Regülasyon nedir sorusuna bu kelimenin anlamını açıklayarak cevap vermek gerekir. Bu kavram, düzenleme ve ayarlama anlamına gelir. Devletin ekonomiye direkt olarak müdahale ettiği iktisat politikası araçlarından biri olarak bilinir. 

Düzenlemeler; ülkelerin içinde bulundukları duruma, sektöre ve tarihsel süreçlere bağlı olarak farklı şekillerde yapılabilir. Regülasyon uygulamaları devletler tarafından düzenleyici bir unsur olarak kullanılır. Bu düzenlemeler finansal kurumların yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle desteklenir. Kriz dönemlerinde benzer süreçlerin oluşmasına engel olan politikalar uygulanabilir. Bunun sonucunda daha istikrarlı bir ekonomik sistemin oluşması öngörülür. 

Regülasyonun Amacı Nedir?

Regülasyon, geniş bir alanda etkili olan kavramlardandır. Toplumda yaşayan bireylerin refahının artırılmasına yönelik çalışmaları kapsar. Piyasa başarısızlıklarını önlemek için pazara farklı şekillerde etki eder. Regülasyonun amacı, eksik rekabetin önlenmesi ve piyasanın işlerlik kazanmasıdır. Finansal sistemi düzenleyen kurallar, bir bütün olarak tüketicilerin de korunmasını sağlar. İşletmelerin büyümek ve gelişmek için belirlenen kurallar dâhilinde hareket etmesi gerekir. 

external link icon
genetik-muhendisligi-maaslari-maaslari

“AL” Sinyali: 90%’dan Fazla Yükselmesi Beklenen Hisse!

Devletin piyasadaki güveni koruması ve sermaye miktarının yükselmesini sağlaması çeşitli düzenlemeler sayesinde mümkün olur. Bunlar aracılığıyla mali sistem güçlenir ve ülke ekonomisi kalkınır. Regülasyon, istenmeyen faaliyetleri önlemeye de yarar. Aynı zamanda bu faaliyetleri istenen davranışlar hâline dönüştürmek için de kullanılır.

Regülasyon Nasıl Yapılır?

Devlet, piyasaya giriş ve çıkışı düzenleyici tekeller oluşturarak ayarlamalar yapar. Bu uygulamalar, düzenleme ve denetleme şeklinde geniş bir faaliyet alanını kapsar. Bir faaliyete ilişkin kuralların belirlenmesi ve bunların uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi regülasyon nasıl yapılır sorusunun basit cevabıdır. Buna ek olarak yasakların ihlal edilmesi konusundaki şikâyetlerin denetlenmesi ve ciddi zararların engellenmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alınması da düzenlemelerin kapsamındadır. Bu süreç dâhilinde gerekli kurum tarafından soruşturma yapılması, bilgi sağlanması ve para cezalarının belirlenmesi de önem arz eder. Regülasyonlar; ülkenin gelir dağılımına, toplumsal yapısına ve ekonomik durumuna göre uygulanır. Tüm bu koşullar değerlendirilerek uygulama yöntemleri belirlenir. 

Regülasyon Örnekleri Nelerdir?

Düzenlemeler, devlet tarafından ekonomik ve sosyal amaçlara uygun olacak şekilde yapılır. Bir yol haritası oluşturularak yapıldığından piyasalarla ilgilenen kişiler için önem arz eder. Aşağıda çeşitli regülasyon örneklerini bulabilirsiniz.

  • Asgari ücretin tespit edilmesi
  • Döviz kurunun kontrol altına alınması
  • Rekabetin düzenlenmesi amacıyla yapılan uygulamalar
  • Uluslararası ticaretin tarife, miktar ve kısıtlamalarla kontrol altında tutulması
  • KİT’lerin görev zararlarının hazineden karşılanması 
  • Özel sektör yatırımlarına teşvik uygulamaları

Yukarıdaki düzenlemeler pek çok farklı kurumu ilgilendirir. Yapılan regülasyonları göz önünde bulundurarak bir ülkenin ekonomi politikası hakkında fikir sahibi olmak da mümkündür. Bu sayede kişilerin güvenli bir şekilde yatırım yapması mümkün hâle gelir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...