Analist Notları

Nvidia Şirket Raporu

October 6, 2023 • 5 dakika okuma süresi
Nvidia Şirket Raporu

Bir şirkete yatırım yapmak o şirketin ortağı olmak demektir. Peki, ortağı olduğun veya ortağı olmak istediğin şirket hakkında detaylı bir rapor görmek hoşuna gider mi?

Cevabını “evet” olarak kabul ediyorum.

Öyleyse bu rapor tam senin için! Nvidia’nın ne iş yaptığından şirketin büyüme, verimlilik, değerleme profiline, rakiplerle karşılaştırmasına, finansal sağlığına ve hatta hisse özelindeki insider (içeriden) işlemlere kadar pek çok detayı senin için hazırladığımız Nvidia Şirket Raporu’nda bulabilirsin.

☝️ Raporun PDF haline yukarıdaki linkten ulaşabilirsin.

Ayrıca raporu incelerken kafana takılan kısımlar için de aşağıda bir sözlük hazırladık.

Keyifli incelemeler!

📚 Sözlük: 

Volatilite: Hisse fiyat hareketinin standart sapmasını gösterir. Hissenin fiyat istikrarını ve ilgili dönemdeki riskini ölçmek için kullanılır. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

F/K: Bir hisse senedinin güncel fiyatının şirketin kârına olan oranını gösterir. Hisse fiyatını şirketin finansal performansıyla, yani satışlarından elde ettiği kârıyla karşılaştırmaya yardımcı olur. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin. 

İleriye Dönük F/K: Bir hisse senedinin güncel fiyatının şirketin gelecek dönem kâr beklentisine olan oranını gösterir. Hisse fiyatının beklentileri ne derecede yansıttığına ipucu sunar.

FAVÖK Marjı: Bir şirketin operasyonel faaliyetlerinde ne kadar kârlı olduğunu gösterir. Şirketin faaliyet verimliliğini ölçmek için kullanılır. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.  

Net Kâr Marjı: Şirket net kârının gelire olan oranını gösterir. Şirketin elde ettiği gelirinin ne kadarının kâra dönüştüğünü temsil eder.

Özsermaye Kârlılığı: Hissedarların şirkete yaptıkları yatırımların ne kadar etkili kullanıldığını söyler. Aynı zamanda yönetim ekibinin şirketin kaynaklarını verimli kullanma performansları hakkında da yatırımcıya fikir verir. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin. 

Aktif Kârlılık: Bir şirketin sahip olduğu varlıkları başına toplamda ne kadar kârettiğini gösterir. Aktif kârlılık, şirketin kâr elde edebilmek için elindeki varlıkları ne kadar verimli kullandığını gösterir. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Yatırım Sermayesi Getirisi: Yatırımın kâr maliyetine olan oranını gösterir. Bir yatırımın riske değip değmediğini yatırımcıya söyler.

PEG Rasyosu: Şirketin güncel F/K oranını büyüme potansiyeliyle karşılaştırır. Oranın yüksek olması hissenin büyüme potansiyeline göre pahalı seviyelerde işlem gördüğünü gösterir.

Firma Değeri/FAVÖK: Bir şirketin toplam değerinin, şirketin operasyonel kârlılığına oranını gösterir. Bu oran, şirketler arası karşılaştırmalar yapmak ve bir şirketin değerlemesinin, sektör ortalamasına veya benzer şirketlere göre ne kadar makul olduğunu değerlendirmek için kullanılır. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Cari Oran: Bir şirketin kısa vadede borçlarını ödeme gücünü temsil eder. Yatırımcıya şirket sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Asit-Test Oranı: Bir şirketin nakit gibi likit varlıklarıyla kısa vadede borçlarını ödeme gücünü gösterir. Bu oranın amacı, stokların hızlı bir şekilde nakite dönüşmediği durumlarda şirketin borç kapama performansıdır.

Faiz Karşılama Oranı: Bir şirketin ödemesi gereken faizin kaç katını kazandığına işaret eder. Yani, yüksek faiz ortamında şirketin faiz ödemelerini kaldırabilme gücünü gösterir.

Insider İşlemler: Şirketin halka açıklanmamış iç bilgilerine erişimi olan kişilerin hisse senedinde yaptığı alım/satımları ifade eder. 

PD/DD: Bir şirketin özsermayesine karşılık piyasadaki değerini, yani fiyatını ölçer. Şirket, öz sermayesine oranla piyasada çok mu pahalı yoksa çok mu ucuz kalmış, bunu gösterir. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Borç/Özsermaye: Şirket sermayesinin borçlar kullanılmaksızın finansman ihtiyacına olan gücünü gösterir. Oranın düşük olması şirketin daha az borç ile faaliyet gösterebildiğine işaret eder.

Serbest Nakit Akışı/Net Kâr: Serbest nakit akışının özsermaye oranı bir işletmenin değerini anlamak için kullanılan rasyolardan biridir. Bu oran, tüm masraflar, yatırımlar ve borçlar düşüldükten sonra şirketin özsermaye hissedarlarına ne kadar nakit sağlayabileceğini ölçer.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar/Özsermaye: Patent, telif hakkı, müşteri ağı, yazılımlar gibi maddi olmayan varlıkların şirketin özsermayesine olan karşılığını gösterir.

Fiyat/Satışlar: Bir şirketin satışlarına göre fiyatının ne kadar pahalı olduğunu söyler. Yatırımcının bir birim satış için ne kadar para ödeyeceğini gösterir.

Nvidia Şirket Raporu

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Nvidia Bilanço, StockRover