Borsa Terimleri

Hisse bölünmesi (stock split) nedir?

Hisse bölünmesi, bir şirketin sahibi olduğu tüm hisse senetlerini bölünme yöntemi ile çoğaltmasıdır

Örneğin bir şirketin toplamda 1.000 hissesi var ve hisse fiyatı 10 dolar diyelim. Bire iki (1:2) hisse bölünmesi olursa, her bir hissesi ikiye bölünecek demektir. Bu durumda toplam hisse adedi 2.000 ve hisse fiyatı ise 5 dolar olur.

Şirketler genelde hisse fiyatları çok yükseldiği dönemlerde bu yönteme başvurarak hisse fiyatını daha erişilebilir kılar. Hisse bölünmesi bir şirketin değerini değiştirmez, sadece hisse adedini ve hisse fiyatını değiştirir.

Ters hisse senedi bölünmesi (reverse split) nedir?

Şirketler bunun tam tersi şekilde Ters Hisse Bölünmesi de yapabilirler. Bu durumda şirketin hisse adedi azalır ve fiyatı artar.

Şirketler neden hisselerini bölme kararı alır?

Şirketlerin genel olarak hisse bölünmesi kararı almalarındaki ana amaçları, şirket hissesinin daha ulaşılabilir olmasını sağlayarak yatırımcı sayısını çoğaltmaktır. Örnek olarak; birçok yatırımcı XYZ hissesini 500 dolar iken alamazken, hisse bölünerek değeri 125 dolara düştüğünde daha ulaşılabilir olacak ve hisse senedini alanların sayısı artacaktır.

Bir diğer amaç ise, borsada işlem gören hisse adedini arttırarak her zaman yeteri miktarda alınacak ve satılacak hisse senedinin olmasını sağlamaktır. 

 

Detaylı Bilgi için: Midas Akademi - Hisse bölünmesi nedir?

Başka sorularınız mı var?

Talep Gönder