Eurodollar, ABD doları cinsinden mevduatları ifade etmek için kullanılan bir borsa terimidir. Dolar cinsinden mevduatları ifade eden bu terim, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bankalarda geçerlidir. Söz konusu banka, ABD’ye ait olsa dahi devlet sınırlarının dışında bulunuyorsa eurodollar terimini kullanması gerekir. Yani euro dolarlar, ABD bankalarının yurt dışı şubelerinde tutulan Amerikan parası cinsinden mevduatları ifade eder.

Bu mevduatların büyük çoğunluğu Batı Avrupa ülkelerindeki bankalarda tutulduğu için söz konusu kavramın başına “euro” sözcüğü getirilir. Ancak sadece Avrupa kıtasında değil, dünya üzerindeki tüm ülkelerde tutulan ABD doları hesapları bu isimle anılır. Euro dolarlar nedir sorusunun cevabı bu şekilde özetlenebilir. 

Euro Dolarların Özellikleri Nelerdir?

Eurodolların özelliklerini kavramak için söz konusu piyasalara göz atmak gerekir. Dolayısıyla “Eurodolar piyasası nedir? Özellikleri nelerdir?” sorularına cevap vermek önemlidir. Eurodollar piyasaları, ulusal benzerlerine göre etkin işleyen pazarlardır. Bu piyasalar, mevduat sahiplerine daha fazla faiz öder. Üstelik fon talep eden bireyler, eurodollar piyasaları sayesinde daha düşük faiz oranıyla kredi alabilir.

Euro doların işleyişi ise kısaca şöyledir: Öncelikle işlemi yapacak olan bankanın Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında bulunması gerekir. Bu banka, faiz karşılığında Amerikan doları cinsinden mevduat kabul eder. Ardından bu fonları kullanarak tekrar dolar kredisi açar. Bu işlem, yabancı firmaların New York Piyasası’nda borçlanmalarını engellemek için ortaya çıkmıştır.

Euro Dolarların Önemi Nedir?

1960’larda borçlanmayı önlemek için çeşitli yöntemlerle birlikte geliştirilen bu piyasa modeli, güncelliğini sürdürür. Çünkü yıllar içinde borsa adına büyük önem kazanmıştır. Euro dolarların önemi, bir ulusal paranın kendi ülke sınırları dışında oluşan tüm piyasaları ifade etmesidir. 

Eurodollar, interbank işlemleri için de önemlidir. Bu terim, bankalar arası para piyasasını ifade eder. Bankalar sadece birey ve kurumlarla değil, kendi aralarında da para alışverişinde bulunabilir. Bu piyasaları yönetmek için eurodollar uygun bir tercihtir. Eurodolların bankalar açısından başka bir önemi daha bulunur. Bankalar, çok kısa vadeli döviz ihtiyaçlarını da bu piyasalardan karşılar. 

Eurodollar piyasalarına başvuranlar, yalnızca kişiler ve bankalar değildir. Çok uluslu şirketler ve hükümetler de fon arz ve talepleri için euro dolar piyasalarına başvurur Hükümetler, aktif olarak kullanmadıkları döviz rezervlerini bu piyasalara yatırarak faiz geliri elde eder. Görüldüğü üzere kişi, kurum, şirket, hükümet ve bankaların eurodollar piyasaları aracılığıyla kâr elde etmesi mümkündür.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...