Makaleyi sesli dinle

Finans dünyası, yatırımcılar için pek çok alternatifin bulunduğu bir alandır. Bu alanda başarılı yatırımlarda bulunabilmek için finansal bilgiye sahip olmak ve çeşitli terimleri bilmek de oldukça önemlidir. Genel finansal ortaklıklar, günümüzde sık karşılaşılan bir terimdir. Peki, genel finans ortaklığı nedir? Bu ortaklık şekli, bir alacak hakkına karşılık olarak gösterilen menkul kıymetin halka arzı ve ihracı amacıyla geliştirilmiştir. 

Genel finans ortaklığı modelinde şirketler, yüksek getiri sağlayan varlığa dayalı menkul kıymetlerini ortaklığa konu ederler. Bu yöntemle henüz vadesi gelmemiş olan alacakları nakde çevirmiş olurlar. Bu sebeple genel finansal ortaklıklar, nakit akışına ihtiyaç duyan şirketlerin sıklıkla başvurdukları bir yoldur. “Genel finans ortaklığı ne demektir?” sorusunun cevabı, şirketlerin nakit akışı sağlamak için başvurdukları yol olarak özetlenebilir. Bu yöntemle birbirinden farklı alacak türleri oluşturmak mümkündür. 

Şirketler, varlığa dayalı menkul kıymetlere dayanarak çeşitli krediler, gayrimenkuller ve alacak senetlerini genel finans ortaklığına konu hâline getirebilirler. Şirketlerin genel finansal ortaklıklar oluşturmasının çeşitli şartları mevcuttur. Şirketlerin bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve kanunlarının belirlediği çeşitli şartları sağlamaları gerekir.

Genel Finans Ortaklıkları Ne İhraç Eder?

“Genel ortaklık nedir?” sorusunu daha iyi anlayabilmek için yatırımcıların öğrenmeleri gereken bir diğer konu, ortaklıkların ne ihraç ettiği konusudur.Genel finansal ortaklıklar, varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracını yapar. Varlığa dayalı menkul kıymetler ise temelde kurumlar tarafından uygulanan yenilikçi bir finans tekniği olarak tanımlanabilir. Kurum bilançolarında senet ve teminat gibi birtakım kıymetli evraklar yer alır. Bu kıymetli evrakların ise içerikleri gereği bir alacağa işaret ettikleri bilinir. 

Varlığa dayalı menkul kıymetler, herhangi bir alacağa işaret eden teminat ve senet gibi evrakların pazarlanmasını ifade eder. Varlığa dayalı menkul kıymetler, temelde bir çeşit kıymetli evraktır. Bunun yanı sıra sahip oldukları sıkı şekil şartları gereği diğer kıymetli evraklara kıyasla belli başlı farklılıklara sahip oldukları bilinir. Genel finans ortaklıkları ile yatırımcılar arasında varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı gerçekleştirilerek bir ilişki kurulur. Bu ilişki içerisinde temelde bir alacak-borç ilişkisi kurulur. Varlığa dayalı menkul kıymetler de buradan hareketle tahvillerle benzerlik gösterir. 

Kanunen özel olarak incelenmiş ve detaylı biçimde düzenlenmiş olan varlığa dayalı menkul kıymetlerin ve arada gerçekleşen ihraç işlemlerinin tamamı, denetime tabi tutulur. Genel finans ortaklıkları, sürekli olarak bağımsız denetim organları tarafından denetlenir. Şirketlere ait finansal tablolar, sene içerisinde düzenli aralıklarla denetim kurulunca incelemeden geçerler. Böylelikle bir ilişki içerisinde bulunan tarafların hak ihlalleri ile kanun ve hukuka aykırı durumların ortaya çıkması önlenmiş olur.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...