Ağırlıklı Oralama Fiyatı

Ağırlıklı ortalama fiyat, hisse senedi yatırımı yapanlara veriler sunan bir kavramdır. Piyasalarda hisse senetleri belirli senanslarda daha fazla işlem görür. Senetlerin alım satımlarına dair işlemlerin fazla olduğu bu seanslarda ağırlıklı ortalama fiyat hesaplaması gerçekleştirilir. Yani bu kavram, bir hisse senedinin ağırlıklı olarak hangi seansta nasıl bir fiyat aralığı üzerinden el değiştirdiğini göstermektedir. 

Bu oran, senedin bir sonraki seansa kadar aktarılmasında ve fiyatının belirlenmesinde direkt olarak etkilidir. Söz konusu fiyat, en kısa tabirle hisse senetlerinin miktar ağırlıklı fiyatı olarak da ifade edilebilir. Ağırlıklı ortalama fiyat nedir sorusuna yanıt verdikten sonra bu oranının nasıl hesaplanacağına da değinmek gerekir. Çünkü bu fiyat, özellikle hisse senedi yatırımcılarına önemli ölçüde yol gösterir.

external link icon
liam-kevan-W-NZZIkuARI-unsplash

Büyük Gelir Artışı Beklenen Ucuz Hisseler

Ağırlıklı Ortalama Fiyat Nasıl Hesaplanır?

Ağırlıklı ortalama fiyat hesaplamasına geçmeden önce hacim profili kavramını açıklamak gerekir. Hacim profili, bir hisse senedinin piyasa içinde hangi fiyattan kaç adet satıldığını ve nasıl işlem gördüğünü gösterir. Örneğin, 5 ila 10 TL arasındaki hacim profilinde farklı fiyatlardan 20 adet işlem görmüş bir hisse senedi değişik aralıklarda fiyat ve miktar bakımından listelenir. Son tahlilde bu senedin hangi aralıkta en çok işlem gördüğünün ortalaması ise bize ağırlıklı fiyatı verir. Ağırlıklı ortalama fiyatın hesaplanması için ∑(işlem fiyatı x işlem miktarı) / (toplam işlem miktarı) formülü kullanılmalıdır. Bu formüldeki tüm parametreler, ilgili kavramın aralığını doğrudan değiştirir. 

Ağırlıklı Ortalama Fiyatın Etkileri Nelerdir?

Ağırlıklı ortalama fiyat, özellikle bir sonraki seansta hisse senetlerinin nasıl fiyatlanacağını belirler. Dolayısıyla senetlerin kıymet artışı ya da azalışı noktasında son derece etkilidir. Basit ve anlaşılır bir formülle hesaplanan ağırlıklı ortalama fiyat, yatırımcıların önünü görmesini sağlayan en önemli faktörlerin başında gelir. Bu kavram sayesinde bir sonraki seansta hisse senedi almak isteyen yatırımcılar, bu kıymetin aşağı yukarı hangi fiyat aralığında sunulacağını kestirebilir. Buna göre temin edilen kıymete dair kâr zarar hesabını yapabilmek de mümkün olur. 

Bu kavram, hisse senedinin küsuratsız ve miktar ağırlıklı fiyatını ifade eder. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama fiyat konusunda elde edilen verilerin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. Bir hisse senedinin ağırlıklı ortalamasının artması o yatırıma olan ilginin de yükseldiğini gösterir. Aynı şekilde fiyatının yükselmesi de söz konusu kıymeti daha da değerli bir hâle getirir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...