Kaldıraç oranı, finans dünyasında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Bu terim, genellikle borçlar ve öz sermaye ile ilgili kavramlarda kişilerin karşısına çıkar. “Kaldıraç oranı nedir?” sorusunun cevabı kısaca “İşletmelerin kaynak yapısını ve finansman oranlarını gösteren bir terim” şeklindedir. Bu sistem ile yatırımcılar finansal piyasalarda çok daha az kaynak ile büyük hacimli işlemler yapabilir. 

Kaldıraç sistemi iki basamaktan oluşur. Çalışma kaldıracı, bu sistemin ilk basamağıdır. Bu kaldıraç, şirketlerin üretim ile satışlarını karşılaştırmak üzerine kurulur. Uzun vadede satışlarda görülen değişimlerin kârları üzerindeki etkisini rasyonel bir şekilde görebilmek için çalışma kaldıracı kullanılır. Sistemin bir diğer basamağı ise finansal kaldıraçtır. Finansal kaldıraç oranı, şirketlerin borçlarının sahip oldukları varlıklara yani pasif kaynaklara bölünmesi ile bulunur. Bu hesaplama ile şirketin varlığının ne kadarının borçlar için bir finansman olarak kullandığı hesaplanabilir. 

Bir diğer kaldıraç sistemi ise forex piyasalarında kullanılandır. Bu sistemde kişiler, ülkeler tarafından belirlenen kaldıraç oranları ile bazı işlemde bulunur. Forex Türkiye kaldıraç oranı 1:10 olarak belirlenmiştir. Bu oranlar, dolar üzerinden hesaplanır. Forex kaldıraç oranı örnekleri incelenerek bu kavramın daha iyi anlaşılması mümkündür.

external link icon
national-cancer-institute-s9WLlvDlbx4-unsplash

Analistlerin 118% Yükseliş Öngördüğü Hisse!

Kaldıraç Oranı Neden Önemlidir?

Kaldıraç oranını hesaplamanın şirketler açısından önemi son derece büyüktür. Şirketler hem finansal hem de çalışan kaldıraç oranlarını hesaplayarak büyümeleri ile ilgili fırsatları rahatça görebilir. Ayrıca firmalar bu sistem ile borç ve kaynaklarını analiz ederek az paralarla daha büyük miktarlarda borçlanabilir. Böylece hızlı bir büyümenin yakalanabilmesi mümkün olur. Forex piyasalarında ise kaldıraç sistemi, kişilerin az miktarda bir sermaye ile yüksek kazançlar elde edebilmesini sağlar. 

Kaldıraç Oranının Etkileri Nasıldır?

Kaldıraç oranının hem kişisel hem de kurumlar açısından pek çok olumlu etkisi bulunur. Finansal kaldıraç oranı hesaplaması ile şirketler, gelecekleri ve büyüme oranları ile ilgili gerçekçi tahminlerde bulunabilir. Bu tahminlerle bağlantılı olarak yatırımları yöneterek finansal geleceklerini güvence altına alabilirler. Forex kaldıraç sistemi ise hem küçük hem de büyük yatırımcıların kâr elde etmesini sağlar. Bu sistemde borsaya benzer bir işleyiş bulunur. Finansal tahminler doğru olduğu takdirde kişiler 1:10 gibi yüksek bir oranda kâr elde edebilir. Bu da yatırımcılar için son derece önemli bir fırsat olarak değerlendirilir.

Kaldıraç Oranı Nasıl Hesaplanır?

Bu oranı hesaplamak için kullanılan çeşitli işlemler bulunur. Finans kaldıraç oranı hesaplaması; hisse başına düşen gelirde yüzde değişikliği, vergi öncesi kâr ve faiz giderleri (FVÖK) gibi çeşitli veriler yardımıyla yapılır. Çalışma kaldıracı oranı ise satışlardaki yüzde değişikliği ve FVÖK gibi değerler kullanılarak bulunur. Bu işlemler sonucunda elde edilen değerler şirketlerin borçlanabilmesi için oldukça önemlidir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...