Fransızca kökenli valör terimi ile bankacılık işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Söz konusu kelime, Fransızcada değer anlamına gelir. Bu terim, bir işlemin yapılış tarihi ile resmî olarak gerçekleşmesi arasındaki farkı ifade eder. 

Valör ne demektir sorusu bankacılık işlemleriyle ilgilenenlerin sıklıkla karşılaştığı bir sorudur. Mevduat ve diğer birtakım finansal uygulamalarda faiz hesaplanırken baz alınan başlangıç tarihine valör adı verilir. Kredi hesaplamalarında ise alacak hareketlerinin işlem tarihinden sonraki ilk iş günü bu şekilde adlandırılır. Borç alma/verme durumlarında ise terim söz konusu işlem gününü belirtmek için kullanılır. Fon alım satımı ve hisse senedi de bu uygulamaların kapsamı altındadır.

Valör Tarihi Ne Demek?

Bankacılık terimleri söz konusu olduğunda “Valör tarihi ne demek?” sık karşılaşılan bir sorudur. İngilizcede “value date” olarak ifade edilen bu terim, doğrudan bir değer tarihini ifade eder. Söz konusu terim, işleme konulan bir varlığın değer kazanacağı tarihi belirtmek amacıyla kullanılır. Bu değer, altın ya da doğrudan para olabilir. Örnek vermek gerekirse mevduat hesaplarına faiz işlemeye başladığı ilk gün, valör tarihidir.

Söz konusu değer, bankaya faiz kazanımı amacıyla yatırılan meblağlar için kullanılabilir. Kişinin parayı yatırdığı günle bankanın faizi fiili olarak işleteceği tarih arasında fark olur. Bu durumda, bankanın parayı tahsil ettiği tarihi izleyen ilk iş günü bu şekilde adlandırılır. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse bu tarih, vadeli hesap açıldığında yatırılan paraya faizin işlemeye başladığı günü belirtir.

Para Transferinde Valör Tarihi Ne Demek?

Bankacılıkta valör farklı anlamlar kazanabilir. Bu terim para transferi özelinde yatırılan meblağın hesaba geçeceği ileriki bir tarihi ifade eder. Örnek vermek gerekirse ayın 28’inde yapılan para transferi, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle karşı tarafa 29’unda geçer. Bu durumda işlemin doğrudan değer tarihi ayın 29’u olarak gösterilir.

İleri Gün Valörlü Ne Demek?

Bir işlem aynı gün olabileceği gibi ileri bir günde de gerçekleşebilir. İleri gün valörlü işlem, yapılışından sonraki tarihte gerçekleşmiş kabul edilir. Örneğin; altın alımı yapıldığında söz konusu işleme dair bu ibare yer alabilir. Bu durumda satın alınan altının kişinin hesabına aynı gün yerine ileri bir tarihte aktarılacağı anlaşılır. Eğer faiz yatırım işlemi 1 gün valörlü olarak gözüküyorsa faiz kişinin hesabına hemen işlemez. Bu durumda bir gün faiz kaybı yaşanır.

Spor Valör Nedir?

Spor valör terimi, piyasada yapılan bir işleme bağlı ödemenin 2 iş günü sonra gerçekleşmesini ifade eder. Örnek vermek gerekirse salı günü yapılan bir işlem resmî olarak ancak perşembe günü gerçekleşir. Bu durumda para işlem yapılan tarihten 2 gün sonra hazır olur. Bu iki gün sürenin nedeni; işlemle alakalı mesajlar, kontroller ve fonlarla ilgili belirli bir zamana gereksinim duyulmasıdır. Bu durumda bankanın parayı sizin kullanımınıza hazır hâle getirebilmesi için zamana ihtiyacı vardır.

Çok Görüntülenen Başlıklar

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açığa Satış Nedir? Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Makaleyi sesli dinle Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Büyük küçük birçok şirket, zaman zaman sermaye artırımı için hisse senedi yöntemine başvurur. Şirketlerin maddi gereksinimlerini çözmek için başvurduğu bölünme yöntemlerinin...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Birikmiş Faiz Nedir? Faiz Tahakkuku

Makaleyi sesli dinle Literatürde “Accrued Interest” olarak geçen birikmiş faiz, yatırım ile ilişkilidir. Yatırımcı tarafından sağlanan kaynağın, yatırım dönemi başlangıcından...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Nedir?

Makaleyi sesli dinle Açık piyasa işlemleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasada dolaşan para miktarını kontrol etmek maksadıyla hazine bonosu, hisse senedi veya tahvil...

Borsa Terimleri Sözlüğü

Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Getiri Ne Demek?

Makaleyi sesli dinle Bileşik faiz veya diğer adı ile mürekkep faiz tanım olarak; ara dönemlerde gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi sonucunda ortaya çıkan toplam üzerinden ödenen...