İntifa senetleri, hisselerden farklı olarak sahibine sadece mal varlıklarına ilişkin haklar sağlayan belgelerdir. Kıymetli evrak sınıfında yer alan intifa senedi, şirketler için herhangi bir payı temsil etmez. Çünkü Türk Ticaret Kanunu’na göre intifa senedi bulunan kişilere pay sahipliği verilmez. Kelime anlamı “yararlanma” olan intifa, anonim şirketlere ortaklık hakları tesis etmez. İntifa senedi örneği olan şirketler ve kuruluşlar, yalnızca mal varlığı üzerinde haklara sahip olur. 

İntifa senetleri nedir sorusuna Türk Ticaret Kanunu “senet” olarak cevap verir. Ancak kişiye veya kuruluşa intifa haklarının tanınması için senedin çıkarılması gerekli değildir. Yapılan ana sözleşmede bu hakkın tanınmasına dair bir hükmün geçmesi yeterlidir. 

İntifa Senetlerinin Özellikleri Nelerdir?

İntifa senedinin önemli özelliklerinin başında, kuruluşun ana sözleşmesinin ya da burada gidilen değişikliğin tescili ile oluşması gelir. Sahibine herhangi bir pay kazandırmayan kıymetli belge, yalnızca kişiye dolanım imkânı verir. Bunun dışında senedin çıkarılmasının hakkın kullanımına dair başka etkisi bulunmaz. Bu belge pay sahiplerine verilebilir İntifa senedi bulunan kişinin şirkete ortaklığı belgeden doğan haklarını etkilemez. Bu kıymetli evrak kişiye, paydan bağımsız haklar tanımlar. 

İntifa senedinin öne çıkan diğer özelliklerinden birisi, kişiye şirket genel kurulunda oy hakkı tahsis etmemesidir. Bu senet, genel kurul kararlarına itiraz etme veya ortaklığa dâhil olma hakkı vermez. Aynı şekilde intifa senedi bulunan kişiler, şirket yönetiminde söz hakkına sahip değildir. Kıymetli evrakın tanıdığı haklar, anonim şirketin feshedilmesi ile birlikte ortadan kalkar. Bunun yanı sıra intifa hakları ana sözleşmede belirli süre dâhilinde tahsis edildiyse ilgili sürecin bitmesi ile son bulur. 

external link icon
yabanci (1)

Yabancı Yatırımcının İlgisini Çekebilecek Cazip Hisseler

İntifa Senetleri Ne İşe Yarar?

Bu senetler sayesinde kişi hem şirket gelirinden kâr eder hem de firmanın mal varlığı üzerinde haklara sahip olur. Üstelik anonim şirketin genel kurulunun ana sözleşmeyi değiştirerek senet sahibinin haklarını ortadan kaldırması söz konusu değildir. İntifa senedi hakları, ancak evrakın sahibinin onayıyla ortadan kaldırılır. İntifa senedi ne işe yarar sorusuna kısa cevap vermek gerekirse bu belgelerin; safi kazanca ve tasfiye neticesine iştirak ya da yeni çıkarılacak hisse senetlerini alma hakkı noktasında kişilere fayda sağladığı söylenebilir. 

İntifa Senetlerinin Yasal Dayanağı Nedir?

İntifa senetleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 48. maddesi uygulanır. Bahsi geçen kıymetli evrak, yasal dayanağını bu kanunun belirtilen maddesinden alır. Söz konusu yasal dayanağa göre anonim şirketlerin genel kurulları, esas sözleşmede yer alması ya da değişikliğe gidilmesi kaydıyla bu senedi çıkarabilir. 

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, borsada düzenli şekilde yatırım yapan kişilerin karşılaştığı bir durumdur. Piyasaları...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Virman, sıklıkla bankacılıkta kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelime olan virman, transfer anlamına gelmektedir. Bir bankanın aynı...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Türev Piyasası Nedir?

En basit hâliyle türev piyasaları, ileri bir vade için hem şartları hem de fiyatı önceden belirlenmiş ürünlerin alım...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak döviz, hisse senedi ya da kıymetli madenleri alıp satmak suretiyle kâr etme...