Makaleyi sesli dinle
Cari Faiz Oranı

Cari faiz oranı, piyasada fon arzının ve talebinin karşılanması sonucunda ortaya çıkar. Bu terim, reel faiz ile karıştırılmamalıdır. Cari faiz oranı teorik bir değeri ifade eder ve enflasyon faktörü dışarıda bırakılarak hesaplanır. 

Cari faiz oranı nedir sorusunu yanıtlarken her bir terimin sözlük anlamını incelemek gerekir. Cari kelimesi; hukuk, muhasebe ve iktisat alanlarında sık kullanılan bir sözcüktür. Bu kelime, temel olarak bir ürünün ya da hizmetin yürürlükte olan değerini ifade eder. Örnek olarak, döviz alış-satış işlemlerinde cari kur üzerinden hesap yapılır. Dövizin o esnada sahip olduğu değer cari kur olarak tanımlanır. Buradan yola çıkarak da cari faizin teorik bir değer olduğunu söylemek mümkündür.

Faiz, modern ekonomideki temel kavramlardan biridir. John Maynard Keynes, faizi paranın kullanımı için bir ödeme olarak tanımlar. Bu tanıma göre faiz, paranın işletilmesine karşılık alınan bir kârdır. Faiz oranı işletilen anapara üzerinden bir yüzde ile belirlenir. Başka bir ifadeyle faiz, paranın değerindeki değişiklik miktarını ifade eder.

Cari ve reel faiz arasındaki fark bu noktada önem kazanır. Reel faiz, paranın piyasadaki değeri üzerinden belirlenen bir orandır. Metanın üretim bedeli yükseldikçe para doğal olarak değerini kaybeder. Reel faiz belirlenirken piyasadaki değer kaybı dikkate alınır. Cari faiz ise enflasyon faktörü dikkate alınmadan hesaplanır. Bu oran, paranın teoride sahip olduğu değer üzerinden belirlenir. Ancak paranın işletilmesi için belirli bir ücret ödenir. Fon ve kredi kullanımlarında da doğal olarak belli bir faiz ödenir. Fon kullanımından feragat edilmesi hâlinde işletim için gereken bedelin ödenmesi gerekir. Bu miktar cari faiz oranı olarak adlandırılır.

Piyasadaki arz ve fon talebi karşılandığı zaman enflasyonun etkisi azaltılabilir. Bu talebin karşılanması, paranın alım gücünün stabil tutulmasına yardımcı olur. Böyle bir durumda faiz, paranın piyasadaki ederi üzerinden değil teorik değeri üzerinden belirlenebilir. Cari faiz oranı ne demek sorusunu bu şekilde yanıtlamak da mümkündür.

Cari faiz oranı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı ise basit bir formül ile verilebilir. Bu oran, F = A x P x Z formülü ile kolayca hesaplanabilir. Formülde yer alan;

  • F, faiz tutarını
  • A, anapara miktarını
  • P, belirlenen yıllık faiz oranını
  • Z ise süreyi

ifade eder. Cari hesap faiz oranı hesaplanırken bu değerler bahsi geçen fon talebine bağlı olarak değişir. Dolayısıyla her bir arz-talep durumunda farklı sonuç ortaya çıkabilir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım satımlarının gerçekleştiği pazarlara verilen isim olarak...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme mantığına dayanan bir finansal işlemdir. Bu...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar için “Bedelsiz sermaye...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Broker Nedir? Kimlere Broker Denir?

Makaleyi sesli dinle Broker tanım olarak, ilgili işlemlerin tarafları arasında aracı niteliği taşıyan, başta emlak anlaşmaları olmak üzere birçok ticari işlemi de kolaylaştıran...