BIST Şirket Haberleri

ORGE Analist Toplantısı Değerlendirmesi ve Hap Notlar

November 29, 2023 • 8 dakika okuma süresi
ORGE Analist Toplantısı Değerlendirmesi ve Hap Notlar

28 Kasım Salı günü Fairmont Quasar İstanbul‘da gerçekleşen ORGE analist toplantısından notlarla karşındayız!

🔎 Toplantıda paylaşılan bilgiler ve genel finansalların değerlendirildiği yazımızda; devam eden ve planlanan faaliyetler, mali durum ve süreç içerisinde şirketin çalışma prensibine değindik.

👀 Şirket, devam eden işlerde ve yeni yatırımlarda finansal ve borçluluk yapısı anlamında temkinli tutumun elden bırakılmadan devam edileceğinin mesajını verdi. Güçlü nakit yapısı ve düşük borçluluk oranıyla yüksek kâr marjlı işlere odaklanan şirketin bu tutumu sürdürme niyetinde olduğu görülüyor. Şirket finansman maliyetlerin yükseldiği mevcut konjonktürde bu disiplinin daha faydalı olacağı düşüncelerini paylaştı.

🚉 Orge’nin ana faaliyet konusu olan taahhüt işlerinden metro ve raylı sistem tarafını oldukça hareketli günler beklendiği belirtildi. Türkiye’de metro ve raylı sistem yatırımlarının artacağı beklentileri; bugüne dek ORGE’nin bu alanda almış olduğu birçok imza değeri taşıyan projelerde yer almasından dolayı gelecek adına önemli bir potansiyel oluşturduğuna değinildi.

⚡ Şirketin faaliyet alanına katılarak heyecan yaratan yenilenebilir enerji tarafında işlerin durgun seyrettiği ancak gelecek dönemde yeniden hızlanma yaşanabileceğine dikkat çekildi. Burada; şirketin yüksek kâr marjlı iş yapma politikasının, yalnızca ciro üretmek için iş almanın önünde durmasından kaynaklı seçici davranmanın etkili olduğundan bahsedildi.

🔌 Bir diğer faaliyet alanı olan ve yakın dönemde heyecan yaratan e-şarj tarafında ise üretime geçilmesi planlanan ünitelerde çalışmalara hızla devam edildiğinden bahsedildi. 2024 3. çeyrek döneminde satışa hazır hale gelmesinin planlandığı, ciroya katkısının 2024’te çok sınırlı iken 2025’te net şekilde hissedileceğinden bahsedildi.

👀 Şirkette yeni faaliyet alanları, yatırımcılar nezdinde heyecan yaratıyor olsa da gerçekçi bakış açısıyla ilk etapta ana faaliyet alanında işlerin seyrine odaklanıldığı ve dengeli ilerlendiği belirtildi. Burada işlerin yolunda olduğunu söylemenin mümkün olduğu belirtildi. Koç ve Alarko Grubu gibi gruplarla projeler yürütülmesi ve potansiyel yeni iş ilişkileri için de referans olmasının anlamlı olduğunun üzerinde duruldu.

🤝 Şirketin Orge Ticaret (OTC) gibi stratejik adımlarının da kârlılığa ve genel finansallara pozitif katkı sunduğu görülüyorken bu adımların vizyon açısından da şirkete katma değer sağlayan bakış açıları olduğu belirtildi.

✅ Genel çerçevede devam eden ve planlanan operasyonlarda seyrin pozitif olduğu, basiretli ve temkinli bir bakış açısı ile ilerlendiğinden bahsedildi. Yeni faaliyet alanlarının finansallara katkısını kısa zamanda beklemek anlamsız olabileceğine değinildi. Ancak şirketin ana faaliyeti olan işlerde güçlü sonuçlarla büyümeye devam etmesi halihazırda takip edilmesi gereken konu olarak başarılı şekilde yürütüldüğünden bahsedildi. Şirketin; Borsa İstanbul’da en yüksek brüt kâr marjına sahip şirketler arasında yer alıyor olması, güçlü mali yapısı, düşük borçluluk oranıyla öz kaynakları ile büyümesi üzerinde durulması gereken konular arasında yer alıyor.

