Şirket İncelemeleri

EOG Resources Şirket Raporu

Aralık 14, 2023 • 10 dakika okuma süresi
EOG Resources Şirket Raporu

Şirket raporlarıyla yeniden karşındayız!

Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan EOG Resources’in ne iş yaptığından şirketin büyüme, verimlilik, değerleme profiline, rakiplerle karşılaştırmasına, finansal sağlığına ve hatta hisse özelindeki insider (içeriden) işlemlere kadar pek çok detayı senin için hazırladığımız EOG Resources Şirket Raporu’nda bulabilirsin.

☝️ Raporun PDF haline yukarıdaki linkten ulaşabilirsin.

EOG Resources Şirket Raporu

Hisse Detay

1985’te kurulan ve Kuzey Amerika’nın en büyük üçüncü enerji şirketi olarak adlandırılan EOG Resources; ham petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve doğal gazın araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması ile ilgilenmektedir. Güncelde EOG’nin tahmini kanıtlanmış rezervlerinin toplamı 4,24 milyar varil petrol eşdeğerine ulaştığı belirtilmektedir.

Nakit akışı yaratma gücü, sektöründe rakiplerine kıyasla sağlam temele sahip olması, geleceğe yönelik stratejik satın alımları ve düzenli temettü ödemesi EOG Resources’i öne çıkaran başlıca etkenler arasında sıralanabilir.

🔎 Yılın üçüncü çeyreğinde 6,21 milyar dolar gelir açıklayan EOG Resources’ın dördüncü çeyrekte gelirlerinin 6,33 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde 2,69 dolar, ikinci çeyreğinde 2,49 dolar ve üçüncü çeyreğinde 3,44 dolar olarak açıklanan hisse başına kârın önümüzdeki çeyrekte 3,49 dolara yükselmesi bekleniyor.

Wall Street analistleri EOG’yi ortalama 152,26 dolar hedef fiyat ile Güçlü Al kapsamında tavsiye listesinde tutuyor. Hedef fiyat ile mevcut fiyat karşılaştırıldığında analistler hissenin önümüzdeki 12 aylık süreçte 28,5% yükseliş kaydetmesini bekliyor.

Şirketin Büyüme Profili

Bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirler bir önceki çeyreğe göre 13% artış gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre de 18% düşüş kaydetti. Üçüncü çeyrek bilançosu sonrasında şirket, petrol üretiminin bir önceki yıla göre 4%, toplam üretimin ise 9% arttığını ve birim nakit işletme maliyetlerinin 5% azaldığını bildirdi.

Şirketin Verimlilik Profili

Kârlılık oranları incelendiğinde EOG Resources’in sektöründe FAVÖK marjı, net kâr marjı, özsermaye kârlılığı ve aktif kârlılık gibi kıyaslamalarda önde gelen bir şirket olduğu takip ediliyor. Petrol fiyatlarının 2022 yılında zirveyi görmesi sonrasında geri çekilmeye başlaması şirketin satışlarında sınırlı düşüşe neden olsa da Fed gibi büyük merkez bankalarının 2024’te faiz indirimlerine başlayabilme ihtimali petrol talebine ilişkin umutları ayakta tutuyor. BMI analistleri, Brent ham petrolünün 2024 yılında varil başına yıllık ortalama 85 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

EOG Resources’in 2024’te yarısı ham petrol olmak üzere günde 972 ile 992 bin varil eşdeğer petrol üretmesi bekleniyor. Ayrıca şirket, doğal gaza göre daha yüksek marjlar sunan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) faaliyetlerinde stratejik satın alımların değerlendirilmesiyle maliyetlerini düşürmeyi ve üretkenliğini artırmayı amaçlıyor. Geçen yıl EOG Resources’in doğal gazı ihracat amacıyla LNG’ye dönüştüren Cheniere Energy ile uzun vadeli bir anlaşma imzalaması bu hedef doğrultusunda örnek olarak gösterilebilir.

