Para piyasalarında, şirketlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla farklı borçlanma araçları bulunur. Bu bağlamda “Özel sektör tahvilleri nedir?” konusu yatırımcılar ve borsayla ilgilenen bireyler tarafından merak edilir. Ödünç para bulmak amacıyla çıkarılan bu borçlanma araçlarından biri de özel sektör tahvilleridir. Özel sektör tahvili; devletin veya anonim ortaklıkların ödünç para bulmak için çıkardığı borç senedidir. Bu borçlanma aracı en az 1 yıl ve daha uzun vadeyle anonim şirketler tarafından ihraç edilir. Para arayışında olan şirketler, özel sektör tahvilleri aracılığıyla finansman noktasında ihtiyaçlarını karşılayabilir. 

Özel sektör tahvilinde, şirketlere yabancı sermaye üzerinden işlem yapılır. Yabancı sermaye, mevcut şirkete tahvil sahibi tarafından kullanıldırılır. Tahvil sahibi şirket, finansman kaynağı arayışında olan firmanın uzun vadeli alacaklısıdır. Bu iki şirket arasındaki hukuki ilişki ise vade süresi tamamlandığında sona erer. Ayrıca tahvil sahibi, finansman sağladığı şirketin kâr ve zarar riskine katılamaz. Özel sektör tahvili ihracında, kamu borçlanma aracı dışındaki işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir. 

Özel Sektör Tahvilleri Özellikleri Nelerdir?

Özel sektör tahvillerinin kuponlu veya iskontolu olarak ihraç edilme imkânı bulunur. Özel sektör tahvili özellikleri arasında ise şirketlere uzun vadeli yatırım yapma olanağı tanıması yer alır. Şirketler kupon ödemeleri sayesinde düzenli gelir elde ettiğinden kazanç şansı yüksektir. Buna ek olarak yatırımcılar alış ve satış konusunda da kazancını koruyabilir. Piyasa hareketlerinden kaynaklı alış/satış fiyat farkı şirketlerin kârı üzerinde olumlu bir etki gösterir. 

Özel sektör tahvili işlemlerinde, alt limit kavramı bulunur. İşlemin alt limiti ise borçlanılan kıymetin cinsine göre değişiklik gösterir. Bunlara ek olarak tahvil ihraç eden şirketler için bazı riskler bulunur. Kuruluşlar, anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanabilir. Bu durum tahvil getirilerini etkileyen önemli hususlardan biridir. Özel sektör tahvillerinde görülen bu risk devlet tahvillerine kıyasla daha yüksektir. Riskten kaynaklı olarak özel sektör tahvillerinde daha yüksek faiz geliri sağlanır. 

Özel Sektör Tahvilleri Listesi Nedir?

Özel sektör tahvil ihracı; bankalar, şirketler ve kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Özel sektör tahvilleri listesi ise dolaşımdaki ihraç sunan kuruluşların yer aldığı bir tablodur. Piyasada kaynak arayışında olan şirketler, ihraç listelerini sürekli olarak takip eder. Özel sektör tahvilleri listesi sürekli değişim gösterip güncellendiği için yatırımcılar bu noktada aracı kuruluşlardan destek alır. Her ihracı takip etmenin zorluğu, finansman desteği isteyen firmaları yatırım şirketlerine yönlendirir. Özel sektör tahvilleri listesinde ihraç sunan kuruluşların borçlanma miktarı, vade süresi, dolaşımdaki Türk lirası gibi bilgiler sunulur. Yatırımcılar bu tip bilgilere takip ederek en iyi getiri hedefi sağlayan şirketlere yönelir. 

Özel Sektör Tahvilleri Faiz Oranları Nelerdir?

Özel sektör tahvillerinin vadesi en az 1 yıl olmak koşuluyla serbestçe belirlenir. İhraç edilen borç senetlerinde ise sabit veya değişken faiz uygulaması bulunur. Faizli satışlar çoğunlukla tek ya da birkaç aracı kuruluştan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Özel sektör tahvilleri faiz oranları günlük alış ve satış verilerine göre değişiklik gösterir. Günlük olarak açıklanan faiz oranlarının takibi, getiri planlamasını doğru yapmak açısından son derece önemlidir. Ayrıca özel sektör tahvilleri vadesi dolmadan ikincil piyasalarda günün koşullarına bağlı olarak nakde çevrilebilir. Faizlerin düşüşü ise piyasadan beklenen getirinin kâr veya zararla sonuçlanmasına neden olabilir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...