👀 Şirket tarafından toplantıda verilen demeçlerde dikkat çeken hap notları senin için derledik! Notlara geçmeden önce Orge 2023 3. çeyrek finansallarını değerlendirdiğimiz analiz çalışmamıza da buradan ulaşabilirsin!

İşte şirketin ağzından toplantıdan hap notlar:

Genel Durum

ORGE Analist Toplantısı Değerlendirmesi ve Hap Notlar
 • 🎯 Şirketin orta ve uzun vadede FAVÖK marjı hedefi 30-40% arasında kalıcılığın sağlanmasıyla olacak. Bu oran, şu an olduğu üzere 50% seviyelerinde tutulmak isteniyor; ancak sonuç süreç içinde takip edilecek.
 • 🌍 Global şirketlerle kurulan ilişkilerin; rekabet avantajı, ilave hasılat ve kâr marjı yaratmaya katkısının beklendiğine değinildi. Aktif bir rol üstlenilmeyen projelerde dahi malzeme/ürün satışı yoluyla faydalar da sağlanabileceği belirtildi.
 • 💪🏻 Şirket, eş zamanlı olarak operasyonel ve parasal anlamda 15 projeye devam edebilecek kapasiteye ulaşmış durumda.
 • ♻ Şirket, geri dönüşüme önem veriyor. Bu anlamda 2015’ten bu yana toplam 678 ton kablo, plastik boru ve benzeri ürünlerden geri dönüşüm sağlandı.
 • ✍🏻 Şirketin imza değeri taşıyan işlere önem göstermeye devam edeceği belirtildi.
 • 📄 Yeni alınan işlerde, doların değer kazanması ve kontrat revizeleri ile artan backlog’un 2 katına çıktığına değinildi.
 • 💸 Kontratların 80%’inin yabancı para cinsinden olduğu; şirketin menfaatlerini koruyacak diğer maddelerin de eklendiği sözleşmeler, riskleri azaltmada ve kur riskinden korunmada önemli bir rol oynadığı belirtildi.
 • ⚖ İş geliştirmelerin; nakit akışında pozitif, risklerde ise azaltıcı etkiler sağladığı belirtildi.
 • 🍀 OTC / Orge Ticaret ile birçok alanda avantaj sağlanıldığı belirtildi.
 • ⛏ Emtia alım zamanlamaları ve yeni iş ilişkilerinin FAVÖK oluşumunda önemli katkı sağladığına değinildi.
 • 💰 25%’e ulaşan kurumlar vergisi üzerinden devam eden tüm işler için ertelenmiş vergi kârının ayrılmasının net kârı baskıladığına değinildi.
 • 👨🏻‍💻 Az personel ile çok projede yer alma ve iş yapma imkanı sağlandığı, bunun devam ettirilmek istendiği ve personel verimliliğini artırıcı çalışmaların sürdüğüne değinildi.
 • 🏦 Finansal borçlar sabit tutulurken TL borçlanmayı tercih ettikleri ve yabancı para borcuna yaklaşmadıkları ifade edildi.
 • 📄 Vergi usul tablosunun buna müsait olması ile kâr dağıtımında bedelsiz sermaye artırımının daha uygun görüldüğü belirtildi.
 • 💰 Finansal borçların aktiflere oranının 15%’i geçmeyeceği ve az faaliyet gideri ile yüksek brüt kâr oluşturma projeksiyonlarını korumaya çalışma hedeflerinden bahsedildi.
 • ❌ Şirketin her alanda olduğu gibi yeni faaliyet alanlarında da düşük borç ile devam etmeyi tercih edeceği belirtildi.
 • 👣 Yüksek istihdamın olmadığı, faaliyet giderlerinin düşük olduğu bir modelle devam etmek amaçlanırken diğer yandan devlet teşviki, yer tahsisi gibi konuların da henüz netlik kazanmadığını ancak gelişmelerin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Metro ve Taahhüt İşleri

