İlk kotasyon, sermaye piyasasında yer alan hisse senetlerinin borsa işlem listesine kaydedilmesidir. Daha detaylı ifade edilecek olursa hâlihazırda işlemlere konu edilen hisse senetlerinin ilk defa borsa kotuna alınması demektir. Belirli şartları taşıyan şirketler sermaye piyasasının listesine girer. Bu işlem, borsaya kote olmak şeklinde de ifade edilir. Borsaya kote olan şirketler, hisselerini halka arz etme hakkı kazanır.  

İlk kotasyonla birlikte hisseleri borsada işlem gören şirketlerde finansman artışı meydana gelir. Şirketin daha tanınır hâle gelmesi mümkün olur. Dolayısıyla şirketler nezdinde işlem listesine girmek son derece önemli bir durumdur. Sadece belirli şartları taşıyan şirketler kote edildiği için kotasyon bir prestij göstergesidir. İlerleyen dönemlerde yapılması istenen yerli ve yabancı yatırımlar için teşvik niteliği taşır. 

İlk Kotasyon için Gereken Koşullar Nelerdir?

“İlk kotasyon nedir?” sorusunun ardından listeye girmek için gereken koşullar da merak konusu olur. Başvuru için şirketin kuruluşundan itibaren 2 takvim yılı geçmesi gerekir. Yıl şartının aranmadığı istisnai durumlar da söz konusudur. Şirketin finansal durumunun yeterli şartları karşılaması gerekir. Ayrıca payların üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı hükmün bulunmaması istenir. İlgili şirketin faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmesi de kotasyon için gereken koşullar arasında yer alır. 

İlk kotasyon için gerekli olan koşullar pazar türüne göre değişiklik gösterir. Pazar türleri; yıldız, ana ve alt olmak üzere üçe ayrılır. Yıldız pazarda belirli bir değerin üzerindeki paylar işlem görür. Bu değerler ana ve alt pazarda değişiklik gösterir. İlk kotasyon başvurusu sırasında şirketler bağımsız denetimden geçer. İlk kotasyon belgesi almak için diğer şartlarla birlikte paylarının değeri de kontrol edilir. 

external link icon
betacontent (1)

Borsada Hisse Seçme Rehberi: Beta Katsayısı Mucizesi

İlk Kotasyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk kotasyon başvurusu yaparken bazı belgeler talep edilir. Ortaklık tarafından imzalanan doküman bunlardan biridir. Halka arz edilecek paylar üzerinde kısıtlama olmadığına dair belge istenir. Ayrıca ihraççı tarafından hazırlanan izahname de talep edilir. Böylece borsada işlem görecek olan payların güvenilirliği teyit edilir. Gerekli belgeler toplandıktan sonra ilgili merciye başvuru yapılır. İlk kotasyon aşamalarının tamamlanmasının ardından şirketin payları halka arz edilir. 

İlk Kotasyon Örnekleri Nelerdir?

2022 yılının ilk çeyreğinde borsaya kote edilen çok sayıda şirket bulunur. Yeni kote edilenlere örnek olarak SUN Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi verilebilir. Mayıs ayında halka arz olan SUN Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hisse başına fiyatı 26 TL olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda 23.400.000 adet pay halka arz edilmiştir. İlgili şirketle aynı dönemde listeye giren çok sayıda firma da ilk kotasyon örnekleri arasında yer alır. Kurumsallaşma ve likidite açısından gelişim gösteren bu şirketler, sermayelerini arttırmayı amaçlar. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

BIST 100 Endeksi Nedir?

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip hisseleri gösterir. Borsadaki aşağı ve yukarı yönlü...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon, sabit ya da yarı sabit kur rejimi uygulayan ülkeler tarafından başvurulabilen bir para politikası aracıdır. Kısaca devalüasyon...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...