Ciro, ticari faaliyet yürüten işletmelerin kazanç performansını gösteren bir kriterdir. Bu parametre, işletmenin belli bir zaman içindeki kazancını belirtir. Ciro hesaplaması, farklı dönemsel periyotlarla yapılır. 

Kazanç performansı, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar her işletme için önemlidir. Ciro, söz konusu işletmelerin işlem hacimlerini gösteren bir parametredir. Bahsedilen parametre üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalar, kâr zarar analizinin yapılmasını sağlar. Ciroyu tespit etmeden kârlılık, maliyet ve kazanç gibi ölçümleri yapmak mümkün değildir. Bu hesaplamalar aynı zamanda şirketlerin yatırım potansiyelinin belirlenmesine de yardımcı olur. Ciro verileri, yatırımcılara şirketin kârlılığı ve değeri hakkında bilgi verir.

external link icon
liam-kevan-W-NZZIkuARI-unsplash

Büyük Gelir Artışı Beklenen Ucuz Hisseler

Ciro Çeşitleri Nelerdir?

Ciro hesaplamaları dönemsel periyotlara göre yapılır. Bu gösterge, şirketin ürün ve hizmet satışlarından belli bir zaman içinde elde ettiği maddi dönüşleri ifade eder. Hesaplamalar; yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak yapılır. Kazanç ve kârlılık hesabı yapmak için yaygın olarak kullanılan ciro çeşitleri şunlardır:

  • Günlük ciro: Küçük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilen bir ciro türüdür. Kazançlar ve giderler günlük olarak hesaplanır
  • Haftalık ciro: Haftanın ilk günü ile son günü arasında kasaya giren toplam paranın hesaplandığı yöntemdir. Bu yöntemi seçen işletmelerde çalışan ücretleri haftalık ödenir.
  • Aylık ciro: Ayın ilk günü ile son günü arasında elde edilen kazancın hesaplandığı yöntemdir. Türkiye’de en çok kullanılan ciro türüdür. Bu yöntemde maaşlar aylık olarak ödenir.
  • Yıllık ciro: Yıl boyunca elde edilen kâr hesaplanır. Genellikle büyük işletmeler tarafından tercih edilir

Yukarıdaki türlere ek olarak, bazı kurumsal firmalarda saatlik ciro hesabı da yapılır. Ödemelerin saat bazında yapıldığı şirketlerde bu hesaplamalar tercih edilebilir. Ciro hesaplamaları, cari dönemlere göre altı veya üç aylık periyotlarla da yapılabilir. Söz konusu periyotlar, şirketlerin kâr ve kazanç dengesine göre belirlenebilir.

Ciro ve Kâr Arasındaki Fark Nedir?

Kâr hesabı yapmak için öncelikle ciroyu belirlemek gerekir. Bu iki parametre, benzer bir yapıda olmalarına rağmen tam olarak aynı durumu ifade etmez. Ciro ile kâr arasındaki fark, giderlerin hesaplanmasıyla ortaya çıkar. Söz konusu giderler düşüldükten sonra şirketin elinde kalan miktar kârı ifade eder. Ciro ise belli bir periyotta elde edilen net satış rakamıdır.

Ciro Nasıl Hesaplanır?

Ciro hesaplama işleminin ilk adımı zaman aralığının belirlenmesidir. Bu aralık, ödeme ve satış faaliyetlerine göre belirlenir. Zaman aralığı seçildikten sonra brüt satışların hesaplanması gerekir. Ciro; indirim, ödenek ve iadeler dâhil edilmeden hesaplanır. Bu maliyetler çıkarıldıktan sonra şirketin net cirosu elde edilir. Aylık ve yıllık ciro hesaplamalarında enflasyon oranlarını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan maliyet artışlarını da göz önünde bulundurmak gerekir.

Ciro hesabını bir örnek üzerinden açıklamak mümkündür. Brüt satışı 1000 TL olan bir şirketin 100 TL indirim, 50 TL ödenek ve 50 TL iade giderine sahip olduğu düşünülürse, net ciro miktarı 800 TL olarak bulunur. Kârlılığı bulmak için ise bu sonuçtan maliyetleri düşmek gerekir. Örneğin; söz konusu şirketin günlük maliyetleri 300 TL civarındaysa, 500 TL’lik bir kârlılık oranı söz konusudur. Bu hesaplama, belirli bir zaman aralığındaki brüt kazanca göre yapılabilir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...