ORGE Analist Toplantısı Değerlendirmesi ve Hap Notlar
 • ⚡ Ana faaliyet alanı olan elektrik taahhüt işi ve yeni faaliyet alanlarında oldukça önemli potansiyeller olduğu belirtildi.
 • 🗳 Belediye seçimlerinin metro ve raylı sistemler tarafında yeni işlere hız kazandırabileceği belirtildi.
 • 🚉 Pendik-Fevzi Çakmak ve Bakırköy-Kirazlı metro hatları en büyük projeler arasında yer almakla beraber devam eden birçok projenin de olduğu belirtildi.
 • 🚆 Metro tarafında İstanbul’da büyüme devam ediyorken eş zamanlı olarak metro doygunluğu düşük illerde de yüksek potansiyel görülüyor.
 • 🏙 Turizm tarafında önemli ve güvenli bir işveren olarak görülen Alarko Grubu ile anlaşma sağlanan taahhüt işi bir başlangıç olarak değerlendirildi. İş birliklerinin devam edebileceğinin üzerinde duruldu.
 • 🏥 Yine yakın zamandaki imza değeri taşıyan işlerden biri de Koç Grubu ile sağlanan İzmir Amerikan Hastanesi taahhüt işi olarak örnek gösterilebilir.
 • 🏘 İzmir, Gaziantep, Diyarbakır gibi birçok şehirde raylı sistemler için belediyelerce ayrılan fonlar olduğundan bahsedildi.

E-şarj Alanı

ORGE Analist Toplantısı Değerlendirmesi ve Hap Notlar
 • 🔌 E-şarj tarafında üretimi planlanan modeller arasında öncelik ve ağırlığın AC modele verilmesi planlanıyor. DC modelin kullanımı için gerekli altyapının tüm dünyada oldukça yetersiz olduğunun üzerinde duruldu.
 • 🏤 Üretilecek e-şarj ürünlerinde, Avrupa ve genel dünya kriterlerine uygun ürünler üretilmeye çalışıldığından bahsedildi.
 • 🔋 E-şarj tarafında 2030’a kadar 1 milyon adet TOGG üretim hedefi, Türkiye’ye Çin’den elektrikli araç ithalatının henüz sınırlı olması ve iki teker araçların barındırdığı potansiyelin katalizör etki yaratabileceğine değinildi.
 • 🥇 Çalışmaları devam eden ve e-şarj ürünlerinde Türkiye’de ve dünyada lider yazılıma ve donanıma sahip ürünler oluşturulacağından bahsedildi.
 • 🔋 E-şarj üretimi tarafında en kötü senaryoda dahi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde ürünlerin satışa hazır olacağının üzerinde duruldu.
 • 📈 E-şarj gelirlerinin 2024 yılı cirosuna etkisinin zayıf olacağı ancak 2025 yılında daha net hissedilebileceği beklentileri paylaşıldı.
 • 🕵‍♂ IEA’ya göre E-şarj işinde oldukça önemli bir potansiyel ve büyüme beklendiğinden bahsedildi.

Yenilenebilir Enerji Alanı

Güneş Paneli
 • ⏯ Yenilenebilir enerji tarafının durgun seyrettiği ancak gelecek dönem adına bu durgunluğun yerini yeniden ivmelenmeye bırakabileceğinden bahsedildi.
 • ⚡ Bütüncül elektrik dönüşümleri olan GES işlerine yoğunlaşmak istenildiği belirtildi.
 • ☀️Diğer alanlarda oluşabilecek iş ilişkilerinin bütüncül yaklaşım kapsamında GES tarafında da fırsatlara yol açılabileceğinin üzerinde duruldu.

Şirketin 2023 Yıl Sonu Beklentileri:

ORGE Analist Toplantısı Değerlendirmesi ve Hap Notlar

ORGE Analist Toplantısı Değerlendirmesi ve Hap Notlar

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik 29 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu‘nda yer alan analist sunumuna ve sunumda verilen demeçlere göre hazırlanmıştır.