Akreditif

Akreditif nedir sorusu, kısaca bir ödeme yöntemi şeklinde cevaplanabilir. Tarafların ilk defa ticaret yaptığı durumlarda alıcı ve satıcı birbirini tanımaz. Bu yüzden kişiler, birbirine karşı olan sorumluluğu bankalar aracılığıyla resmîleştirir. Lehtar sıfatıyla hareket eden bankanın düzenlemiş olduğu belge, akreditif olarak kabul edilir. 

Akreditif Özellikleri Nelerdir?

Akreditif özelliklerinin başında kredi limiti gelir. Taraflar, birbirlerine karşı sorumluluklarını resmîleştirmek için bir kredi belgesi kullanılır. Bu şekilde büyük miktarların ödemesi gerçekleştirilebilir. Ek olarak bu yöntem, uzun vadeli işlemler için de tercih edilebilir. 

Dış ticaret işlemleri bazı riskler taşıyabilir. İthalatçı ve ihracatçı riskleri en aza indirmek için bu yöntemi tercih eder. Akreditif, ihracat esnasında bankalar tarafından düzenlenir. Anlaşma sağlandığında işlem için bir metin hazırlanır. Bu yazıda, ithalatçının ihracatçıya vermesi gereken belgelerin zamanı ve karşılığında ödenecek tutar yer alır. Belgeye göre ihracatçı, yüklemeyi yaptıktan sonra ödemeyi alacağını bilir. İthalatçı da istediği zaman diliminde malları teslim alacağına emin olur. 

Bu işlem sırasında, ihracatçı ya da nakliyeci gerekli belgeleri ibraz etmek zorundadır. Bu belgeler, finansal özellik taşıyabilir veya kambiyo senedi vasfında olabilir. Ek olarak ticari belgeler için çek listesi gereklidir. Nakliye belgeleri, işlemin gerçekleşmesinde önemli rol oynar. Taşıma belgeleri olarak bilinen konşimentonun da ibraz edilmesi gerekir. 

Akreditif İşlemlerinde Tarafları Kimlerdir?

Akreditif taraflarından bir tanesi lehtar yani ihracatçı olur. Bir diğer taraf ise amir, yani ithalatçıdır. Bunların yanı sıra tarafların bankaları da vardır. Amir banka, ithalatçının işlemi açtığı kurumu ifade eder. İhbar bankası ise ihracatçının ülkesinde yer alır ve aynı sıfatla iş görür. Bankalar, açılan işlemi tacire bildirir. Bu kurumlar dışında teyit bankası da vardır. Bu şirket, işlem teyitli açıldıysa devreye girer. İhracatçının ülkesindeki işlemi gerçekleştiren şirket, ihbar kurumu ile aynı olabilir. Bankalarda kredi limiti varsa ihbar ve teyit kurumları farklı seçilebilir. 

external link icon
ekonomi-ve-para

Net Nakit Pozisyonu En Güçlü 10 Şirket

Akreditif Türleri Nelerdir?

Akreditif işlemi, farklı çeşitlere sahiptir. Akreditif türleri; ödeme koşulları, şekil şartları ve verdikleri güvenceler doğrultusunda üçe ayrılır. 

Ödeme Yöntemleri

Akreditif sürecinde üç farklı ödeme yöntemi bulunur. Bunlar; peşin, vadeli, kabul kredili ödeme biçimleridir. Peşin ödemede ithalatçı parayı verir ve ihracatçının malları göndermesini bekler. Bu yöntem, ihracatçı için en güvenli seçenektir. 

Vadeli akreditif ödeme şeklinde ise ihracatçı sattığı mala dair ithalatçıya belli bir süre içinde ödeme yapar. Bir malın alım satımında anlaşmaya varıldıktan sonra karşı tarafa ilgili detaylar doğrultusunda fatura gönderilir. 

Akreditifli ödemede kabul kredili yöntem de tercih edilir. Bu yöntem, açılan vadeli akredifteki parayı zamanı gelmeden kullanma hakkı verir. Kabullu kredide poliçe düzenlendiği için bu işlem vadeli yöntemden farklıdır.   

Şekil Şartları 

Şekil şartları açısından bu işlem, dönülemez ve dönülebilir olmak üzere ikiye ayrılır. Dönülebilir şekil şartında uyarı olmadan amir istediği zaman işlemi iptal edebilir. Bu şekilde açılan işlemlerde alıcı zararlı çıkabilir. Satıcıyı mal bedelini tahsil etmek zorunda bırakabilir. 

Dönülemez teyitsiz akreditif maddeleri arasında, “Lehtarın rızası olmadan işlem iptal edilemez.” ibaresi yer alır. Bu madde, ödemeyi güvenceye alır ve ihbar bankasının ödeme sorumluluğunu kısıtlar. Dönülemez teyitli işlemde satıcının ülkesindeki teyit bankası, kendi taahhüdünü işleme ekler. Bu sayede akreditif işlemi sıkıntısız bir şekilde gerçekleşebilir.

Verdikleri Güvenceler

Akreditif, verilen güvenceler doğrultusunda teyitli ve teyitsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Teyitli işlem, ihracatçı açısından en güvenilir ödeme yöntemi kabul edilir. Belgeleri eksiksiz teslim ettiği zaman teyit bankası, amir kurumun onayını beklemeksizin ihracatçıya ödeme yapar. Bu sayede akreditif masrafları aksamadan alınır. Teyitsiz işlemlerde ise belgeler, amir bankaya gönderilir ve kurumun ödeme yapması beklenir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...