Şirketin Değerleme Profili

EOG Resources, düşen emtia fiyatlarına rağmen güçlü nakit akışı yaratmayı başardı ve düşük maliyetli varlık tabanını korudu. Şirket daha düşük işletme maliyetleri sayesinde çeyrek boyunca 1,5 milyar dolar serbest nakit akışı sağladı. 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında Ar-Ge maliyetleri neredeyse yarı yarıya azaldı. EOG Resources varil başına maliyetini on yıl önceki 86 dolardan 42 dolara düşürerek yüksek özsermaye karlılığına ulaşabildi. Petrol fiyatlarının 80 dolar civarında kalacağına ilişkin senaryoda, şirketin serbest nakit akışının yılı 5,5 milyar dolar civarında tamamlaması beklenebilir.

Büyük miktarda nakit biriktirebilen şirket çoğunlukla bunu yatırımcılarına dağıtmayı tercih ediyor. Düzenli temettü ödemesiyle öne çıkan EOG Resources, nakdinin 70%’ini yatırımcılara dağıtmayı taahhüt ediyor. Bu yıl temettüsünü 10,3% oranında artıran EOG, her çeyrekte hisse başına 0,91 dolar temettü ödemesi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda naktinin bir kısmıyla da hisselerini geri alan şirket bu yıl 700 milyon dolarlık geri alım yaptı.

Geçtiğimiz on yılda EOG, 90%’ın üzerinde getiri elde ederek 44% getiri sağlayan enerji sektörü ETF’ini geride bıraktı.

Şirketin Finansal Sağlığı

Finansal yapı içerisinde borçların özkaynaklara oranla ağırlığını gösteren ve önemli bir finansal risk rasyosu olan Borç/Özsermaye oranının EOG için 0,2 ile oldukça pozitif olduğu değerlendirilebilir. EOG’nin sektördeki rakiplerine göre Borç/Özsermaye oranı ile öne çıktığı belirtilebilir.

Ayrıca şirketin faiz karşılama oranı da ödemekte olduğu faizin 141,3 katını kazandığını göstererek pozitif bir tablo sunuyor. 

Şirketin dönen varlıklarını kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesiyle elde edilen cari oranın gelişmekte olan ülkelerde 1,5 normalde ise 2 olması yeterlidir. EOG Resources, 2,75 cari oranla kısa vadeli yükümlülüklerini dönen varlıkları ile rahatlıkla ödeyebileceğini kanıtlar bir görünüme sahip. Öte yandan cari oran hesaplarken dönen varlıklardan stokları çıkararak ulaştığımız asit test oranı (likidite oranı) ise 1,9 ile şirketin kısa vadeli borçlarını stokları olmasa dahi kasasında bulundurduğu nakit ile ödeyebileceğini göstermektedir.

Serbest nakit akışının özsermaye oranı bir işletmenin değerini anlamak için kullanılan rasyolardan biridir. Bu oran, tüm masraflar, yatırımlar ve borçlar düşüldükten sonra şirketin özsermaye hissedarlarına ne kadar nakit sağlayabileceğini ölçer. Serbest nakit akışı yaratma gücüyle öne çıkan EOG Resources 72% serbest nakit akışı/ özsermaye oranı ile pozitif bir değere sahiptir.

EOG Resources Şirket Raporu

Hisse Senedi İşlemleri

Şirketin takas kırılımı incelendiğinde payların 90,8% ile büyük çoğunluğu kurumsal yatırımcılarda bulunmaktadır. Kalan 8,8% pay genel yatırımcılarda, 0,3% pay insider yatırımcılarda, 0,04% pay eyalet ve hükümetlerde ve 0,006% pay özel şirketlerde bulunmaktadır.

Kurumsal yatırımcıların kırılımları incelendiğinde ise 11,1% pay ile Capital Research, 9,27% pay ile Vanguard, 6,94% ile BlackRock ve 4,43% ile J.P Morgan öne çıkıyor.

Ayrıca raporu incelerken kafana takılan kısımlar için de aşağıda bir sözlük hazırladık. 👇

Keyifli incelemeler!

📚 Sözlük: 

Volatilite: Hisse fiyat hareketinin standart sapmasını gösterir. Hissenin fiyat istikrarını ve ilgili dönemdeki riskini ölçmek için kullanılır. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

F/K: Bir hisse senedinin güncel fiyatının şirketin kârına olan oranını gösterir. Hisse fiyatını şirketin finansal performansıyla, yani satışlarından elde ettiği kârıyla karşılaştırmaya yardımcı olur. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin. 

