Bültenler

Europower Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

April 13, 2023 • 10 dakika okuma süresi
Europower Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Yatırımcılar tarafından son zamanların en çok beklenen halka arzıEuropower EnerjiSermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Bu yazımızda Europower Enerji’nin halka arz özelliklerini, şirketi, yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz.

İçindekiler:

 • Europower Enerji Ne İş Yapar?
 • Europower Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
 • Europower Ne Zaman Halka Arz Olacak?
 • Europower Borsa Kodu
 • Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?
 • Europower Enerji Kimin?
 • Europower Enerji Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları?
 • Katılım Endeksine Uygun Mu?
 • Europower Halka Arz Yorum
 • Europower Enerji Temettü Politikası
 • Europower Nereden Para Kazanıyor?
 • Europower Halka Arz Taahhüt ve Hedefleri
 • Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri
 • Europower Halka Arz İzahname
 • Halka Arz Dağıtım Metodu
 • Midas ile Europower Halka Arzına Katılabilir Miyim?
Europower Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023
Europower Enerji A.Ş.

Europower Enerji Ne İş Yapar?

Europower Enerji; enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.

Yenilenebilir Enerji alanlarında ise güneş enerjisi sektörü için konstrüksiyon, güneş paneli, depolama sistemleri, mesken ve küçük ticari isletme tipi paket güneş enerjisi çözümleri üretmektedir.

Europower Enerji ürettiği bu elektriksel ve elektromekaniksel ürünlerin ve sistemlerin ihracatını bugüne kadar 66 ülkeye gerçekleştirmiş olup ürettiği tüm ürünler ve bu ürünlerin kullanıldığı sistemlerin tamamı için mühendislik, tasarım, anahtar teslim kurulum, uygulama, test, devreye alma ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Şirketin faaliyetlerine etki eden önemli faktörler arasında; enerji fiyatlarında oluşan değişimler, enerji arzında (üretiminde) görülebilecek artışlar ve azalışlar, şirketin üretimde kullandığı bakır, gümüş, epoksi vb. hammaddelerin fiyatlarında yaşanabilecek değişimler ile yarı mamul tedariğinde üçüncü kişi tedarikçilere ve ithalata bağımlılık yer alıyor.

Europower Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Europower Enerji Halka Arz

Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi M. Behiç Harmanlı; şirketin halka arz ile kurumsal yapılarını güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı planladıklarını belirtti.

Bugün 66 ülkede varlık gösteren global bir Türk markası olmanın gururunu yaşıyoruz. Halka arz sürecimizi de başlattık. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Europower Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Europower Enerji Halka Arz Fiyatı

Europower Enerji hissesi 40,60 TL’den halka arz olacak.

Europower Ne Zaman Halka Arz Olacak? Europower Arz Tarihi

Europower Enerji halka arzı 12-13-14 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olarak belirlendi.

Hisse Sembolü Ne Olacak? Europower Borsa Kodu

Europower hissesinin sembolü “EUPWR” olacak. 

Europower Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Europower Enerji halka arzının büyüklüğü 2,4 Milyar TL olarak açıklandı.

Europower Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?

Europower’ın halka arz açıklık oranının (ek pay satışı dahil) 27,30% olması planlanıyor.

Halka arzı sırasında toplamda 50 milyon adet lot (hisse adedi) dağıtılacaktır. Eğer toplanan kesin talep satışa çıkartılan pay adedinden fazla gerçekleşirse, 10 milyon adet daha payın ek satışla halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Europower Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Europower Enerji Kimin? Europower Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesi içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi olan “Muhittin Behiç Harmanlı” 17,5% paya sahip. (Yukarıdaki resim)

Europower Enerji şirketindeki çoğunluk payların sahibi ise 70% ile Girişim Elektrik Sanayi (GESAN)’dir.

(Kaynak: Şirketin resmi web sitesinde yayınladığı taslak izahname)

Europower Enerji Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları?

Europower Enerji payların %80’i bireysel yatırımcıya ‘EŞİT Dağıtım’ yöntemiyle yapılacak.

 • 1,2 milyon katılım olursa 33 lot (1340 TL)
 • 1,3 milyon katılım olursa 31 lot (1258 TL)
 • 1,4 milyon katılırım olursa 29 lot (1177 TL)
 • 1,5 milyon katılım olursa 27 lot (1096 TL) düşecek.

Europower Enerji Katılım Endeksine Uygun Mu?

Europower Enerji faiz hassasiyeti olanlar için katılım endeksine uygun işlem görecek.

Europower Enerji Temettü Dağıtacak Mı?

Şirketin fon gereksinimleri, nakit akışı, kârlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman planları, piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişme ve beklentiler dikkate alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde şirketin her hesap dönemi için dağıtılabilir net dönem kârının en az 20%’sinin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. 

Ulusal ve küresel şartlara, şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Europower Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Europower Enerji Halka Arz Yorum

2022 yılının şubat ayında başlayan ve şu an devam etmekte olan Rusya – Ukrayna savaşı başta Avrupa olmak üzere enerji arzı (üretimi, bulunurluğu) krizine sebep olmuş ve enerji üretiminde yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına ve santrallerine olan yönelim Europower’ın ürünlerine olan talebi artırmıştır.

Yeni üretim santrallerinin kurulması ve bununla birlikte elektrikli araçlar gibi enerji tüketimini artırıcı unsurların yaygın hale gelmesi şehir şebekelerinde genişleme, kapasite ve güç artışını zorunlu hale getirmiştir. Bu durum şehirlerin alt yapıları için gerekli olan birçok ürünü üreten Europower’a satış ve dolayısıyla üretimde artışa sebebiyet vermiştir.

