Finansal Terimler

F/K (Fiyat/Kazanç) oranı nedir?

Fiyat / Kazanç oranı anlamına gelen değer, şirket hisselerinin güncel fiyatlarının, son 4 çeyreklik hisse başına kârlarına (EPS) bölünmesiyle hesaplanır. (Hisse Fiyatı / EPS = F/K)

❗️ Neden Önemli?

Yatırımcılar F/K oranı sayesinde bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına düşen kârını karşılaştırarak, şirketin elde ettiği kârına oranla fiyatının olması gerekenden daha fazla değerlenip değerlenmediğini ölçerler. 

Yani F/K oranı, hisse fiyatının ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu anlamaya yardım eder.

  • Dolayısıyla yüksek bir F/K değeri, piyasada hissenin pahalı olduğu algısını oluştururken, düşük F/K değeri ise ucuz olduğu algısını oluşturur. 

👀 Ancak unutulmamalıdır ki, F/K oranı her zaman hissenin gerçek değerini göstermez. Kimi zaman şirketlerin kısa dönemli kârlarında oluşan dalgalanmalar bu değeri yükseltip düşürebilir.

👉 Aynı zamanda F/K değerinde, bir şirketin elde ettiği her birim kâr için, yatırımcıların ödemeye razı oldukları hisse fiyatı da anlaşılır.

  • Örnek vermek gerekirse; bir şirketin F/K değeri 10 ise, yatırımcılar her 1 dolarlık şirket kârı için 10 dolar hisse fiyatını ödemeye razılar demektir. Bu sayede ilgili hisse için oluşan piyasa algısı da bu F/K değeri ile ölçülebilir.

Dolayısıyla, yüksek bir F/K değeri 2 anlama gelebilir:

  • 📈 Şirketin ileriye dönük beklentisi yüksektir. Yatırımcılar daha yüksek kâr bekledikleri için, güncel kâr oranına oranla daha yüksek bir hisse fiyatı ödemeye razı oluyorlardır.

  • 💸 Şirket hissesi ettiği kâra oranla pahalıdır. Hissenin kârı düşük olsa da, piyasadaki yatırımcı algısı pozitiftir.

Her sektör ve her sektördeki iş alanı için farklı bir F/K ortalaması vardır. Dolayısıyla bu değerlerin sektör veya iş alanı ortalamasına göre değerlendirilmesi gerekir. 

Yani, 10 F/K değeri bir sektördeki şirket için yüksek olabilirken, bir diğer sektördeki şirket için ortalama bir değer olabilir. Yine aynı şekilde, 10 F/K değeri bir sektörün içerisindeki iki ayrı iş alanı için de farklı anlamlara gelebilir.

İki örnek*; 

  1. Bankacılık sektörünün F/K değeri ortalama 13,50 iken, eğlence sektörünün F/K’sı ortalama olarak 908,12’dır. 

  2. Bilişim & teknoloji sektöründe yer alan iki iş kolundan, tüketici elektroniği şirketleri için ortalama F/K değeri 29,14 iken, yazılım ve programcılık şirketleri için bu değer 55,95’tir.

📉 Kimi zaman bazı hisselerde negatif F/K değeri de karşımıza çıkabilir. Bu da, ilgili şirketin hisse başına zarar açıkladığı anlamına gelmektedir. Negatif F/K değerine rağmen bir şirketin hisselerinin yükseliyor olması, o şirketin gelecekteki beklentisinin yüksek olduğu anlamına da gelebilir.

*F/K oranları için kaynak

 

Detaylı Bilgi için: Midas Akademi - FK Oranı Nedir?

 

📲 F/K Oranına Nereden Bakabilirim?

  1. Midas uygulamasını gir.

  2. F/K değerine bakmak istediğin hissenin sayfasına gel.

  3. İstatistikler tablosunun sol alt kısmında bulunan “F/K” oranı, bu değeri göstermektedir.

Başka bir sorun varsa bize kolayca ulaşabilirsin.