Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, kanuna uygun her amaç üzerine kurulabilen tüzel kişiliktir. Yatırımcılar, yeni bir işe atılmak veya var olan işletmeyi büyütmek için bu şirket tipine yönelir. Durum böyle olunca anonim şirket nedir, bilmek gerekir. Anonim şirket, adından da anlaşılacağı üzere hisseleri nama yazılı olmayan yatırım türüdür. Bu topluluk, borçlarından dolayı yalnızca mal varlığıyla sorumludur. Sermaye şirketi olmanın bütün özelliklerini taşıyan anonim kuruluş, tüm ekonomik faaliyetlerde aynı şekilde varlığını sürdürebilir. 

Çoğunluk esasıyla yönetilen bu sistem, tek kişiden veya sayısız ortaktan oluşabilir. Anonim şirket, tescilin ardından tüzel kişilik kazanır. Şirketin ortakları da gerçek veya tüzel kişiliklerden oluşur. Ancak ortak sayısı fark etmeksizin bu şirket türünün sermayesi, en az 50.000 TL olmalıdır. Halka açık olmayan şirketlerde ise bu rakam 100.000 TL’den daha az olamaz. 

Anonim Şirket Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre belirli ilkelere sahiptir. Bu tip kuruluşlar; çoğunluk, mal varlığının korunması, dışarıdan yönetme, kuruluş, işleyiş, devletin ilgilenme yetkisi ve sona erme ilkeleriyle yönetilir. Çok veya tek ortaklı topluluk, yönetim kurulu tarafından temsil edilir. En fazla 3 yıl süreyle görev yapabilen kurul, bir veya daha fazla kişiden oluşabilir. 

Diğer anonim şirket özellikleri, kanunlar çerçevesinde belirlenir. Kanunen yasak olanlar dışında, şirketin kurulma amacının açık olarak belirtilmesi şarttır. Şirket, ticari bir unvanla kurulmalı ve faaliyet alanını tescil ettirmelidir. Bu ortaklık türünde, hisse devri diğerlerine göre daha kolay gerçekleşir. Anonim şirket avantajları ise hisse senedi ve tahvil çıkarma haklarına sahip olmasıdır. 

external link icon
yabanci (1)

Yabancı Yatırımcının İlgisini Çekebilecek Cazip Hisseler

Anonim Şirketlerde Kaç Ortak Bulunur?

Anonim şirket, kuruluş kolaylığıyla yeni bir iş alanına atılmak isteyenlerin oldukça ilgisini çeker. Bu türün en büyük avantajı, ortak sayısı için üst sınır bulunmamasıdır. Anonim topluluklar, en az bir kişiyle kurulabilir. Bu oluşum, daha sonra halka açılarak sınırsız ortağa sahip olabilir. 

Anonim şirket türleri, kuruluş şekillerine ve özelliklerine göre birbirinden ayrılır. Ani, tedrici, tür değiştirme, birleşme ve özel kanunlara tabi olarak şirket, kurulabilir. Ayrıca ortak sayısı da farklı anonim türlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Halka açık ve halka kapalı şirketler, bunlar arasında ilk sırada yer alır. Özel kanunlarla kurulan kamu şirketleri ve çok uluslu şirketler de bunlardan sayılır. İki veya daha fazla şirketin kâr amaçlı birleşiminden meydana gelen holdingler de anonim topluluklar arasında bulunur. 

Anonim Şirketin Kuruluş Aşamaları Nasıldır?

Anonim şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izniyle kurulur. Anonim şirket kurmak isteyenlerin bazı belgelere sahip olması gerekir. Bunlar; şirket unvanı, ortakların ikametgâh belgesi, ortakların kimlikleri, merkez adresi, sermaye tutarı ve payları, yasal temsilci ve kira sözleşmesidir. Ana sözleşmeyi oluşturduktan sonra anonim şirket kuruluşu için MERSİS sistemine kayıt olmak gerekir. MERSİS kayıt numarasıyla birlikte sözleşme, ortaklar tarafından noter huzurunda imzalanır. 

Vergi numarası ve noter imzalı belgelerle banka hesabı açmak gerekir. Sermayenin minimum yüzde 25’i bu hesaba yatırılır ve hesaba bloke konur. Ardından Ticari Sicil Gazetesi ve Vergi Dairesine gerekli belgeler ulaştırılır ve şirket kontrol aşamasına geçer.  Onay sürecinin ardından şirketi, ticaret veya sanayi odasına kayıt ettirmek yeterlidir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...