Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi

Tarkim Bitki Koruma Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

September 6, 2023 • 8 dakika okuma süresi
Tarkim Bitki Koruma Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Tarkim Bitki Koruma halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

🎊 Sana çok güzel bir haberimiz var! Borsada satış yöntemiyle halka arz olan Tarkim Bitki Koruma (TARKM) talep toplamasına dilersen Midas yatırım hesabın ile 5 – 6 Eylül 2023 tarihlerinde katılabilirsin.

Nasıl Katılabilirim? 🔍

Şirket ismi ya da hisse kodunu yaz

Talep ettiğin adedi gir

Talebin alındı bile!

İçindekiler:

 • Tarkim Bitki Koruma Ne İş Yapar?
 • Tarkim Bitki Koruma Arz Fiyatı Ne Kadar?
 • Tarkim Bitki Koruma Ne Zaman Halka Arz Olacak?
 • Tarkim Bitki Koruma Borsa Kodu
 • Tarkim Bitki Koruma Halka Arz Büyüklüğü
 • Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
 • Katılım Endeksine Uygun Mu?
 • Tarkim Bitki Koruma Kimin?
 • Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları
 • Tarkim Bitki Koruma Gelirlerinin Kullanım Yerleri
 • Halka Arz Dağıtım Metodu

Tarkim Bitki Koruma Ne İş Yapar?

Şirket, bitki koruma ürünleri imalatı, satış ve pazarlaması konusunda faaliyet göstermektedir.

Tesis, 7.800 metrekare alanı kapalı olmak üzere toplam 20.020 metrekare arazi üzerine kurulmuştur. Kapalı alanlarda üretim tesisleri, herbisit, insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicisi ve sıvı ilaçlar ünitesi, toz ilaçlar ünitesi, depolar, idari ve sosyal binalar ile birlikte kalite ve arge laboratuvar bulunmaktadır.

Üretim tesislerinde günümüzün kalite normlarına ve FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) düzenlemelerine uygun şekilde; ıslanabilir toz (WP wettable powder), süspansiyon konsantre (SC Suspension Concentrate), kuru tohum ilacı (DS dry seed), toz (DP dustable powder), emülsiye olabilen konsantre (EC emulsifiable concentrate), granül (GR granules), emülsiyon, yağda su (EO emulsion, Water in oil), suda çözülebilen konsantre (SL soluble concentrate), tablet (TB tablet), suda dağılabilen granül (WDG water dispursible granul), kuru akışkan (DF dust flowable) vb. çeşitli formülasyonlarda insektisitler, herbisitler, fungisitler, akarasitler, bitki gelişim düzenleyicileri, nematositler, mollussisitler, defoliantlar, rodentisitler ve fumigant gruplarında bitki koruma ürünleri üretimi yapılmaktadır.

Tarkim Bitki Koruma Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

İşletmenin üretim kapasitesi: 12.080 ton/yıl

Şirket, Türkiye’nin ekolojik yapısı ve bitkisel üretim çeşitliliğine uygun 157 adet zirai ilaç ruhsatını (Tarım Bakanlığı’ndan ürünlerin satışının yurt içinde yapılabilmesi için alınan belgedir. Belge alındıktan sonra üretimi yapılıp satış gerçekleştirilebilmektedir.) portföyünde barındırmaktadır.

Şirket, ayrıca bu konudaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekte ve kısa bir süre içerisinde ürün portföyünü artırarak tarım sektörüne girdi sağlayan önde gelen firmalardan biri olmayı amaçlamaktadır.

Şirket, “EFDAL” ana markasıyla üretime başlamıştır. Bu markayla ürettiği, satış ve pazarlamasını yaptığı bitki koruma ürünleri ile tarımsal üretimde karşılaşılan hastalıklı, zararlı ve yabancı otlara karşı koruma sağlamaktadır.

Yaygın bir satış ve dağıtım ağına sahip olan Tarkim, 7 coğrafi bölgede bulunan profesyonel personeli ile başta 1.615 adet Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere diğer tarımsal birliklere ve zirai ilaç bayilerine hizmet vermektedir.

Türkiye pazarı yanında Mısır, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan’a ihracat yapmakta ve bir çok ülkede ruhsatlama çalışmalarına devam ederek ihracatta önde gelen firmalarından biri olmayı hedeflemektedir.

Tarkim Bitki Koruma Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Tarkim Bitki Koruma Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Tarkim Bitki Koruma hissesi 107,50 TL’den halka arz olacak.

Tarkim Bitki Koruma Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Tarkim Bitki Koruma halka arz tarihinin 5-6 Eylül 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.

Tarkim Bitki Koruma Sembolü Ne Olacak? Tarkim Borsa Kodu

Tarkim Bitki Koruma hissesinin sembolü “TARKM” olacak.

Tarkim Bitki Koruma Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Tarkim Bitki Koruma halka arzının büyüklüğü 537 milyon TL olarak açıklandı.

Tarkim Bitki Koruma Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Tarkim Bitki Koruma’nın halka arz açıklık oranı 23,81%’dir. Toplamda 5 milyon adet lot dağıtılacaktır. 

