Bültenler

SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2022

SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2022
Google News Icon Takip Et

Yatırımcılar tarafından son zamanların en çok beklenen halka arzı “SDT Uzay” sonunda onaylandı!

Bu yazımızda SDT Uzay halka arzının özelliklerini, şirketi, yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz.

Heyecanla beklenen bir diğer büyük halka arzları; Astor Enerji halka arz & Söke Un Halka Arz & Europower Enerji halka arz inceleme ve detay yazılarına linklerden ulaşabilirsiniz.

İçindekiler:

 • SDT Uzay Ne İş Yapar?
 • SDT Uzay Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
 • SDT Uzay Ne Zaman Halka Arz Olacak?
 • SDT Uzay Borsa Kodu
 • Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?
 • SDT Uzay Kimin?
 • “AL” Sinyali: 90%’dan Fazla Yükselmesi Beklenen Hisse!
 • SDT Uzay Halka Arz Yorum
 • SDT Uzay Nereden Para Kazanıyor?
 • SDT Uzay Halka Arz Taahhüt ve Hedefleri
 • Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri
 • Halka Arz Dağıtım Metodu
 • Midas ile SDT Uzay Halka Arzına Katılabilir Miyim?
SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2022

SDT Uzay Ne İş Yapar?

Şirket, savunma sanayi başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı tüm hedef sektörlere, rekabetçi ve yenilikçi teknolojik ürünler ile katma değerli mühendislik hizmetleri sunmak, savunma sanayinde AR-GE’ye dayalı belirli dikey uzmanlık alanlarında ürünler geliştirmek üzere 11.02.2005 tarihinde kuruldu.

Bir teknoloji şirketi olarak kurulan SDT, gelişiminin ilk döneminde önemli projelerde hem elektronik alt sistem tasarlama ve üretme, hem de katma değerli yazılım geliştirme iş paylarıyla, çoğunlukla alt yüklenicilik görevi üstlenmiş, sonrasında büyük savunma sanayi firmalarıyla iş ortaklığı modelinde yurüttüğü projelerde başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Şirket, projelerde üstlendiği rollerle birlikte, zaman içinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) fonlarıyla beraber kendi öz kaynaklarını da kullanarak yaptığı AR-GE çalışmaları sayesinde savunma sanayinde alt sistem seviyesinde ürün geliştiren bir oyuncu haline gelmiştir.

SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2022

SDT Uzay Halka Arz

SDT CEO’su Mehmet Dora ve Genel Müdür Ömer Korkut’ göre halk açılma kararlarının arkasında iki temel neden var. Birincisi şirketin büyüme yönündeki hedefleri.

Genel Müdür Ömer Korkut, “Yaptığımız fizibilitelere göre 28 bin metrekarelik alan için 250-300 milyon liralık yatırım olacak. Ancak fizibiliteler de altı ayda bir değişiyor. İnşaat maliyetleri, artıyor. Bugünkü hesaba göre toplam yatırım 300 milyon lira olacak gibi gözüküyor” diye açıklıyor.

İkincisi ise şirketin güvenilirlik yönündeki hedefleri.

“SDT, yurt dışında Türkiye’den gelmiş bir şahıs şirketi olarak biliniyor” diyen Ömer Korkut, “İnsanlar halka arz edilen şirketin yatırımcısının olduğunu, Türkiye’nin  sermaye piyasası koşullarına göre standartlarını belirlediğini biliyor. ‘Devlet, yatırımcının haklarını koruyor’ diyor. O nedenle, hem yurt dışındaki prestijimizi bir kademe daha yukarı çıkarabilmek, bu vesilesiyle iş alma kapasitemizi artırmak için bu yola başvurduk” yorumlarında bulundu.

SDT Uzay Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? SDT Uzay Halka Arz Fiyatı

SDT Uzay hissesi 32 TL’den halka arz olacak. 

SDT Uzay Halka Arz Ne Zaman? SDT Uzay Halka Arz Tarihi

SDT Uzay halka arz tarihinin 28-29 Aralık 2022 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 2 gün olması bekleniyor.

Hisse Sembolü Ne Olacak? SDT Uzay Borsa Kodu

SDT Uzay hissesinin sembolü “SDTTR” olacak. 

SDT Uzay Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

SDT Uzay halka arzının büyüklüğü 392 milyon TL olarak açıklandı.

SDT Uzay Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?

SDT Uzay’ın halka arz açıklık oranı 21,12%’dir. Toplamda 12,25 milyon adet lot dağıtılacaktır.

SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2022

SDT Uzay Kimin? SDT Uzay Ortaklık Yapısı

SDT Uzay şirketindeki çoğunluk payların sahibi 95% ile Yönetim Kurulu Başkanı “Mehmet Dora” olarak gözükmektedir. (Yukarıdaki Resim)

Şirket sermayesi içerisinde diğer payların sahipleri ise 5% ile “Mustafa Fatih Ünal” olarak gözükmektedir. 

“AL” Sinyali: 90%’dan Fazla Yükselmesi Beklenen Hisse!

Barclays’ten yapılan açıklamaya göre, pek bilinmeyen Insmed (INSM) şirketi, ürettiği ilaçlardan birinin şartlı onay alması ve geliştirme aşamasında olan bir diğerinin de umut verici olması nedeniyle tırmanışa geçebilir. 

Barclays, analist Leon Wang’ın hisseyi “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” tavsiyesiyle takibe aldığını ve tavsiyenin verildiği günkü kapanış fiyatının yaklaşık 95% üzerini işaret edecek şekilde 37 dolarlık bir fiyat hedefi belirlediğini bildirdi. 

Bu hisseleri ve daha fazlasını keşfet! 

SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2022

SDT Uzay Halka Arz Yorum

Döviz kurlarındaki yükselişe ve yurt içi ve yurt dışı ekonomik gelişmelerden kaynaklı enflasyonist etkilere bağlı olarak tedarik edilen ürünlerin fiyatlarında ve kullanılan işçilik maliyetlerinde artış yaşanmakta olup söz konusu artışlar SDT Uzay’ın ve sektördeki şirketlerin satış fiyatları ve satılan mal ve hizmet maliyetine yükseliş olarak yansımaktadır. Satış fiyatlarına yansıtılamayan ürün ve hizmet maliyet artışları ise şirketlerin kâr marjlarına olumsuz etki edebilmektedir.

Personel Maliyetleri: 2022 yılının Temmuz ayından itibaren geçerli olan yeni asgari ücret tutarı, %30 oranında yapılan zam ile 5.500 TL olarak açıklanmıştır. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri bünyesinde çalışan personel için de ara dönem zammı yapılmış olup bu kapsamda SDT Uzay’ın personel giderleri, geliştirme maliyetleri ve satışların maliyetleri artış gösterecektir.

Covid ve Çip Krizinin Etkileri: Covid-19 salgını, emtia fiyatlarının yükselmesi, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında gerçekleşen ekonomik gerilimler, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan gerilimi gibi nedenler, çip arzında dar boğazlar oluşmasına ve küresel bir çip krizi yaşanmasına neden olmuştur. Çip krizinin etkileri 2020 yılında başlamış olup ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir öngörü verilememektedir. Çip krizinin bir sonucu olarak, üreticiler, ürünlerinde ihtiyaç duydukları çipleri tedarik edememekte, çok uzun tedarik süreleri ve yüksek fiyatları göz önüne almak durumunda kalabilmektedir. Bu durum SDT Uzay’ın donanım tedarikinde gecikmelere ve maliyet artışlarına dolayısıyla faaliyetlerinde aksamaya sebep olabilir, kârlılığını düşürebilir.

SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2022

İş Ortaklarından Siparişler: SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin iş ortaklıkları aracılığıyla satışını gerçekleştirdiği Elektronik Karıştırma (RF Jammer) sistemlerine olan talep temel olarak kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birliklerin özellikle araç alımlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Son dönemde söz konusu araç temini için yeni büyük ihalelerin yapılmaması sebebiyle şirketin bu ürün grubundan elde ettigi gelir ve kârlılığın payı şirketin toplam gelir ve karlılığı içerisinde azalış eğilimindedir.

Ancak gelecek yıl ile birlikte araç yenileme ihtiyaçlarının ortaya çıkması doğrultusunda yeni araç alım ihalelerinin yapılması ve bu kapsamda şirketin iş ortaklıkları aracılığıyla bu ürün grubundan ihale alma beklentisi şekillenecektir.

Yurt Dışı Satışları: SDT Uzay, bununla birlikte geliştirmiş olduğu bu gruptaki ürünlerin yurt dışında satışı konusunda çalışmalara ağırlık vermiş olup bu kapsamda ihracat bağlantıları da yapılmaya başlanmıştır.

Aynı şekilde şirketin yurt içi savunma sanayi ihtiyaçları kapsamında geliştirdiği hava platformu için canlı muharebe eğitim sisteminin yurt dışı pazarlara satışı için yapılan görüşmeler de olumlu sonuçlanmış ve bu kapsamda 2022 yılında bir yurt dışı müşteriyle ihracat sözleşmesi imzalanmıştır.

SDT Uzay Finansal Gücü

Şirketin gelirleri proje bazlı satışlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte, ihale usulleri, proje bazlı siparişler ve spot satışlar yoluyla gelir elde etmektedir.

SDT Uzay, birçok projeyi iş ortaklarıyla ve/veya işbirliği anlaşmalarıyla müştereken gerçekleştirmektedir. İş ortaklıkları ile gerçekleştirilen projeler tamamlandığında, iş ortaklığındaki pay oranında gelir paylaşımı yapılmaktadır.

2019 yılında 135,2 milyon TL’si yurt içi, 22,0 milyon TL’si yurt dışı satışlardan olmak üzere toplamda 157,1 milyon TL gelir elde edilmiştir.