İleriye Dönük F/K: Bir hisse senedinin güncel fiyatının şirketin gelecek dönem kâr beklentisine olan oranını gösterir. Hisse fiyatının beklentileri ne derecede yansıttığına ipucu sunar.

FAVÖK Marjı: Bir şirketin operasyonel faaliyetlerinde ne kadar kârlı olduğunu gösterir. Şirketin faaliyet verimliliğini ölçmek için kullanılır. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.  

Net Kâr Marjı: Şirket net kârının gelire olan oranını gösterir. Şirketin elde ettiği gelirinin ne kadarının kâra dönüştüğünü temsil eder.

Özsermaye Kârlılığı: Hissedarların şirkete yaptıkları yatırımların ne kadar etkili kullanıldığını söyler. Aynı zamanda yönetim ekibinin şirketin kaynaklarını verimli kullanma performansları hakkında da yatırımcıya fikir verir. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin. 

Aktif Kârlılık: Bir şirketin sahip olduğu varlıkları başına toplamda ne kadar kârettiğini gösterir. Aktif kârlılık, şirketin kâr elde edebilmek için elindeki varlıkları ne kadar verimli kullandığını gösterir. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Yatırım Sermayesi Getirisi: Yatırımın kâr maliyetine olan oranını gösterir. Bir yatırımın riske değip değmediğini yatırımcıya söyler.

PEG Rasyosu: Şirketin güncel F/K oranını büyüme potansiyeliyle karşılaştırır. Oranın yüksek olması hissenin büyüme potansiyeline göre pahalı seviyelerde işlem gördüğünü gösterir.

Firma Değeri/FAVÖK: Bir şirketin toplam değerinin, şirketin operasyonel kârlılığına oranını gösterir. Bu oran, şirketler arası karşılaştırmalar yapmak ve bir şirketin değerlemesinin, sektör ortalamasına veya benzer şirketlere göre ne kadar makul olduğunu değerlendirmek için kullanılır. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Cari Oran: Bir şirketin kısa vadede borçlarını ödeme gücünü temsil eder. Yatırımcıya şirket sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Asit-Test Oranı: Bir şirketin nakit gibi likit varlıklarıyla kısa vadede borçlarını ödeme gücünü gösterir. Bu oranın amacı, stokların hızlı bir şekilde nakite dönüşmediği durumlarda şirketin borç kapama performansıdır.

Faiz Karşılama Oranı: Bir şirketin ödemesi gereken faizin kaç katını kazandığına işaret eder. Yani, yüksek faiz ortamında şirketin faiz ödemelerini kaldırabilme gücünü gösterir.

Insider İşlemler: Şirketin halka açıklanmamış iç bilgilerine erişimi olan kişilerin hisse senedinde yaptığı alım/satımları ifade eder. 

PD/DD: Bir şirketin özsermayesine karşılık piyasadaki değerini, yani fiyatını ölçer. Şirket, öz sermayesine oranla piyasada çok mu pahalı yoksa çok mu ucuz kalmış, bunu gösterir. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Borç/Özsermaye: Şirket sermayesinin borçlar kullanılmaksızın finansman ihtiyacına olan gücünü gösterir. Oranın düşük olması şirketin daha az borç ile faaliyet gösterebildiğine işaret eder.

Serbest Nakit Akışı/Net Kâr: Serbest nakit akışının özsermaye oranı bir işletmenin değerini anlamak için kullanılan rasyolardan biridir. Bu oran, tüm masraflar, yatırımlar ve borçlar düşüldükten sonra şirketin özsermaye hissedarlarına ne kadar nakit sağlayabileceğini ölçer.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar/Özsermaye: Patent, telif hakkı, müşteri ağı, yazılımlar gibi maddi olmayan varlıkların şirketin özsermayesine olan karşılığını gösterir.

Fiyat/Satışlar: Bir şirketin satışlarına göre fiyatının ne kadar pahalı olduğunu söyler. Yatırımcının bir birim satış için ne kadar para ödeyeceğini gösterir.

Midas'ın Kulakları Baner

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı