Risk sermayesi, yatırımcıların uzun vadede değer kazanacağını düşündüğü başlangıç şirketlerine ya da küçük işletmelere yatırım yapması şeklinde tanımlanır. Bu özel yatırım türü, girişim ya da cesaret sermayesi olarak da bilinir. Kişi ya da kurumlar, bu yatırım tipi sayesinde iyi fikirlere sahip ancak yeterli maddi desteği olmayan girişimcilere fon sağlar. Bu desteğin verilmesi aşamasında risk sermayesi yatırım ortaklığı kavramı ortaya çıkar. 

“Risk sermayesi yatırım ortaklığı nedir?” sorusu, borsa alanında birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Risk sermayesi yatırım ortaklığı, girişimcileri ve sermaye sağlayan kişileri birleştiren bir köprü görevi görür. Genelde iyi iş fikirlerine sahip kişilere ya da yeni oluşmakta olan şirketlere yapılan bir yatırım türüdür. Ancak fon yardımı gelişimin farklı aşamalarında da yapılabilir. Bu kavram, sermaye yatırımı yapacak tarafın gelecekte getirisi olacağına inandığı işlere destek sağlaması olarak tanımlanır. Risk sermayesi yatırım ortaklığı, dezavantajları nedeniyle tehlikeli sayılsa da getirisi oldukça yüksek bir uygulamadır. 

Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Ne İşe Yarar?

Risk sermayesi yatırım ortaklığı, fon bulmaya çalışan girişimciler ya da yeni şirketlere kapı açan uzlaşmacı bir uygulamadır. Elinde parası bulunan yatırımcılara, kendi gelirlerini artırma şansı sunar. Ortaklar, var olan bir işi daha ileri bir aşamaya getirmek ya da geliştirilmesini desteklemek amacıyla belirli miktarda bir sermaye ortaya koyar. Bu sayede girişimciler yeni fikirlerini hayata geçirme fırsatı bulur. Bazen de işleme konan bir fikrin daha geniş kitlelere ulaşması için bu sermaye yatırımına ihtiyaç duyulur.

Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığını Kimler Yapabilir?

Risk sermayesi yatırım ortaklığı, özel bir karar olduğu için tüzel ya da gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Kişi ya da kurumlar bu fon desteğini verebilir. Benzer şekilde kişi ya da şirketler girişim faaliyetleri için bu para desteğine başvurabilir. Finans anlaşması yapılırken karşılıklı olarak tarafların kendi çıkarlarını koruması gerekir. 

Yatırımcı, verdiği sermaye karşılığında finans desteği sağladığı kurum üstünde belirli bir hakka sahip olur. Bu hisse payı, taraflar arasında belirlenir. Gelecekte kazanç sağlayacağı düşünülen girişim faaliyetlerine maddi destek sağlanarak yıllık ya da aylık olarak gelir elde etmek isteyen yatırımcılar bu uygulamaya dâhil olabilir.

Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığının Kuruluş Şartları Nelerdir?

Risk sermayesi yatırım ortaklığı yapmak isteyen tüzel ya da gerçek kişiler çeşitli şartlara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu, risk sermayesi yatırım ortaklığının borsa kotuna alınması için başvuru yapılmasını gerekli görür. Yatırımcı ve girişimci arasındaki anlaşmanın 6 ay içerisinde kurula bildirilmesi zorunludur. Bu bildiri sonrasında ticaret siciline kayıt yaptırılır. 

Ortaklıklarda, risk sermayesi yatırımlarına portföy değerlerinin en az %50’si oranında finansman sağlanması mecburidir. Ayrıca 20 Milyon TL’yi aşan bir fonun sağlanması ve lider hissedarın %25’den fazla paya sahip olması da gereklidir. 5520 sayılı Vergi Kanunu’na göre risk sermayesi yatırım ortaklığından %15 oranında vergi kesintisi yapılır.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...