Bu kavram, finans ile ilgili olan kişilerin sık karşılaştığı terimlerin arasında yer alır. Bu, yabancı bir tabir olduğu için pek çok kişi forfaiting nedir merak eder. Söz konusu terim, dış ticarette ödenmemiş borçların çeşitli alım satım işlemleri aracılığı ile tahsil edilmesi anlamına gelir. Yatırım malı ihracatı yapan kişilerin başvurabileceği bir finansman yöntemini ifade eder. Bu, ihracat yapan kişilerin borçlarının vadesi gelmeden finansman sağlamasına imkân tanır. 

İhracat yaparak gelir elde eden kişilerin alacakları genellikle uzun bir vadeye yayılmıştır ve bonoya bağlanmıştır. Bu durumda borçların tahsil edilebilmesi için bononun süresinin dolması beklenmelidir. Forfaiting sayesinde bahsi geçen bonolar, borç tahsil etme işlemlerinde uzmanlaşmış bir finans kuruluşu veya banka tarafından satın alınabilir. Forfaiting örnekler aracılığı ile açıklandığında çok daha kolay bir biçimde anlaşılır. 

Yurt dışına tekstil ürünleri ihraç eden bir kişi, 3 yıl vade ile alacağına karşılık bono düzenler. Öte yandan bu bireyin işini geliştirebilmesi için paraya sahip olması gerekir. Kişi, bu durumda forfaiting yapan bir banka ile iletişimi geçerek vadesi henüz gelmemiş olan bonosunu finansman karşılığında ilgili kuruluşa devreder. Bu, bireyin işlerini çok daha kolay geliştirmesine imkân tanır.

Forfaiting İşlemlerinin Özellikleri Nelerdir?

Forfaiting işlemleri çeşitli özellikler barındırır. Bu işlemlerin kişilere sunduğu pek çok farklı avantaj bulunur. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir. 

  • Yapılan ticaretin likiditesini artırır.
  • Kişilerin kredi alma kapasitesini yükseltir.
  • Borç tahsili ve takibi ile ilgili sorunları ortadan kaldırır.

Bahsi geçen forfaiting özellikleri, kişilerin herhangi bir risk almadan girişimleri için finansman sağlayabilmesine imkân tanır. Bu, bireylerin işlerini oldukça kısa süre içinde büyütmesini mümkün hâle getirir. 

Forfaiting İşleminde Taraflar Nasıldır?

Forfaiting işleminde temelde dört taraf bulunur. Bu tarafların arasında çift ya da çok yönlü bağlantılar olabilir. Bahsi geçen işlem sırasında ihracatçıya forfaitist denir. Bu kişinin ithalatçı ile kurmuş olduğu ilişki, işlemin ilk tarafıdır. Ardından ihracatçı, alacağını finansmana çevirmek için borcunu bir kuruluşa devreder. Bu tür kuruluşlar ise forfaiter olarak adlandırılır. İşlemin son tarafı ise garantör bankadır. Garantör banka, ihracat işleminden doğan borcu ithalatçıdan tahsil eden kuruluştur. Forfaiting anlaşmasının ardından forfaitist, borcunu forfaiter olarak adlandırılan tarafa devreder. İthalatçı ise ödemesini garantör bankaya yapar. Bu durumun sonucunda forfaiter ile garantör bankanın arasında bir alacak ilişkisi oluşur. 

Forfaiting’in İşleyişi Nasıldır?

Forfaiting sisteminin işleyişi pratiktir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ihracatçı ile kuruluş arasında bir forfaiting sözleşmesi imzalanması gerekir. Bu sözleşmenin karşılığında forfaiter, alacağın bir kısmını iskonto ederek forfaitist olarak adlandırılan tarafın ticari risklerini üstlenir. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için kredili satıştan önce çeşitli belgeler ile başvuruda bulunmak gerekir. Ardından ihracatçının ve forfaiter kuruluşun arasında bir anlaşma imzalanır. Bunun sonucunda ise satış gerçekleşir.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...