Yatırımcıların karşısına sıklıkla çıkan borsa terimlerinden biri portföydür. Bu kavram, gerçek ya da tüzel kişilerin yatırımlarından kazanç sağlamak amacıyla ellerinde bulundurdukları tüm piyasa araçlarını ifade eder. Portfolyo olarak da adlandırılan terim; nakit paradan altına, hisse senedinden bonoya, tahvilden mevduata kadar pek çok yatırım değerini kapsar. Tüzel veya gerçek kişilerin yatırım yapmak ve kazanç elde etmek için biriktirdikleri bu araçlar, piyasa beklentileri dikkate alınarak hazırlanır. Kısacası portföy nedir sorusunun cevabı; yatırımcıların piyasa beklentileri doğrultusunda tasarruf ettikleri tüm sermaye araçlarını içeren toplam değerdir. 

Portföy Nasıl Yapılır?

Portfolyo hazırlarken öncelikle yatırımcının risk ve kazanç beklentisi göz önüne alınır. Yatırım portfolyosu hazırlama işi belli bir süreç içerisinde ve yetki belgesine sahip aracılar yardımıyla gerçekleştirilir. Yatırımcının sahip olduğu tüm piyasa araçları ve değerler, aracı kurumlar tarafından portföy hâline getirilir. 

Portfolyo oluştururken yatırımcı ve aracı kurum arasında bir sözleşme imzalanır. Uzmanların yürüteceği bu süreç, sözleşme çerçevesinde ilerler. Tüm faaliyetler ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bildirisine uygun biçimde düzenlenir. Portfolyo; SPK bildirisi çerçevesinde düzenlenen sözleşmeler doğrultusunda belirlenen vade, piyasa riskleri ve kazanç beklentileri baz alınıp yatırımcının tüm değerleri toplanarak gerçekleştirilir. Portföy nasıl yapılır sorusuna bu şekilde cevap vermek mümkündür.

Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır?

Yatırımcılar, sahip oldukları piyasa araçlarının kâr getirmesi ya da zarara uğramaması için uzmanlardan yardım alır. Yöneticiler mevcut piyasa koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirir. Uzmanlar; bono, döviz, altın, nakit para gibi farklı sermaye değerlerinin risklerini belirler. Uzman yöneticiler sözleşmede belirlenen vade boyunca piyasadaki tüm olası riskleri göz önünde bulundurur. Bununla birlikte yetkililer, yatırımcının en kârlı çıkacağı yönlendirmeleri yapar. 

Bahsi geçen yönetim süreci; yatırımcıların paralarını yönlendirmeyi, sahip olunan piyasa araçlarının mevzuatlara, sözleşme ve iç tüzüğe uygunluğunu takip etmeyi kapsar. Portföy yönetimi aynı zamanda muhasebe işlemleri ile fon gelir-giderlerinin hesaplanmasını ve dağıtımını da içerir. Yönetim sürecinde tüm araçlar anlık olarak takip edilir. Piyasa koşullarını takip etmek, yatırım risklerinin önüne geçmeyi sağlar. Uzmanlar böylece mevcut piyasa koşullarına uygun şekilde portfolyo güncellemesine gidebilir. 

Portföy Yatırımı Nasıl Yapılır?

Portföy yatırımı yapmak için tek bir sermaye piyasası aracı seçmek mümkündür. Yöneticinin sadece altın, döviz ya da bono araçlarından birini değerlendirmesi uygun olabilir. Bununla birlikte birden fazla piyasaya aracını kullanarak da yatırım yapılabilir. Piyasa koşulları uygun bulunuyorsa araçları çeşitlendirerek yatırımlar genişletilebilir. Ayrıca yatırım yapılacak değerler için alt ve üst limitler belirlenebilir. Bunun yanı sıra yatırım yaparken serbest yönetimi tercih etmek de mümkündür. Yatırımlar, sadece Forex piyasasında gerçekleştirilebilir. Riskleri azaltmak isterseniz yatırımlarınızı hem borsa hem de Forex piyasasında değerlendirebilirsiniz.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...