Tarkim Bitki Koruma Halka Arzı Oransal mı Yoksa Eşit mi Olacak?

Tarkim Bitki Koruma halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Tarkim Bitki Koruma Kimin?

Tarkim Bitki Koruma şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 40%’ı Gübre Fabrikaları, 60%’ı Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir.

Tarkim Katılım Endeksine Uygun Mu?

Tarkim Bitki Koruma katılım endeksine uygun işlem görmeyecek.

Tarkim Bitki Koruma Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)

1.800.000 Katılım – 3 Lot (323 TL)

2.000.000 Katılım – 2,3 Lot (215-323 TL)

2.200.000 Katılım – 2,3 Lot (215-323 TL)

2.500.000 Katılım – 2 Lot (215 TL) dağıtabilir.

Tarkim Bitki Koruma Finansal Gücü

2022 Hasılat: 711,2 Milyon TL

2022 Brüt Kâr: 343,2 Milyon TL

2021 Hasılat: 251,9 Milyon TL

2021 Brüt Kâr: 79 Milyon TL

2020 Hasılat: 124,1 Milyon TL

2020 Brüt Kâr: 26 Milyon TL

Şirketin hasılat 2022 yılında bir önceki yıla göre 182,3% artış göstermiştir. 2021 yılında ise hasılat 2020 yılına göre 102,9% artış kaydetmiştir.

Şirketin satışları, ağırlıklı olarak Tarım Kredi Kooperatifleri’ne yapılmaktadır. Bunun yanında yurt içi bayilere ve hâlihazirda 7 ülkedeki yurt dışı müşterilere de satış yapılmaktadır. Şirketin satışları yıllar itibarıyla artan bir trend izlemektedir. Özellikle yurt içi satışlarında 2022 yılı itibarıyla 182,3%’lük bir artış söz konusudur. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sektördeki pazar payını artırması, bayi kanalının daha iyi kullanma, bunun yanında mevcut durumda ihracat yapılan müşterilerin daha etkin şekilde değerlendirilmesi, yeni yurt dışı pazarlara açılma stratejisi kapsamında satışlardaki artış trendinin devam edeceği öngörülmektedir.

Sirket, son üç yıllık finansal sonuçlarına göre 2022 yılında, önceki yıllara göre daha yüksek bir kâr büyüklüğüne ulaşmıştır. Bunun sebebi, 2020 sene sonundan başlamak kaydıyla, yurt dışında (özellikle Çin’de) yaşanan emtia fiyat artışlarından ve dünyada yaşanan enflasyonist ortamın getirdiği navlun fiyat artışlarından korunmak ve yurt içinde yaşanabilecek döviz kuru etkisini bertaraf etmek adına, 2020 sene son ve 2021 yılı alımları, 2022 yılı ihtiyaçlarını da karşılayabilecek ölçüde yapılarak stoklu çalışma stratejisi benimsenmiş olmasıdır. Bu doğrultuda şirket, oldukça yüksek bir oranda maliyet avantajı elde etmiştir. 2022 yılında yaşanan kârlılığında ana sebebi, yapılan bu stratejidir. Brüt kâr oranları 2020 yılında 21%, 2021 yılında 30%, 2022 yılında 48% olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında brüt kârlılığın düşmesi; artan hammadde maliyetlerinin sektörün genelinde, (satışların etkilenmemesi adına) aynı oranda fiyatlara yansıtılmamasından kaynaklanmaktadır.

2022 yılında, önceki yıla göre satışlarda 182,3% artış, brüt kârda ise 359% artış olmuştur. Böylece brüt kâr oran 2022 yılında 48,3% olarak gerçekleşmiştir. Sağlıklı maliyet ve gider yönetimi de kârliliga olumlu yönde etki etmiştir.

(Kaynak: Tarkim Bitki Koruma Taslak İzahname)

Tarkim Bitki Koruma Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Tarkim Bitki Koruma, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

 • 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
 • 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
 • Fiyat istikrarı planlamamaktadır.

Tarkim Bitki Koruma Halka Arz Gelirini Nerede Kullanılacak?

Şirketin halka arz kapsamında gerçekleştirdiği 5.000.000 TL, nominal bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilecek gelirden, şirkete düşen halka arz maliyetinin çıkarılması ile elde edilecek net gelir aşağıda detayları belirtilen yatırımların fonlanmasında kullanılacaktır.

Şirketin halka arzi ile yen yatırımlar için kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Halka arzdan elde edilecek net gelirin;

 • 50% Fabrika yatırımı (Makine ekipman, inşaat işleri vb).
 • 25% Kısa vadeli borçların ödenmesi.
 • 25% İşletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.

Tarkim Kâr Dağıtım Politikası

Şirketin kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise de hangi miktarda yapılacağı esas sözleşme çerçevesinde genel kurul tarafından karara bağlanacak.

Tarkim Bitki Koruma Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

“Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), https://www.tarkimbk.com.tr/ web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Burada yer alan şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar

Onaylı İzahname