İşlem miktarı, belirli bir dönem içinde alınıp satılan menkul kıymet sayısıdır. Kavrama dair detaylı tanıma geçmeden önce bu terimin etki alanını belirtmekte fayda vardır. Menkul kıymetlerin el değiştirmesi sonucunda işlem miktarında artış meydana gelir. Bu artış, menkul kıymete olan talebe dair bir gösterge niteliği taşır. Dolayısıyla Menkul Kıymet Piyasası’nı kullananlar, işlem miktarı nedir gibi soruları sıklıkla yöneltir. İşlem adedi, sermaye piyasasında alınıp satılan menkul değerlerin el değiştirme sayısını belirtir. İşlem fiyatıyla birlikte hacmin değişmesinde önemli rol oynar. 

İşlem miktarı, sermaye piyasasında alım ve satım yapmak isteyenler tarafından takip edilir. Menkul değere olan talep, yoğunluğa dair bir gösterge niteliği taşır. Günlük işlem hacmini etkileyen bir unsur olduğu için menkul kıymetin rağbet görmesinde belirleyici rol oynar. İşlem fiyatıyla birlikte hacmin doğru veya ters orantılı olarak artış göstermesini sağlayarak yatırımcıların geleceğe dönük beklentilerini ve karar süreçlerini şekillendirmesinde etkili olur. 

İşlem Miktarı Ne İşe Yarar?

Borsada işlem miktarı, yatırım sürecini belirleyen önemli bir etkendir. Yatırımcılar bir menkul kıymetin el değiştirme sayısını takip eder. Bu sayı, piyasadaki beklentilere ve yatırımcı davranışlarına dair bir gösterge niteliği taşır. İlgili menkul kıymete olan talebi gösterir. Fiyat ve hacim gibi diğer değişkenlerle birlikte menkulün ilerleyen dönemde artış veya azalış göstereceğine dair yorum yapma olanağı verir. 

İşlem miktarı, menkul kıymetin güvenilirliğine dair bir kanı oluşturur. Sık el değiştiren menkul değerlerin işlem adedi artış gösterir. Bu artış, menkulün talep gördüğünü belirten bir durumdur. Aynı zamanda yatırımcıların bu menkul kıymete güvendiğinin de göstergesidir. İşlem adedi, hissenin geleceği hakkında bilgi verir. Hisse düşüşü ve hacim artışı gibi tezat durumların meydana gelmesinde fiyatla birlikte belirleyici olur. Yatırımcıların bu göstergelere göre karar vermesini sağlar. 

İşlem Miktarını Bilmek Neden Gereklidir?

Hisse senedi alım satım miktarları, menkulün değerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Talep gören hisse senedinin işlem adedinde artış meydana gelir. Bu artış da işlem hacminin yükselmesine sebebiyet verir. Birbirine bağlı olarak ilerleyen bu işlemler sonucunda ilgili menkulün değerinde artış veya azalış meydana gelir. Yatırımcı, hisse senedindeki değişimlerle birlikte işlem hacmini de dikkate alır. Bu iki değişken arasındaki uyuma ve tezatlığa bakarak kararını verir. 

İşlem adedi, menkulün likiditesi hakkında da bilgi verir. Miktarın işlem hacmiyle doğru orantılı bir şekilde artması, ilgili menkulün yüksek likiditeye sahip olduğunu gösterir. Bu durum, alış ve satış arasında düşük bir fiyat farkı oluşmasına neden olur. Yatırımcıların hisse senedinin düşüş ve artış anlarından yararlanmasını mümkün kılar. Ayrıca daha esnek bir işlem alanı da sağlar. İşlem adedi yüksek olan menkul değerler, yatırımcıya kontrolü elinde tutma şansı verir. Artış anlarında mevcut hisse senedini satmayı kolaylaştırır.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım satımlarının gerçekleştiği pazarlara verilen isim olarak...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme mantığına dayanan bir finansal işlemdir. Bu...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar için “Bedelsiz sermaye...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Broker Nedir? Kimlere Broker Denir?

Makaleyi sesli dinle Broker tanım olarak, ilgili işlemlerin tarafları arasında aracı niteliği taşıyan, başta emlak anlaşmaları olmak üzere birçok ticari işlemi de kolaylaştıran...