Şirket’in net satış gelirleri 2020 ve 2021 yıllarında bir önceki yıla kıyasla 21,6% ve 37,5% artış göstermiş olup, söz konusu yıllarda toplam satış hacmi ise bir önceki yıla kıyasla 15,7% ve 19,8% artmıştır.

Diğer yandan, COVID-19 pandemisinin etkileri 2022 yılı itibarıyla zayıflasa da özellikle uzak doğu menşeili ürünlerde lojistik ve tedarik sorunlarının devam etmesi tedarik zincirinde küresel bir krizin devam etmesine neden olmaktadır.

Europower Finansal Gücü

Europower, 2019 yılında 179.729.304 TL, 2020 yılında 326.422.684 TL, 2021 yılında 603.548.374 TL ve 2022 Haziran döneminde 765.225.714 TL hasılat elde etmiştir. Şirket hasılatı 2020 yılında 2019 yılına oranla 82%, 2021 yılında 2020 yılına oranla 85%, 2022 Haziran ara döneminde 2021 Haziran ara dönemine oranla 790% artırmıştır.

Hasılat Artış Nedenleri: 2022 Haziran ve 2021 Haziran ara dönemleri arasında görülen ciddi artışın temel nedenleri, 2021 yılında pandeminin etkisinin hissedilmesi, dünya genelinde yaşanan tam kapanma uygulamaları ve seyahat kısıtlamaları etkili olmuştur.

2022 yılına gelindiğinde ise ürün çeşitliliğinin artması, üretim kapasitesinin artırılması ve 2022 yılında dünya genelinde yaşanan yenilenebilir enerjiye eğilimin artması nedeniyle geçmiş yıllarda yaşanan dönemselliğin 2022 yılında yaşanmamasıdır.

Europower Kârlılığı

2019 yılından 2020 yılına geçildiğinde şirketin marjlarında artış gözlemlenmiştir. Bunun sebebi Şirket’in AR-GE ve kapasite artırımları yanı sıra dışarıdan tedarik etmekte olduğu ana yarı mamullerini ve sarf malzemelerini kendi bünyesinde daha düşük maliyetle üretmeye başlamış olmasıdır.

2020 yılından 2021 yılına geçildiğinde pandeminin etkisi ile müşteri seçiminde daha dikkatli davranılması ve piyasa rekabet koşulları gereği marjlarda düşüş yaşanmıştır. 2021 Haziran ile 2022 Haziran ara dönemleri kıyaslandığında ise şirketin AR-GE ile ürün çeşitliliğini artırması, mevcut üretim kapasitesini artırması ve piyasadaki talep artışı sayesinde marjlarda artış yaşanmıştır.

Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yenilenebilir enerjiye olan talebin artması Şirket’in üretmiş olduğu ürünlere global anlamda talebi artırmıştır.

(Kaynak: Europower halka arz izahnamesi)

Europower Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Europower Nereden Para Kazanıyor?

Europower, sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim (AG, OG ve YG) ekipmanı ve malzemeleri üreten bir şirket olup AR-GE merkeziyle de yeni ürünlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.

Şirket, ürettiği bu elektriksel ve elektromekaniksel ürünlerin ve sistemlerin ihracatını bugüne kadar 66 ülkeye gerçekleştirmiş olup ürettiği tüm ürünler ve bu ürünlerin kullanıldığı sistemlerin tamamı için mühendislik, tasarım, anahtar teslim kurulum, uygulama, test, devreye alma ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Şirket 2022 Haziran döneminde 765,22 milyon TL hasılat yapmıştır.

Europower Halka Arz Taahhüt, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

Europower Enerji halka arzından elde edeceği gelirlerin azami 20%’sine denk gelen paylar ile sınırlı olmak kaydıyla, 30 gün sürecek bir fiyat istikrarı hedefliyor.

Şirket ayrıca 6 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arzın olmayacağını, pay satılmayan şirket ortakları tarafından 6 ay boyunca pay satışının satılmayacağını ve halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Yüzde Kaçı, Nerede Kullanılacak?

Europower’ın Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

25-35%: AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi için kullanılması

25-35%: Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin ve çeşitliliğin artırılması ve gayrimenkul, iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemelerinin yapılması

10-20%: Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması

25-40%: İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil)

Europower Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Europower’ın Halka Arz Hedefi

Europower Enerji A.Ş. Borsa İstanbul’da halka arz olarak;

 • Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi

 • Kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması

 • Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi

 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve

 • Şirket’in kurumsal kimliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Europower Enerji Halka Arz Oransal mı, Eşit mi Olacak?

Europower halka arzı yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Europower Halka Arz İzahname

Europower Enerji onaylı halk arz izahnamesi yatırımcı ilişkileri sayfasında yayınlandı.

Midas ile Europower Halka Arzına Katılabilir Miyim?

Maalesef şu anda Midas yatırım hesabın ile halka arzlara katılım yapılamıyor. Öte yandan Europower Enerji Borsa İstanbul’da işleme görmeye başladıktan sonra hisselerinin alım ve satımını gerçekleştirebilirsin.

Sözlük

Halka arz nedir, halka arz dağıtım şekilleri, fiyat istikrar politikaları vs. nedir, diye merak ediyorsan Midas Akademi’de yer alan halka arz içeriğine ulaşabilirsin. 

Ayrıca Borsa İstanbul halka arz takvimi ve yeni halka arzlardan anında haberdar olmak istiyorsan linklere tıklayarak sayfamızı kaydedebilirsin!

Europower Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar: SPK Bülteni, İzahname