Finans üzerine yapılan çalışmalar, kişi ve kurumların yatırım alanında daha esnek hareket edebilmesini amaçlar. Bu doğrultuda pek çok kavram ortaya çıkar. Vadeli İşlemler Piyasası da bu kavramlardan biridir. Bu piyasa, vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı organize pazar türüdür. Pazarda önceden değeri, vade ayı, miktarı ve adedi belirlenen sözleşmeler alınıp satılır. Bu anlaşmalar, aracı kurum vasıtasıyla işlem görür. 

Vadeli İşlemler Piyasası’nın Özellikleri Nedir?

Vadeli işlemler piyasası, ilgili sözleşmelerin alınıp satılmasını mümkün kılan ortama verilen isimdir. Burada aracı üyeler kavramı gündeme gelir. Bu kişiler, borsa tarafından belirlenmiş miktar ve oranlara riayet ederek teminat yatırır. Bu güvenceye dayanarak da vadeli alım ve satım işlemleri gerçekleşir. 

Vadeli İşlemler Piyasası’nda karşılıklı alım ve satım yapanların birbirlerini tanıması gerekmez. Electronic trading denilen bilgisayar vasıtasıyla işlem yapılabilir. Tarafların güvenliği ve işlemlerin rahat bir şekilde yürümesi, saklama kuruluşu tarafından garanti edilir. Bu piyasada işlemler, karşılıklı olarak yüz yüze pazarlık yöntemiyle de gerçekleştirilir.  

external link icon
betacontent (1)

Borsada Hisse Seçme Rehberi: Beta Katsayısı Mucizesi

Vadeli İşlem Piyasası Ne İşe Yarar?

Ticaretle ilgilenen kişiler, etkin bir risk yöntemi kullanmak zorundadır. Vadeli İşlemler Piyasası, fiyat oluşumu ve risk transferi hususlarına yönelik iki temel işleve sahiptir. Bu piyasa, fiyatların rekabet koşulları altında oluşması ve ilgili değerlerin hızlı şekilde aktarılmasını sağlayarak gerçekçi bilgilerin toplanmasını mümkün kılar. Piyasalardan gerçekçi bilgiler edinerek fiyat oluşumunda aktif rol oynar. Vadeli İşlem Piyasaları, fiyat dalgalanmalarını azaltma açısından da etkilidir. Bu sayede geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak kolaylaşır.  

Vadeli İşlemler Piyasaları’nın Yararları Nelerdir?

Vadeli İşlemler Piyasaları’nın temel yararı, finansal alım ve satımlarda oluşan fiyat dalgalanmaları karşısında tarafları sağlıklı yönlendirmektir. Riski azaltan bu uygulama, yatırımcılara yeni olanaklar sunar. Geleceğe yönelik verileri doğru analiz ederek sağlıklı adımlar atılmasında etkili olur. Bu pazarda yapılan sözleşmelerin belli standartlarda yürütülmesi için gerekli düzeni ve kuralları sağlar. Piyasaya geniş bir likidite sunarak katılımcılara rahat hareket alanı yaratır.  

Vadeli İşlem Piyasası Ürünleri Nelerdir?

Vadeli İşlem Piyasası, standart özellikler taşıyan tipik sözleşmeleri kapsar. Bu akitlerin pazarda işlem görmesi için belli niteliklere sahip olması gerekir. Vadeli işlemin temel alacağı ürünün aranıyor olması için etkin ve derin bir nakit piyasasının var olması gerekir. 

Vadeli işlem sözleşmelerinin temel aldığı araçlar, finansal ürünleri ve çeşitli malları kapsar. Bu sözleşmelere; tarımsal ürünler, finansal yatırımlar, enerji kaynakları, değerli madenler konu edinilir. Aynı zamanda döviz kurları sözleşmelerde ana meta olarak ele alınabilir. Bu ürünler, belli unsurlara göre ayrıştırılır ve her özel madde kendi özelliklerine göre piyasada işlem görür. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...