İhraç, belirli bir unvanı ya da menkul kıymeti dolaşıma sokma eylemidir. Finans piyasalarında yatırım aracı olarak değerlendirilen pek çok kıymetli evrak çeşidi bulunur. Ekonomik açıdan son derece önemli olan bu araçların arasında yer alan menkul kıymetler, taşınabilen değerli kâğıtları ifade eder. 

Yatırım yapmak isteyen kişiler, ihraç nedir sorusunun kapsamlı cevabını merak eder. Bu, iktisat alanında ekonomik bir temsilci tarafından yapılan eylemdir. Ekonomik ajan, piyasa modelindeki bir aktörü veya karar vericiyi temsil eder. Şirketlerin belirli bir bedel elde etmek için ihraç edebileceği çok sayıda menkul kıymet bulunur. Öte yandan ülkeler de bu tür bir eylem gerçekleştirebilir.

İhraç Nasıl Yapılır?

Çeşitli piyasalarda faaliyet gösteren kişiler için ‘’İhraç nasıl yapılır?’’ sorusu merak konusudur. Finans sermayesinde kullanılan araçlar dış satımcılar tarafından satışa konulur. Bu noktada piyasa araçları devreye girerek işlemin halka arz edilerek veya edilmeden satışının gerçekleşmesini sağlar. Bu şekilde hem ulusal hem de uluslararası alanda işlem yapmak mümkündür.

external link icon
betacontent (1)

Borsada Hisse Seçme Rehberi: Beta Katsayısı Mucizesi

Ülkeler, menkul kıymetlerin yanı sıra para veya kamu borcu gibi bedellerin de ihracına karar verebilir. Bu uygulama şirketler için de geçerlidir. Kurum ve kuruluşlar hisse senedi belgelerini bu şekilde dolaşıma sokma kabiliyetine sahiptir. Aynı zamanda çek veya senet gibi değerli belgelerin de ihracına karar verilebilir. Özellikle mali alanların tümünde faaliyet gösteren ticari şirketler unvanlarını dolaşıma sokmayı tercih edebilir. Şirketlerin hisse ihracı yaygın şekilde yapılan bir alım satım türüdür. Hisselerin dolaşıma sokulması, firmaların borsada rol almasını sağlar ve alım satım işlemlerini mümkün hâle getirir.

İhraç İçin Neler Gereklidir?

Borsada ihraç yaparken ilgili sermaye piyasası aracına uygun bir şekilde izahname hazırlamak gerekir. İzahnamenin yanı sıra menkul kıymetin ihraç belgesinin de oluşturulması gerekir. Bu belgede çıkarılacak sermaye piyasası araçlarının niteliği ve satış şartları hakkında açık bilgiler bulunur. Hazırlanan belgeler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmalıdır.  

İhraç Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ekonomik anlamda önemli bir role sahip olan ülkeler, para politikalarını kontrol etmek için para basma kabiliyetlerini değerlendirir. Kamu borcu, devlet tahvili, hazine bonosu gibi finansman araçları ihraç sürecinde iyi yönetilmelidir. Verimli dağıtımı ve tahsisi yönetmek için kullanılan finans araçları; takas, vadeli işlem, döviz bonosu olarak sıralanır. Resmî kurumlar tarafından denetlenen bu araçların, düzenleyici bir çerçeve içerisinde yayınlanması gerekir. Her ihraç düzeyinde, bir varlığın dolaşıma sokulması ile birlikte çeşitli maliyetler ortaya çıkar. İhraç biriminin karşılıklı politikalar çerçevesinde kontrol edilmesi, tahsisin yönetilmesi açısından önem arz eder. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...