Bültenler

Asce GYO Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Asce GYO Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023
Google News Icon Takip Et

Bu yazımızda Asce GYO’nun halka arz özelliklerini; şirketi, yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz.

Heyecanla beklenen diğer büyük halka arzlardan Kaleseramik Halka Arz & Atakey Patates Halka Arz inceleme ve detay yazılarına linklerden ulaşabilirsin.

İçindekiler:

 • Asce GYO Ne İş Yapar?
 • Asce GYO Arz Fiyatı Ne Kadar?
 • Asce GYO Ne Zaman Halka Arz Olacak?
 • Asce GYO Borsa Kodu
 • Asce GYO Halka Arz Büyüklüğü
 • Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
 • Asce GYO Kimin?
 • Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları
 • Asce GYO Gelirlerinin Kullanım Yerleri
 • Halka Arz Dağıtım Metodu

Asce GYO Ne İş Yapar?

Asce GYO bir gayri menkul yatırım ortaklığı şirketidir. Şirket’in gayrimenkul portföyü arsa ve araziler, inşaat ruhsatı alınmış projeler, Kira ve satış amaçlı elde tutulan tamamlanmış bölümlerden oluşmakta olup Gaziantep, Istanbul, Ankara ve Sakarya illerinde yer almaktadır.

MKK (“Merkezi Kayıt Kuruluşu”) verilerine göre payları Borsa İstanbul’da islem gören GYO sayısı 2014 yılında 31 iken; 2022 yılının 3’üncü çeyreği itibari ile 38 (otuz sekiz)’e yükselmiştir. 2022’nin 3’üncü çeyreği itibarıyla GYO’ların toplam piyasa değeri yaklaşık 135,9 milyar TL olup, ortalama fili dolaşımdaki pay oranı da %30,7 (yüzde otuz virgül yedi)’dir. 2022’nin üçüncü çeyreğinde toplam piyasa degeri 135,9 milyar TL’ye yükselen GYO’ların değeri artan kur sebebiyle Amerikan Doları bazında 7,34 milyar ABD Dolar’ına gerilemiştir.

Asce GYO Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Şirket’in 31.12.2022 itibari ile kira ve satış amaçlı elde tuttuğu bağımsız bölüm adetleri sırası ile 318 (üç yüz on sekiz) ve 83 (seksen üç)’tür. 31.12.2022 itibari ile inşaat ruhsatı proje arsalar hariç 174 (yüz yetmiş dört) adetten olusan 1.273.157 (bir milyon iki yüz yetmiş üç bin yüz elli yedi) metre karelik arsa veya arazi şirket mülkiyetindedir. Şirket’in portföyünde aynı zamandan inşaat ruhsatı 7 (yedi) gayrimenkul projesi yer almaktadır. Bu projelerin arsalarının tamamı şirketin mülkiyetindedir.

Asce GYO Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Asce GYO Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Asce GYO hissesi 12,60 TL’den halka arz olacak.

Asce GYO Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Asce GYO halka arzı 27-28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün olacak.

Asce GYO Sembolü Ne Olacak? Asce GYO Borsa Kodu

Asce GYO hissesinin sembolü ASGYOolacak.

Asce GYO Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Asce GYO halka arzının büyüklüğü 2,079 milyar TL olarak açıklandı.

Asce GYO Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Asce GYO’nun halka arz açıklık oranı 25,03%’dir. Toplamda 165 milyon adet lot dağıtılacaktır. 

Asce GYO Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Asce GYO Kimin?

Asce GYO şirket paylarının büyük çoğunluğu, 69% ile Abdulkadir Konukoğlu’nda (yukarıdaki resim) bulunmaktadır. Yine Abdulkadir Konukoğlu’nun tüm imtiyazlı payları (A ve B grubu) elinde bulundurmaktadır. Payların geriye kalan 24%’lük kısmı ise Konukoğlu ailesinin diğer üyelerinde ve 7%’si Emine Koçer’de bulunmaktadır.

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Olası)

 • 500 Bin katılım – 264 Lot (3327 TL)
 • 1 Milyon katılım – 132 Lot (1664 TL)
 • 1.2 Milyon katılım – 10 Lot (1386 TL)
 • 1.4 Milyon katılım – 95 Lot (1197 TL)
 • 1.6 Milyon katılım – 83 Lot (1046 TL)
 • 1.8 Milyon katılım – 74 Lot (933 TL).

Asce GYO Finansal Gücü

Şirketin yıllık dönemlere göre brüt hasılatı:

 • 2020 Yılı: 103,136 milyon TL
 • 2021 Yılı: 49,280 milyon TL
 • 2022 Yılı: 120,863 milyon TL

Şirket’in 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihli finansal tablolarına göre sırasıyla toplam varlıklarının yaklaşık %65 (yüzde altmış beş), %52 (yüzde elli iki) ve %6 (yüzde altı)’si dönen varlıklardan, yaklaşık %35 (yüzde otuz beş), %48 (yüzde kırk sekiz) ve %94 (yüzde doksan dört)’ü duran varlıklardan oluşmaktadır. Şirket gayrimenkullerinin güncel değeri ilk defa 2022 yılında tespit edilmiştir.

Şirket bilançosunda kaynakların dağılımında öne çıkan tutarlar incelendiğinde:

 • 31.12.2022 itibarıyla şirketin kısa vadeli borçlanma bakiyesinin tamamı ilişkili taraf olan ortaklara finansal borçlardan oluşmaktadır.
 • 31.12.2022 finansallar itibarıyla 975.748.280 TL net ertelenmiş vergi yükümlülüğü oluşmustur. 975.748.280 TL bakiyenin 989.105.778 TL’si duran varlık gerçeğe uygun değer düzeltmeleridir. Söz konusu düzeltme, yatırım amaçlı gayrimenkullerin 2022’de 2020 ve 2021′ den farklı olarak maliyet bedeli yerine gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilmesi kaynaklıdır.
 • Şirket özsermayesi 2021 ve 2022 yılı içerisinde sırası ile 150.000.000 TL ve 60.000.000 TL artmıştır. Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıplarında yer alan 3.949.427.655 TL’nin sebebi yatırım amaçlı gayrimenkullerin 2020 ve 2021 dönemlerinden farklı olarak 31.12.2022 finansal tablolarında gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilmesidir.

Asce GYO Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

 • 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
 • 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
 • Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.
Asce GYO Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

Şirket, sermaye artırımı suretiyle elde edeceği net halka arz gelirinin 150.000.000 TL tutarındaki kısmının ilişkili taraflara olan borçların ödenmesinde, kalan kısmının da gayrimenkul yatırımlarının finansmanında ve faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanacaktır.

Şirket, hakim pay sahibi Abdulkadir Konukoğlu’nun mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü sekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Asce GYO Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Asce GYO Halka Arzı Oransal mı yoksa Eşit mi Olacak?

Asce GYO halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

(Kaynak: Asce GYO Taslak İzahname)

📖 Sözlük

Halka arz nedir? Halka arz dağıtım şekilleri, fiyat istikrar politikaları nedir? diye merak ediyorsan Midas Akademi’de yer alan halka arz içeriğine ulaşabilirsin. 

Ayrıca Borsa İstanbul halka arz takvimi ve yeni halka arzlardan anında haberdar olmak istiyorsan linklere tıklayarak sayfamızı kaydedebilirsin!

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

“Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu KamuyuAydınlatmaPlatformu (www.kap.org.tr), https://ascegyo.com.tr/ web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Burada yer alan şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynak: Taslak İzahname