Menkul kıymetler borsasında sermaye piyasası araçlarının işlem görmesi bazı şartlara bağlı olarak gerçekleşir. Kotasyon kriterleri olarak adlandırılan bu şartların sağlanması sonucunda piyasa araçlarının işlem görmesi kabul edilir. Bu noktada finans piyasalarıyla ilgilenen pek çok kişi, ilave kotasyon nedir sorusunun cevabını merak eder. İlgili terim; bir kuruluşun, borsa listelerinde bulunan mevcut hisselerine yenisini eklemesi için gerekli izni almasını ifade eder. 

Kotasyon, süreklilik kapsamında değerlendirildiğinde iki çeşit fiyata sahip olur. Bunlar, ilk ve ikinci fiyattır. Her zaman geçerli olan alış (bid) değeri, ilk fiyatı işaret eder. Ek olarak açıklanan alış fiyatı ise ikinci fiyat şeklinde adlandırılır. Şirketlerin pazar listesinde bulunan mevcut kayıtları, ortaklık ve veya alacaklılık hakları noktasında kotasyon bildirimlerinin yapılması ile yakından ilişkilidir.

İlave Kotasyon Ne İşe Yarar?

İlave kotasyon, borsa kotunda bulunan bir şirket ortaklığının ihraç ettiği yeni hisse senedi işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar. Bu işlem ile şirketler ek bir finansman elde etmiş olur. Halka arz edilen pay büyüklüğüne göre elde edilen miktar da artar. İlave kotasyon, hisse senedi satışı sırasında diğer aracı kurumlarla karşılaştırma yapma noktasında firmalar için ek bir kote hakkı da yaratır. 

İlave Kotasyon ve İlk Kotasyonun Farkı Nedir?

Piyasada hisse senetlerinin kotasyonu bulunan şirket sayısı, senetleri işlem gören kuruluşlardan daha fazladır. İlk ve ilave kotasyon farkı da bu durumdan kaynaklı ortaya çıkar. Kısaca açıklamak gerekirse; ilk kotasyon, bir şirket payının ilgili borsa kotuna ilk defa alınmasını ifade eder. İlave kotasyon ise ilgili finans borsasında mevcut hâlde kotunda bulunan şirketin sermaye artırımı amacıyla yeni payların kote edilmesidir.

İlave Kotasyon Örnekleri Nelerdir?

İhraç edilecek payların borsa yönetimine bildirilmesini tanımlayan ilave kotasyon, mevcut hisselerin artırılması işlemlerinde kullanılır. İlave kotasyon örneği vermek gerekirse; borsada hisse senedi olan bir şirket, pay dağılımını açık bir şekilde ifade eder. Sermaye artırımı sürecinde ise tahsisi paydaşlara bildirerek açıklar. 

Şirketin hisse ihracı yapabilmesi için ilave kotasyon bildiriminde bulunması gerekir. Finans borsası yönetimine yapılan bildirim sonucu hisse satışı gerçekleşebilir. Bu durumda borsa yönetiminin bazı hakları bulunur. Yönetim tarafından daha önce belirlenmiş kotasyon şartlarının kaybedilmesi, kottan çıkarma sonucuna neden olabilir. İlgili sermaye piyasası araçlarının borsa kotundan çıkarılması ile birlikte mevcut kotasyon kaybedilebilir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...