2020 yılında serbest bölgeye ve Güney Kore’ye yapılan proje satışları yurt dışı satışların payını oldukça artırırken satışlar, 2019 yılına kıyasla %89,3’lük artışla 297,5 milyon TL’ye yükselmiştir. 2021 yılında yıllık %48,9 artış gösteren net satışlar SSB’ye geliştirilen UDS projesinden elde edilen gelirlerin etkisiyle 443,0 milyon TL’ye ulaşmıştır.

2022’nin ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 artışla 143,7 milyon TL net satış geliri elde edilmiştir.

(Kaynak: SDT Uzay ve Savunma Teknoloji Halka Arz Taslak İzahnamesi)

SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2022

SDT Uzay Nereden Para Kazanıyor?

SDT Uzay ve Savunma Teknoloji özetle;

 • Uzay ve savunma teknolojileriyle ile ilgili her türlü elektro teknik, elektronik, elektromekanik ve mekatronik mamullerin, üretimi, ithalatı, ihracatı, dahili toptan ve perakende ticaret faaliyetlerinde bulunmak;

 • Uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili her türlü bilgisayar, bilgiyazar ve bunlarla ilgili her türlü sair elektronik parça ve komponentlerin ve her nevi bilgisayar programlarının (software) hazırlanmasi, ithalatı, ihracatı, dahili toptan ve perakende ticareti ile lisans-alt lisans verilmesi ve alınmasi faaliyetlerinde bulunmak;

 • Uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili, bilişim, yazılım ve uygulama geliştirilmesi ve bunlarla ilgili AR-GE, danışmanlık, servis hizmetleri saglamak ile uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili bilişim alanında her türlü faaliyet göstermektir.

Şirket 2022’nin ilk yarısında toplam 143,7 milyon TL para kazanmıştır.

SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2022

Geleceğin Temel Taşı: Lityum-İyon Pil!

Lityum-iyon şarj edilebilir piller için 2021’den 2035’e kadar yıllık 21% oranın bileşik büyüme bekliyor. Bu oran, 366 milyar dolarlık potansiyel bir erişilebilir pazar anlamına geliyor. 

Bu pillerin en yaygın kullanım alanı elektrikli araçlar. Elbette bu piller akıllı telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda, akıllı saatlerde, alternatif ve sanal gerçeklik başlık setlerinde de kullanılıyor.

Lityum-İyon ile Elektrikli Araç hisselerini ve daha fazlasını keşfet! 

SDT Uzay Halka Arz Taahhüt, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

SDT Uzay halka arzının ardından fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

Şirket ortaklarının satışı ile halka arz edilecek paylar ile günlük 850 bin adet hisse olmak üzere, 5 iş günü için toplam 4,25 milyon adet hissenin geri alım taahhüdü verilmiştir.

Ek olarak 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı ve şirket ortakları tarafından da 1 yıl boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Yüzde Kaçı, Nerede Kullanılacak?

SDT Uzay’ın Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

 • %70’i: Şirketin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımlarında
 • %20’si: Şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
 • %10’u: Şirketin mevcut ve olası projelerinin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında

Not: SDT Uzay ihtiyaç duyulması halinde yukarıda belirtilen halka arz fonlarının kullanım kalemleri arasında %5’e kadar geçiş yapılabileceğini belirtiyor.

SDT Uzay Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2022

SDT Uzay’ın Halka Arz Hedefi ve Gerekçeleri

 • Özkaynakların güçlendirilmesi
 • Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yerleşke binasının yapılması ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi
 • Mevcut ve olası projelerin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması
 • Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması ve büyüme hedeflerine bağlı olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin devam ettirilmesi
 • Şirket’in bilinirliğinin yurt içi ve yurt dişında artıırlması
 • Rekabet gücünün artırılması
 • Potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması
 • Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi
 • Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması

SDT Uzay Halka Arz Oransal mı, Eşit mi Olacak?

SDT Uzay halka arzı yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Sözlük

Halka arz nedir, halka arz dağıtım şekilleri, fiyat istikrar politikaları vs. nedir, diye merak ediyorsan Midas Akademi’de yer alan halka arz içeriğine ulaşabilirsin. 

Ayrıca Borsa İstanbul halka arz takvimi ve yeni halka arzlardan anında haberdar olmak istiyorsan linklere tıklayarak sayfamızı kaydedebilirsin!

 • Wells Fargo Nedir?

  Makaleyi sesli dinle Wells Fargo’nun dünya ekonomisini yönlendiren en büyük bankalardan biri olduğunu henüz bilmiyor muydun? Ticaret, tüketici ve toplum bankacılığında uzmanlaşan bu dev kurumun 40’tan fazla ülke ve bölgede ofisi bulunuyor. Yani daha fazla geç kalmadan öğrenmeye değer! Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir finans kuruluşu olan Wells Fargo, müşterilerine geniş bir yelpazede bankacılık,…

Diğer İçeriklerimize de Göz At!

Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar

Taslak İzahname

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı