Faktoring; işletmelerin ticari faaliyetlerinden doğan vadeli alacaklarını temlik ederek finansal güvence sağlayan bir sistemdir. Çek, senet ve benzeri vadeli araçlarla ödeme alan işletmeler, faktoring firmaları ile anlaşarak vade probleminden kurtulabilir. Bu işlemin en basit tanımı; belirli bir komisyon karşılığında vadesini beklemeden ödemeyi tahsil etmektir. Çok yönlü bir finansman desteği sunan bu sistem, ileri tarihli alacakları güvence altına alır.  

Finansal kuruluşlar, ticari işletmelerin faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmesini sağlayan hizmetler sunar. Özellikle esnaflar ve KOBİ statüsündeki işletmeler, geleneksel yöntemlerle ticaret yaptıkları için çek, senet gibi ödeme araçları kullanır. Bu araçlar, tahsilatı öteler ve satış yapan taraf maddi kaynağa erişmek için birkaç ay beklemek zorunda kalır. Bu durumda devreye faktoring şirketleri girer. 

Faktoring Fonksiyonları Nelerdir?

Çeşitli faktoring işlemleri bulunur. Gelecekte paraya dönüşebilen bir ödeme aracına sahip olan işletmeler, bunlar üzerinden farklı hizmetler alabilir. Başlıca faktoring türleri garanti, tahsilat ve nakit olarak sıralanabilir. Faktoring hissesi ise bunlardan farklı bir kavram olarak karşımıza çıkar. 

Garanti

Garanti yöntemi, alacakların sigorta edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Finans kuruluşu ya da faktör, borçlu tarafa kefil olur. Bu sayede borçlunun vade günü geldiğinde ödeme yapamayacak durumda olması alacaklı için herhangi bir problem oluşturmaz. Söz konusu borcu faktör kuruluşu üstlenir.  

Tahsilat 

Tahsilat yönetimi, genel bir hizmet olarak da ele alınabilir. Bu sistemde faktör; alacağı bulunan işletme adına hareket ederek borçlu ile iletişim kurar. Alacaklıyı temsil eden finansal kuruluş; ihbar ve ihtar gibi işlemleri yerine getirir. Alacak kayıtlarını tutar, pazar araştırması yapar. Bu hizmet sayesinde işletme, tahsilat süreçlerinde sorun yaşamaz. 

Nakit

Nakit, en temel faktoring yöntemidir. Bu sistemde alacaklı, vadeli ödemesini ilgili kuruluşa devreder. Firma ise sunduğu hizmetin karşılığında bir komisyon kesintisi yaparak borç tutarını alacaklıya öder. İşletme, vadeyi beklemeden alacağını tahsil etmiş olur. 

Faktoring İşlemi Nasıl Yapılır?

Faktoring hizmetleri veren finans kuruluşu, temsil edeceği alacaklının yanında borçlu tarafı da inceler. Tarafların arasındaki ticari ilişki ve borçlunun güvenilirliği bu noktada önemlidir. Başvuru sürecinde imza sirkülerinden vergi levhasına kadar pek çok evrak talep edilir. Süreç başladıktan sonra faktör olarak işlem gören kuruluş, komisyon ve hizmet ücreti alır. Bu ücretler, genellikle borç miktarı üzerinden hesaplanır. Komisyon ve hizmet ücreti konusunda faktoring oranları, tercih edilen finansal kuruluşa göre değişebilir. Ayrıca bu ücretler, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne tabidir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...