Halka açık anonim ortaklık, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları sermaye piyasası araçlarının satın alınması için çağrı yapmaları sonucunda gerçekleşir. Pay sahibi sayısı 500’ü aşan anonim ortaklıklar halka arz olunmuş sayılır. Söz konusu iştirak, halka açık anonim ortaklık hükümlerine göre değerlendirilir. “Halka açık anonim şirket nedir?” sorusunun cevabı basittir. Payları, halka arz edilmiş olan ya da bu şekilde değerlendirilen ortaklıklar böyle isimlendirilir.

external link icon
yabanci (1)

Yabancı Yatırımcının İlgisini Çekebilecek Cazip Hisseler

Halka Açık Anonim Ortaklığın Özellikleri Nelerdir?

“Halka açık anonim ortaklık nedir?” sorusunun cevabını kısaca şirketler ve halk arasındaki ticaret ortaklığı olarak açıklamak mümkündür. Vatandaşların iktisadi kalkınmaya katılım göstermesine imkân tanıyan halka açık anonim ortaklıklar, piyasalar ve yatırımcılar için de büyük önem arz eder. Halka açık anonim şirketler, söz konusu ortaklık sayesinde finansman ihtiyaçlarını elverişli koşullarda karşılama imkânı bulur. 

Halka açık anonim ortaklık hem pay sahiplerinin kredi alma gücünü artırır hem de kurumsallaşmanın sağlanmasını mümkün bir hâle getirir. Halka açık anonim ortaklığın diğer önemli özellikleri ise sermayenin tabana yayılmasını sağlama, küçük sermayenin de ekonomiye kazandırılması ve eşit kâr dağılımına imkân tanıma olarak sıralanabilir.

Halka Açık Anonim Ortaklığın Şartları Nelerdir?

Hisselerini halka arz ederek geniş kitlelere katılım olanağı sunan halka açık anonim şirketler sermaye piyasası için büyük önem arz eder. Halka açık anonim şirketler, söz konusu statüyü paylarını halka arz ederek kazanabilir. Bu kuruluşlar, katılımcı sayısı göz önünde bulundurularak da anonim ortaklık hükmüne tabi olabilir.

Halka açık anonim ortaklığın gerçekleşmesi için arz olacak payların kurul kaydına alınması şartı bulunur. Halka arz işlemi sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu ve aracı kurumlar ile iletişim hâlinde olmak son derece önemlidir. Denetimler sonucu mevzuata uygun bulunan şirketler, halka arz edilme hakkına sahip olur. 

Halka açık anonim şirketlerde pay sahibi olmak isteyen kişiler, şirket sermayesine katılımı temsil eden pay senetlerinden satın alabilir. Bireyler, payları borsada işlem gören ortaklıklardan hisse senedi satın alarak da ortak olabilir. 

Halka Açık Anonim Ortaklığın Faydaları Nelerdir?

Halka açık anonim ortaklık hem şirketler hem de hissedarlar açısından son derece avantajlı bir sermaye paylaşımıdır. Şirketler bu sayede finansman ihtiyacını karşılayabilir. Öte yandan borçlanma söz konusu olmadan halka arz sonucunda sahip olunan kaynak yeni yatırımlara dönüştürebilir. Halka açık anonim şirketler, prestijli ve güvenilir bir statü kazanır. Bu sayede hem müşteriler hem de tedarikçiler için güven ortamı yaratılmış olur. 

Halka açılmayla birlikte payların piyasada işlem görmesi ise şirket görünürlüğünü artıran önemli bir faktördür. Halka açık anonim ortaklık, üretim ve istihdam artışını mümkün hâle getirir. Sermayenin tabana yayılmasına imkân tanıyan söz konusu ortaklık hem şirketler hem de pay sahipleri açısından son derece kazançlıdır.   

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

BIST 100 Endeksi Nedir?

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip hisseleri gösterir. Borsadaki aşağı ve yukarı yönlü...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon, sabit ya da yarı sabit kur rejimi uygulayan ülkeler tarafından başvurulabilen bir para politikası aracıdır. Kısaca devalüasyon...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...