Genellikle anonim ortaklıklar tarafından tercih edilen nama yazılı hisse senedi, sahibinin adını içeren kıymetli evrak türüdür. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hisse senedi, yasal olarak pay senedi şeklinde isimlendirilmektedir. Bu nedenle nama yazılı hisse ile pay senedi kavramları aynı belgeyi ifade eder. 

Anonim şirketlerin payları, ana sözleşmenin sermaye maddesinde hamiline ya da nama yazılı şeklinde belirtilir. Bu kıymetli evrak çeşidinin üzerinde, hissedar kişinin adı ve adresi bulunur. Tüzel ya da gerçek kişilerde de bu durum aynı şekilde uygulanır. Payların tamamen ödenmediği bir şirket, hamiline hisse senedi çıkaramaz. Bu tür durumlarda şirket, paylarını nama yazılı olarak belirtmek şartıyla bastırabilir. Bu yöntem şirket için hem daha avantajlı hem de daha güvenli bir seçenektir. Nama yazılı hisse senedi nedir sorusunun cevabı bu şekilde açıklanabilir. 

Nama Yazılı Hisse Senedinin Basımı için Hangi Belgeler Gerekir?

Anonim şirket nama yazılı hisse senedinin basımı için çeşitli belgelere ihtiyaç duyar. Bu belgeler aşağıdaki gibi sıralanır:

  • Anonim şirketin kuruluş gazetesi
  • Limited şirket, anonim şirkete geçiş yaptıysa nevi değişikliği gazetesi
  • Kuruluştan sonra sermaye artırımı yapıldıysa son sermaye artırım gazetesi
  • Kuruluşun ardından unvan değişikliği yapıldıysa unvan değişikliği gazetesi
  • Hisse senedinin basımıyla ilgili yönetim kararı
  • Güncel hazirun cetveli (Hissedarların adres bilgileri)

Hisse basımıyla ilgili yönetim kararı alamayan şirketler, çeşitli danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir. Danışmanlık şirketleri, hissedar pay kupür düzenlemesi yaptıktan sonra kararı tarafınıza Word dokümanı şeklinde iletir.

external link icon
betacontent (1)

Borsada Hisse Seçme Rehberi: Beta Katsayısı Mucizesi

Nama Yazılı Hisse Senedi Nasıl Devredilir?

Anonim şirketlerde nama yazılı hisse senedi devri oldukça kolay bir şekilde yapılır. Nama yazılı hisse senedi örneğinde yer alan devir tablosunu kullanarak bu işlemi dilediğiniz yerde gerçekleştirebilirsiniz. Belgede; devredenin adı, soyadı, imzası bulunur. Ayrıca devralanın adı, soyadı ve imzası bilgileri de mevcuttur. Bu sürecin ardından devir işlemini pay defterine kaydetmeniz gerekir. Kayıt ettirilmeyen devir işlemi, iki kişi arasında satış sözleşmesi olarak kalır. 

Nama yazılı hisse senedinin devrini kısıtlayan hükümler de vardır. Şirket, önemli bir sebepten ötürü devrin gerçekleşmesini engelleyebilir. Örneğin şirket, yararı için rakiplere pay devrini yasaklama hakkına sahiptir. Aynı zamanda payın devredilmesi için yalnızca şirketin kurucu aile bireyleri veya belirli meslek grupları tercih edilebilir.  

Nama Yazılı Hisse Senedinin Diğer Senetlerden Farkı Nedir?

Nama yazılı hisse senedinin en belirgin farkı, bu kıymetli evrak türünde hissedarın adı ve adresinin açıkça belirtilmiş olmasıdır. Tüzel ya da gerçek kişi fark etmeksizin bu işlem uygulanır. Bunun yanı sıra nama yazılı hisse senetlerinin devri de diğer kıymetli evrak türlerine nazaran oldukça kolaydır. Senedin arka tarafında bulunan tabloya gerekli bilgileri girerek kolayca devir işlemini tamamlayabilirsiniz. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...