacaklı kişiler ile kurul oluşturulur.

Yetkili mahkeme raporları onayladığı anda bu süreç başarı ile tamamlanır. Raporların onaylanmadığı takdirde ise iflas gerçekleşir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon, sabit ya da yarı sabit kur rejimi uygulayan ülkeler tarafından başvurulabilen bir para politikası aracıdır. Kısaca devalüasyon...

Borsa Terimleri Sözlüğü

BIST 100 Endeksi Nedir?

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip hisseleri gösterir. Borsadaki aşağı ve yukarı yönlü...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...