Portföy yöneticiliği nedir sorusunu kapsamlı bir biçimde yanıtlayabilmek için yatırım kavramına değinmek faydalı olur. Servet birikimine ilave yapmak ve bu şekilde kazanç sağlamak için yürütülen faaliyetler yatırım olarak tanımlanır. Söz konusu servet ve kazancın oluşturulma biçimi ise portföy olarak adlandırılır. Yatırıma konu olan sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ve diğer varlıklar portföy başlığı altında incelenir.

Yatırım varlıklarının idaresi ve organizasyonu portföy yöneticiliği olarak adlandırılır. Başka bir ifadeyle müşteri portföylerinin gelir elde etmek üzere işletilmesi bu şekilde tanımlanır. Portföy yönetimi temel olarak müşteriyle hizmet veren kuruluş arasında imzalanan bir sözleşmeye dayanır. Bu sözleşmenin koşulları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenir.

Portföy Yöneticiliği Türleri Nelerdir?

Kişisel yatırımlara dair varlıkların gelir elde etmek amacıyla idaresi bireysel portföy yöneticiliğidir. Yetkili firma bu varlıkları vekil sıfatıyla yönetir. Yatırımlarla ilgili kararlar müşterilerin mali durumuna göre verilir. Risk-getiri tercihleri de portföy oluştururken ve yönetirken dikkate alınan hususlardır. Bireysel portföy yöneticiliği nedir sorusunu yatırımların takip edilmesi ve müşterinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi şeklinde yanıtlamak da mümkündür.

Şirketlere, vakıflara ve kurumlara ait olan yatırımların takibi kolektif portföy yöneticiliği olarak tanımlanır. Kurumsal alanda faaliyet gösteren portföy yöneticisinin görevi, müşterilerin yatırımlarını idare ederek maddi menfaat sağlamaktır. Kolektif portföy yöneticisi hukuki işlemlerin yürütülmesinden ve yatırımlarla ilgili muhasebe hizmetlerinden sorumludur. Bu kapsamda, ortakların varlıklardaki payları da göz önüne alınarak çalışma yürütülür. Maddi faaliyetlerden elde edilen gelir, ortaklar arasındaki sözleşmeye veya hisse payına göre dağıtılır. Söz konusu dağıtımın yapılması da portföy yöneticiliği kapsamındadır.

external link icon
yabanci (1)

Yabancı Yatırımcının İlgisini Çekebilecek Cazip Hisseler

Portföy Yönetim Şirketi Nedir?

Portföy yöneticisi nedir sorusunu yanıtlarken bu faaliyetin şirket bünyesi altında yapıldığını belirtmek faydalı olur. Bir tanım yapmak gerekirse müşterilerin yatırım varlıklarının takibinden ve gelir-giderlerinden sorumlu olan firmalar, portföy yönetim şirketleri olarak adlandırılır. Söz konusu firmaların kapsamı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 55.maddesinde tanımlanır.

Portföy yönetim şirketleri; müşterilerin yatırım varlıklarının belirlenmesinden, oluşturulmasından ve bunlardan elde edilen gelirin organize edilmesinden sorumludur. Söz konusu firmalar, sözleşme kapsamında faaliyet gösterir. Bu sözleşme, portföy yöneticilerine müşteri şirketlere vekalet etme hakkı tanır. Firmalar; bu yetki çerçevesinde müşteriler adına incelemeler yapar, yatırım faaliyetlerinde bulunur ve gelir paylaşımı yapar. Portföy yöneticiliği alanında hizmet veren firmalar, anonim şirket olarak faaliyet gösterir.

Portföy Yönetim Şirketi Nasıl Kurulur?

Portföy yöneticiliği hizmeti vermek için bazı yasal yükümlülükler mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine tabi olan kişiler portföy yönetim şirketi kurmak için başvuru yapılabilir. Bu firmaların başlangıç sermayesinin en az 2.000.000 TL olması gerekir. 

“Portföy yöneticiliği yetki belgesi nasıl alınır?” sorusu, şirket kuruluş aşamasında sıkça sorulur. Bu kapsamda öncelikle bir kuruluş sözleşmesi hazırlanması gerekir. Söz konusu sözleşme, şirketin kanun hükümlerine ve kurul düzenlemelerine uygun olduğunu ispat eder nitelikte olmalıdır. Şartların taşındığını ispat eden belgeler, Sermaye Piyasası Kurulu’na teslim edilir. Bu süreçte kurul tarafından başka belgeler de istenebilir. Portföy yönetim şirketi kurmak için yapılan başvuru onaylandıktan sonra firma faaliyetleri başlayabilir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...