Yatırımcı nasıl olunur öğrenmek için öncelikle bilinmesi gereken kavramlar mevcuttur. Bireylerin finansal terimlere hâkim olması bu noktada büyük önem taşır. Yatırım yapan kişiler üç farklı kalıba göre ayrılır. Bunlar muhafazakâr, orta ve agresif olarak adlandırılır. Gruplandırmadaki amaç, yatırım yapanların hareket alanını ve hedeflerini tanımlamak içindir. 

Yatırım yapan kişiler için başlangıç aşamasında yararlanabilecekleri belirli bir sermaye olması kritiktir. Böylece bu varlıklar üzerinden hamleler yapmak mümkün olur. Gelir-gider hesabı ve risk yönetimi de kaynaklar baz alınarak yapılır. Akıllı yatırımcılar için kullanılan araçların yanı sıra kâr-zarar dengesi de önem taşır. Yatırımcı nedir denildiğinde akla gelen ilk kavramlardan biri de borsadır. İşlemlerin şirket tahvillerinde olduğu gibi borsa üzerinden yapılması da mümkündür. 

Melek Yatırımcı Kime Denir?

Melek yatırımcı nedir sorusu kısaca yolun başındaki girişimcilere kaynak sağlayanlar olarak açıklanabilir. Söz konusu bireyler, potansiyel gördükleri yeni şirketlere destek sağlar. Birçok kişi tarafından merak edilen melek yatırımcı nasıl olunur sorusunun cevabı için birkaç aşama mevcuttur. 

Melek yatırımcı adaylarında aranan şartlardan biri yüksek gelir düzeyine veya servete sahip olmaktır. Lisans almadan önceki iki takvim yılı içerisinde gayri safi gelir 200.000 TL ve üzeri olmalıdır. Ayrıca müracaat anında bulunan her türlü gayrimenkul varlıklarından oluşan özel birikiminin toplam değerinin 1.000.000 TL ya da daha yüksek olması şartı mevcuttur.

Gerekli lisansı alabilmek için farklı tecrübe kriterlerinden birini sağlamak yeterlidir. Banka ve diğer finansal kuruluşlarda portföy yöneticisi pozisyonunda veya proje, kurumsal finansman gibi birimlerde en az iki yıl çalışma şartı aranır. Bunun yerine lisans alınmadan önceki son 5 yıl içinde cirosu minimum 25.000.000 TL olan bir işletmede genel müdür yardımcısı ya dengi bir konumda olmak da yeterlidir. 

Melek yatırımı yapanlar, Türkiye’de Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) tabiriyle de ifade edilir. Bu kişilerin yaptığı yatırımların amacı başlangıç aşamasındaki şirketlerin belirli bir noktaya gelene kadar ilerlemesini sağlamaktır. Melek yatırımcıların kendileri de bu süreçten kazançlı çıkar. Kendi hissesinin %75’ine denk gelen kısmını gelir vergisinden düşen yatırımcı, ciddi anlamda fayda elde eder. 

Nasıl Yatırımcı Olunur?

İyi bir yatırımcı nasıl olunur sorusunun cevabı oldukça geniş kapsamlıdır; fakat ilk etapta yapılması gerekenler oldukça nettir. Bir hedefi olan, bunu belirli bir zamana yayan ve riskleri değerlendirme noktasında başarılı olan kişiler her zaman daha iyi bir yatırımcı olmaya adaydır. Bunun yanı sıra portföyünü ve birikimini genişletmek için doğru yöntemlere başvurmak da atlanmaması gereken bir konudur. 

Nitelikli yatırımcı nasıl olunur sorusu da finans alanıyla ilgilenenler arasında sıkça gündeme gelir. Bu sorunun yanıtını verirken de bazı şartlardan bahsetmek gerekir. Sermaye Piyasası Kurulu Tanıtım Rehberi’ne göre 1 milyon birim paraya ve çeşitli araçlara sahip kişiler bu tanıma uyar.

Borsa yatırımı nasıl yapılır sorusunun yanıtını bilmek için öncelikle izlenmesi gereken adımlar mevcuttur. Bu işlem için bankada vadesiz bir hesabınız ya da aracı bir kurumda paranız olması gerekir. Borsa üzerine katılım sağlamak için yatırım hesabı açtırabilirsiniz. Bu işlemin ardından şubeler aracılığıyla ya da internet bankacılığı ile hisse alıp satmanız mümkün olur. Bu konularda yatırımcı tavsiyelerini düzenli olarak takip ederek de başarınızı artırabilirsiniz.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...