Blog

FAVÖK Nedir? Nasıl Hesaplanır?

June 8, 2023
FAVÖK Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Makaleyi sesli dinle
FAVÖK Nedir

Finansal analizlerin en önemli unsurlarından biri olan FAVÖK, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan bir metriktir. Peki, FAVÖK nedir ve nasıl hesaplanır? Bu soruların yanıtlarını anlamak, yatırımlarını daha bilinçli bir şekilde yönetmene yardımcı olabilir. 

Bu yazıda, FAVÖK’ün ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve finansal analizlerde nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, Midas uygulamasının bu süreçte sana nasıl yardımcı olabileceğini de anlatmış olacağız.

İster yeni bir yatırımcı ol, ister deneyimli ve profesyonel bir yatırımcı ol, bu bilgilerin yatırım kararlarını şekillendirmede sana yardımcı olacağını düşünüyoruz. Haydi, başlayalım!

FAVÖK Nedir?

FAVÖK, “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Finans dünyasında sıklıkla kullanılan bu terim, bir şirketin operasyonel performansını ölçmek için kullanılır. FAVÖK, bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârı, faiz, amortisman ve vergi öncesi olarak gösterir. Bu, şirketin operasyonel kârlılığının daha net bir resmini çizmemizi sağlar.

FAVÖK’ün bir diğer adı da “EBITDA”dır. EBITDA, “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçe’de “Faiz, Vergi, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr” anlamına gelir. FAVÖK ve EBITDA, anlam olarak aynıdır ve genellikle birbirlerinin yerine kullanılır.

FAVÖK, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için önemli bir göstergedir. Şirketin operasyonel faaliyetlerinden ne kadar kâr elde ettiğini gösterir ve bu da şirketin genel sağlığı ve kârlılığı hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu nedenle, FAVÖK’ü anlamak ve nasıl hesaplandığını bilmek, yatırımcılar ve finans profesyonelleri için son derece önemlidir.

Şirketleri değerlendirirken FAVÖK ve benzeri ekonomik terimleri dilersen Midas Podcast’teki bölümlerimizden dinleyerek de inceleyebilirsin.

FAVÖK Nasıl Hesaplanır?

FAVÖK hesaplama, bir şirketin operasyonel kârlılığını ölçmek için kullanılan bir formüldür. FAVÖK’ü hesaplarken, şirketin net satışlarından operasyonel giderler çıkarılır ve amortisman eklenir. 

İşte basit bir FAVÖK hesaplama formülü:

FAVÖK = Brüt Kâr – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama Giderleri + Amortismanlar  

Bu formül, şirketin operasyonel faaliyetlerinden ne kadar kâr elde ettiğini gösterir. Brüt kâr, şirketin satışlarından maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilir. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri, şirketin normal iş faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı giderleri içerir. Amortisman ise, şirketin varlıklarının zamanla değer kaybetmesini temsil eder.

FAVÖK hesaplama, bir şirketin operasyonel performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu hesaplama, şirketin faaliyetlerinden ne kadar kâr elde ettiğini ve bu kârın şirketin genel finansal sağlığına nasıl katkıda bulunduğunu gösterir. Bu nedenle, FAVÖK hesaplama, yatırımcılar ve finans profesyonelleri için son derece değerli bir bilgidir.

FAVÖK Kaç Olmalı?

FAVÖK değeri, bir şirketin operasyonel kârlılığını gösterir ve bu değer pozitif ya da negatif olabilir. Pozitif bir FAVÖK değeri, şirketin faaliyetlerinden kâr elde ettiğini gösterirken, negatif bir FAVÖK değeri zarar olduğunu gösterir. Ancak, FAVÖK’ün ne kadar olması gerektiği konusunda belirli bir standart yoktur. Bu değer, şirketin sektörüne, büyüklüğüne ve faaliyet gösterdiği piyasaya bağlı olarak değişebilir.

FAVÖK değerinin yüksek olması genellikle şirketin operasyonel faaliyetlerinin kârlı olduğunu gösterir. Ancak, bu değer sektör ortalamasına veya benzer şirketlere göre çok yüksekse, bu durum şirketin değerlemesinin aşırı olduğuna işaret edebilir. Diğer yandan, düşük bir FAVÖK değeri genellikle düşük kârlılık veya zararları gösterir, ancak bu değer sektör ortalamasına veya benzer şirketlere göre çok düşükse, bu durum şirketin değerlemesinin düşük olduğuna işaret edebilir.

Sonuç olarak, FAVÖK değeri bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır, ancak bu değerin ne olması gerektiğini belirlemek için geniş bir bağlam ve karşılaştırmalı analiz gereklidir. Bu nedenle, FAVÖK değerini yorumlarken, bu değeri sektör ortalamaları ve benzer şirketlerin değerleri ile karşılaştırmak önemlidir.

FAVÖK Marjı Nedir?

FAVÖK marjı, bir şirketin operasyonel kârlılığını ölçen bir metriktir. FAVÖK marjı, şirketin toplam gelirlerine oranla ne kadar FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) elde ettiğini gösterir. Bu oran, genellikle yüzde olarak ifade edilir ve şirketin operasyonel verimliliğini ve kârlılığını değerlendirmek için kullanılır.

FAVÖK marjı hesaplaması, FAVÖK’ün toplam gelirlere bölünmesiyle elde edilir. İşte basit bir FAVÖK marjı hesaplama formülü:

FAVÖK Marjı = (FAVÖK / Toplam Gelirler) x 100

Bu formül, şirketin her bir gelir birimi için ne kadar FAVÖK elde ettiğini gösterir. Yüksek bir FAVÖK marjı, şirketin operasyonel faaliyetlerinin kârlı olduğunu ve maliyetlerini etkin bir şekilde yönettiğini gösterir. Diğer yandan, düşük bir FAVÖK marjı, şirketin operasyonel faaliyetlerinin az kârlı veya zararlı olduğunu gösterebilir.

FAVÖK marjı, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu oran, şirketin operasyonel verimliliğini ve kârlılığını ölçer ve bu da yatırımcılar ve finans profesyonelleri için değerli bir bilgi sağlar.

FD/FAVÖK Nedir?

FD/FAVÖK, bir şirketin değerlemesini ölçmek için kullanılan bir finansal orandır. FD, “Firma Değeri” anlamına gelirken, FAVÖK, “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr” anlamına gelir. Bu oran, bir şirketin toplam değerinin, şirketin operasyonel kârlılığına oranını gösterir.

FD/FAVÖK oranı, bir şirketin değerinin, şirketin operasyonel kârlılığına göre ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösterir. Bu oran, genellikle şirketler arası karşılaştırmalar yapmak ve bir şirketin değerlemesinin, sektör ortalamasına veya benzer şirketlere göre ne kadar makul olduğunu değerlendirmek için kullanılır.

FD/FAVÖK oranı düşük olan bir şirket, benzerleri arasında fiyat bakımından daha cazip olabilir. Diğer yandan, FD/FAVÖK oranı yüksek olan bir şirket, değerlemesi aşırı yüksek olabilir ve bu da potansiyel bir yatırım riski oluşturabilir.

FD/FAVÖK oranını hesaplarken, şirketin toplam değeri (piyasa değeri + net borç) FAVÖK ile bölünür. İşte basit bir FD/FAVÖK hesaplama formülü:

FD/FAVÖK = Firma Değeri / FAVÖK

Bu oran, yatırımcıların ve finans profesyonellerinin, bir şirketin değerlemesini ve potansiyel yatırım değerini değerlendirmek için kullandığı önemli bir araçtır.

FAVÖK ve FVÖK Arasındaki Fark Nedir?

FAVÖK ve FVÖK, finansal analizlerde sıklıkla karşılaştığımız iki önemli kavramdır. Her ikisi de bir şirketin kârlılığını ve operasyonel performansını ölçmek için kullanılır, ancak aralarında belirgin farklar vardır.

FAVÖK, “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr” anlamına gelir. Bu, bir şirketin operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği kârı, faiz, amortisman ve vergi öncesi olarak gösterir. FAVÖK, bir şirketin operasyonel kârlılığını ölçer ve şirketin genel sağlığı ve kârlılığı hakkında önemli bilgiler sağlar.

Öte yandan, FVÖK “Faiz ve Vergi Öncesi Kâr” anlamına gelir. FVÖK, bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârı, faiz ve vergi öncesi olarak gösterir. FVÖK, FAVÖK’ten farklı olarak, amortisman ve itfa öncesi kârı içermez.

FAVÖK ve FVÖK arasındaki temel fark, amortisman ve itfanın dahil edilip edilmediğidir. FAVÖK, amortisman ve itfayı içerirken, FVÖK bu unsurları içermez. Bu nedenle, FAVÖK genellikle FVÖK’ten daha yüksek bir değere sahip olacaktır.

Her iki metrik de bir şirketin operasyonel performansını ve kârlılığını ölçmek için önemlidir, ancak hangi metriğin kullanılacağı, analizin amacına ve şirketin özel durumuna bağlıdır.

Sonuç

FAVÖK ve ilgili metrikler, bir şirketin operasyonel performansını ve değerlemesini anlamak için önemli araçlardır. Bu metrikler, yatırımcıların ve finans profesyonellerinin, bir şirketin finansal sağlığını ve potansiyel yatırım değerini değerlendirmek için kullandığı önemli bilgileri sağlar.

FAVÖK’ün ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve nasıl kullanıldığını anlamak, yatırımlarınızı daha bilinçli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. Bu bilgiler, yatırım kararlarınızı şekillendirmenizde ve finansal hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olabilir.

Midas uygulaması, bu süreçte size yardımcı olabilir. Midas, yatırımlarınızı yönetmenize ve finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak araçlar ve bilgiler sunar. FAVÖK değerlerini takip ederek yatırımlarınızı daha bilinçli bir şekilde yönetmek için Midas uygulamasını kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, finansal analiz ve değerleme, bilinçli yatırım kararları vermek için önemlidir. Bu bilgiler, yatırım stratejilerini geliştirmene ve finansal hedeflerine ulaşmana yardımcı olabilir. Midas uygulamasını kullanarak, finansal yolculuğunda daha bilinçli ve güvenli adımlar atabilirsin.

FAVÖK Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler