“İtfa ne demek?” sorusuna kısaca borcu geri ödemek veya satın almak şeklinde cevap verilebilir. Bu kavram, ticari hayatta bir borcun az miktarda yavaşça ödenmesini ifade eder. Aynı zamanda demirbaşların ve aktif durumdaki kıymet değerlerinin yıllara bölünerek ortadan kaldırılması da itfa nedir sorusuna cevap olur.  

İtfa, borçların kapatılması için yapılan her çeşit ödemeyi kapsar. Söz konusu kavram farklı alanlarda değişik şekillerde yorumlanabilir. Ticarette ise itfa, borç senetlerinin belirlenen vadede anapara ve faizleriyle geri ödenmesidir.

external link icon
betacontent (1)

Borsada Hisse Seçme Rehberi: Beta Katsayısı Mucizesi

Hazine Bono ve Tahvillerinde İtfa Ne Anlama Gelir?

Devletin veya herhangi bir özel kuruluşun para getirmesi amacıyla çıkardığı değerli kağıtlara tahvil denir. Tahvillerin vadeleri 1 seneden uzundur. Tahviller yatırımcılara borç, çıkaran kurum veya kuruluşlara ise para kaynağı sağlar. Bu noktada itfa; devlet hazinesinden çıkan tahvillerin, ihraç edildiği sırada belirtilen tarihlerde ve miktarlarda anapara ile birlikte faizinin de geri ödenmesi anlamına gelir.

Hazine bonosu ise kısa vadeli borçlanmalar için çıkarılır. Bononun vadesi, tahvilin tersine 1 seneden kısadır. Her iki finansal aracın da faiz gelirleri bulunur. Hazine bono ve tahvillerinin vade tarihleri, aynı zamanda itfa zamanını da gösterir. Hazine bonosunun ya da tahvilin vadesi dolduğunda borcun faizi ile beraber ödenmemesinin zamanı gelmiş demektir. 

Borcun İtfa Edilmesi Ne Anlama Gelir?

Borcun itfa edilmesi, kişi tarafından belirli dönemlerde ya da tek seferde ödeme yapılması olarak tanımlanabilir. İtfa borçlanması, senetlerde belirlenen vade boyunca işlenen faizin anapara ile birlikte ödenmesidir. Basit bir örnekle anlatmak gerekirse ihraç edilirken 100 TL’ye alınan bir senet, ödeme zamanı geldiğinde söz gelimi 10 TL de faizle birlikte toplam 110 TL şeklinde ödenir. Senedi alan kişi borcunu hazine bonosu ise aylara, tahvil ise yıla bölüştürerek az miktarlarda ödeyebilir. Ayrıca borç, kişi tarafından tek seferde de ödenebilir. 

İtfa Süresi Ne Kadardır?

Bir borcun ödeme süresi, söz konusu senedin vadesi ile aynıdır. Bahsi geçen kıymetli evrak hazine bonosu olduğunda bu borcun vadesi 1 yıldan kısadır. Çünkü hazine bonoları kısa süreli borçlanmalar için çıkarılır. Ancak bahsi geçen senet tahvil ise borcun ödeme süresi 1 yıldan fazladır. 

Ayrıca bir borcun ödeme vaktinin gelmesi yalnızca senedin vadesiyle de ilgi değildir. Senet borcunu sonlandıran başka sebepler de olabilir. Buna göre alacaklının ödeme ilamı kesinleştikten sonra 10 yıl içerisinde parayı icra etmesi gerekir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...