Çok Fiyatlı Müzayede

Çok fiyat-sürekli müzayede sistemi, özet bir ifadeyle emirlerin seans boyunca farklı fiyatlarla eşleştirilmesidir. Borsada verilen alım satım emirleri, zaman ve fiyat önceliklerine göre eşleşmeye alınır. Çok fiyat-sürekli müzayede sistemi uygulanırken alım-satım emrinin karşı taraf açısından uygun olması gerekir. Burada satış emri, girilen fiyata eşit ya da ilgili rakamdan daha yüksek olabilir. Aynı şekilde alış emri de girilen miktara eşitse ya da ilgili değerden daha düşükse fiyat ve zaman önceliklerine göre eşleşme yapılabilir. 

Çok fiyat-sürekli müzayede sistemi işlerken ilk olarak fiyatlara bakılır. Eğer o anki rakam emir girişindeki fiyata uygunsa bu sefer zamanlar karşılaştırılır. Fiyat önceliği, emir verilen zamandan daha yüksek değerde satış yapmayı sağlar. Alım yapacaklara fiyat önceliği, emrin girildiği günden daha düşük değere işlem gerçekleştirme fırsatı verir. Zaman önceliği ise fiyatların uygun olması durumunda sisteme önce girilen emirlerin işleme alınmasını sağlar. 

Çok Fiyat Yöntemi Nedir?

Tek fiyat yöntemi, borsaya girilen emirlerin bir süre hiç eşleşme yapılmadan beklediği durumdur. Buna göre yatırımcı, belirli bir zaman geçtikten sonra listelenen en yüksek fiyat üzerinden işlem gerçekleştirir. Çok fiyat yönteminde ise birden fazla emir vardır. Söz konusu emirler, sürekli bir şekilde farklı fiyatlardan işlem görür. Devamlı olarak değişik miktarlardan eşleşmeler yapıldığı için bu tekniğe çok fiyat yöntemi denir. 

Çok fiyat yönteminde belirli bir süre söz konusu değildir. Alım ve satım işlemleri, her an çeşitli fiyatlarla eşleşebilir. Çoklu fiyat yönteminde alıcı ya da satıcının emrine uygun fiyatlar, zaman önceliğine göre işleme sokulabilir. Böylece alım ve satım emirleri gerçekleşir. 

Sürekli Müzayede İşlem Yöntemi Nedir?

Sürekli müzayede işlem yöntemi ile menkul kıymette likidite hedeflenir. Söz konusu işlem, piyasa yapıcısı tarafından bir ya da daha fazla hesap kullanılarak uygulanan yöntemdir. Bu yöntem çift taraflıdır. Aynı zamanda bahsi geçen işlem sisteminde sürekli kotasyon söz konusudur. Kotasyondan kastedilen, fiyat ve miktardır. 

Sürekli müzayede işlem yöntemi, menkul kıymetlere hem alıcı hem de satıcı tarafından karşılıklı olarak fiyat ve miktar verilmesiyle gerçekleştirilir. Menkul kıymet borsasında sürekli işlem görmesi istenen piyasa araçları, kotasyon kriterlerini taşımalıdır. Söz konusu sermaye piyasası araçları, alıcı ve satıcının kotasyon kriterlerine uygunsa ilgili pazarın listesine kaydedilir. Böylece sürekli müzayede işlem yöntemi gerçekleştirilmiş olur. İşlem görülmesi istenen emire uygun olmayan kotasyon dışı fiyatlar varsa sistem uyarı verir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...