Regülasyon nedir sorusuna bu kelimenin anlamını açıklayarak cevap vermek gerekir. Bu kavram, düzenleme ve ayarlama anlamına gelir. Devletin ekonomiye direkt olarak müdahale ettiği iktisat politikası araçlarından biri olarak bilinir. 

Düzenlemeler; ülkelerin içinde bulundukları duruma, sektöre ve tarihsel süreçlere bağlı olarak farklı şekillerde yapılabilir. Regülasyon uygulamaları devletler tarafından düzenleyici bir unsur olarak kullanılır. Bu düzenlemeler finansal kurumların yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle desteklenir. Kriz dönemlerinde benzer süreçlerin oluşmasına engel olan politikalar uygulanabilir. Bunun sonucunda daha istikrarlı bir ekonomik sistemin oluşması öngörülür. 

Regülasyonun Amacı Nedir?

Regülasyon, geniş bir alanda etkili olan kavramlardandır. Toplumda yaşayan bireylerin refahının artırılmasına yönelik çalışmaları kapsar. Piyasa başarısızlıklarını önlemek için pazara farklı şekillerde etki eder. Regülasyonun amacı, eksik rekabetin önlenmesi ve piyasanın işlerlik kazanmasıdır. Finansal sistemi düzenleyen kurallar, bir bütün olarak tüketicilerin de korunmasını sağlar. İşletmelerin büyümek ve gelişmek için belirlenen kurallar dâhilinde hareket etmesi gerekir. 

external link icon
ekonomi-ve-para

Net Nakit Pozisyonu En Güçlü 10 Şirket

Devletin piyasadaki güveni koruması ve sermaye miktarının yükselmesini sağlaması çeşitli düzenlemeler sayesinde mümkün olur. Bunlar aracılığıyla mali sistem güçlenir ve ülke ekonomisi kalkınır. Regülasyon, istenmeyen faaliyetleri önlemeye de yarar. Aynı zamanda bu faaliyetleri istenen davranışlar hâline dönüştürmek için de kullanılır.

Regülasyon Nasıl Yapılır?

Devlet, piyasaya giriş ve çıkışı düzenleyici tekeller oluşturarak ayarlamalar yapar. Bu uygulamalar, düzenleme ve denetleme şeklinde geniş bir faaliyet alanını kapsar. Bir faaliyete ilişkin kuralların belirlenmesi ve bunların uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi regülasyon nasıl yapılır sorusunun basit cevabıdır. Buna ek olarak yasakların ihlal edilmesi konusundaki şikâyetlerin denetlenmesi ve ciddi zararların engellenmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alınması da düzenlemelerin kapsamındadır. Bu süreç dâhilinde gerekli kurum tarafından soruşturma yapılması, bilgi sağlanması ve para cezalarının belirlenmesi de önem arz eder. Regülasyonlar; ülkenin gelir dağılımına, toplumsal yapısına ve ekonomik durumuna göre uygulanır. Tüm bu koşullar değerlendirilerek uygulama yöntemleri belirlenir. 

Regülasyon Örnekleri Nelerdir?

Düzenlemeler, devlet tarafından ekonomik ve sosyal amaçlara uygun olacak şekilde yapılır. Bir yol haritası oluşturularak yapıldığından piyasalarla ilgilenen kişiler için önem arz eder. Aşağıda çeşitli regülasyon örneklerini bulabilirsiniz.

  • Asgari ücretin tespit edilmesi
  • Döviz kurunun kontrol altına alınması
  • Rekabetin düzenlenmesi amacıyla yapılan uygulamalar
  • Uluslararası ticaretin tarife, miktar ve kısıtlamalarla kontrol altında tutulması
  • KİT’lerin görev zararlarının hazineden karşılanması 
  • Özel sektör yatırımlarına teşvik uygulamaları

Yukarıdaki düzenlemeler pek çok farklı kurumu ilgilendirir. Yapılan regülasyonları göz önünde bulundurarak bir ülkenin ekonomi politikası hakkında fikir sahibi olmak da mümkündür. Bu sayede kişilerin güvenli bir şekilde yatırım yapması mümkün hâle gelir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

BIST 100 Endeksi Nedir?

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip hisseleri gösterir. Borsadaki aşağı ve yukarı yönlü...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon, sabit ya da yarı sabit kur rejimi uygulayan ülkeler tarafından başvurulabilen bir para politikası aracıdır. Kısaca devalüasyon...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...