Finans üzerine yapılan çalışmalar, kişi ve kurumların yatırım alanında daha esnek hareket edebilmesini amaçlar. Bu doğrultuda pek çok kavram ortaya çıkar. Vadeli İşlemler Piyasası da bu kavramlardan biridir. Bu piyasa, vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı organize pazar türüdür. Pazarda önceden değeri, vade ayı, miktarı ve adedi belirlenen sözleşmeler alınıp satılır. Bu anlaşmalar, aracı kurum vasıtasıyla işlem görür. 

Vadeli İşlemler Piyasası’nın Özellikleri Nedir?

Vadeli işlemler piyasası, ilgili sözleşmelerin alınıp satılmasını mümkün kılan ortama verilen isimdir. Burada aracı üyeler kavramı gündeme gelir. Bu kişiler, borsa tarafından belirlenmiş miktar ve oranlara riayet ederek teminat yatırır. Bu güvenceye dayanarak da vadeli alım ve satım işlemleri gerçekleşir. 

Vadeli İşlemler Piyasası’nda karşılıklı alım ve satım yapanların birbirlerini tanıması gerekmez. Electronic trading denilen bilgisayar vasıtasıyla işlem yapılabilir. Tarafların güvenliği ve işlemlerin rahat bir şekilde yürümesi, saklama kuruluşu tarafından garanti edilir. Bu piyasada işlemler, karşılıklı olarak yüz yüze pazarlık yöntemiyle de gerçekleştirilir.  

Vadeli İşlem Piyasası Ne İşe Yarar?

Ticaretle ilgilenen kişiler, etkin bir risk yöntemi kullanmak zorundadır. Vadeli İşlemler Piyasası, fiyat oluşumu ve risk transferi hususlarına yönelik iki temel işleve sahiptir. Bu piyasa, fiyatların rekabet koşulları altında oluşması ve ilgili değerlerin hızlı şekilde aktarılmasını sağlayarak gerçekçi bilgilerin toplanmasını mümkün kılar. Piyasalardan gerçekçi bilgiler edinerek fiyat oluşumunda aktif rol oynar. Vadeli İşlem Piyasaları, fiyat dalgalanmalarını azaltma açısından da etkilidir. Bu sayede geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak kolaylaşır.  

Vadeli İşlemler Piyasaları’nın Yararları Nelerdir?

Vadeli İşlemler Piyasaları’nın temel yararı, finansal alım ve satımlarda oluşan fiyat dalgalanmaları karşısında tarafları sağlıklı yönlendirmektir. Riski azaltan bu uygulama, yatırımcılara yeni olanaklar sunar. Geleceğe yönelik verileri doğru analiz ederek sağlıklı adımlar atılmasında etkili olur. Bu pazarda yapılan sözleşmelerin belli standartlarda yürütülmesi için gerekli düzeni ve kuralları sağlar. Piyasaya geniş bir likidite sunarak katılımcılara rahat hareket alanı yaratır.  

Vadeli İşlem Piyasası Ürünleri Nelerdir?

Vadeli İşlem Piyasası, standart özellikler taşıyan tipik sözleşmeleri kapsar. Bu akitlerin pazarda işlem görmesi için belli niteliklere sahip olması gerekir. Vadeli işlemin temel alacağı ürünün aranıyor olması için etkin ve derin bir nakit piyasasının var olması gerekir. 

Vadeli işlem sözleşmelerinin temel aldığı araçlar, finansal ürünleri ve çeşitli malları kapsar. Bu sözleşmelere; tarımsal ürünler, finansal yatırımlar, enerji kaynakları, değerli madenler konu edinilir. Aynı zamanda döviz kurları sözleşmelerde ana meta olarak ele alınabilir. Bu ürünler, belli unsurlara göre ayrıştırılır ve her özel madde kendi özelliklerine göre piyasada işlem görür. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...