Şirket İncelemeleri

Çan Termik (CANTE) – 2Ç23 Bilanço Analizi

Çan Termik (CANTE) – 2Ç23 Bilanço Analizi
Google News Icon Takip Et

Çok uzun zamandır bir düşüş trendinde olan ve zirvesinden bu yana neredeyse 70%’ten fazla değer kaybeden Çan Termik, bu yılın 2. bilançosunu (2023-06) dün açıkladı. Bu yazımızda şirketin bilançosunda önemli bulduğumuz kalemleri paylaşacağız.

Not: Şirketin bilanço analizine girmeden önce eğer bu yazımızda hangi kalemleri neden incelediğimizi veya bu başlıkların şirkete dair neyi gösterdiğini merak ediyorsan, yazımızın en sonundaki sözlük kısmına göz atabilirsin.

İyi Okumalar.

Dönen Varlıklar Artışta 📈

Bilindiği gibi dönen varlıklar, şirketin likiditesini temsil eder. CANTE’nin de 2023-06 dönemi dönen varlıklarını (3,822 milyar TL) bir yıl öncenin aynı dönemi olan 2022-06 (1,264 Milyar TL) ve bir önceki çeyrek 2023-03 (3,577 milyar TL) ile karşılaştırırsak;

✅ Yıllık bazda 200% civarı ve

✅ Çeyreklik bazda 6,8% dönen varlıklarını artırdığını görürüz.

Yani, şirket dönen varlıklarını artırarak likiditesini iyileştirebilmiş denilebilir. Sadece buradaki çeyreklik artış, diğer çeyreklerdeki artışların altında kalmış. (2023-03: +71% ve 2022-12: +37%)

Duran Varlıkların Yükselişi 📊

Duran varlıklar ise genellikle şirketin uzun vadeli yatırımlarını temsil eder. 2023-06 dönemi duran varlıklarını (6,020 milyar TL) bir yıl öncenin aynı dönemi olan 2022-06 (4,993 Milyar TL) ve bir önceki çeyrek 2023-03 (5,635 milyar TL) ile karşılaştırırsak;

✅ Yıllık bazda 20% civarı ve

✅ Çeyreklik bazda 7% duran varlıklarını artırdığını görüyoruz.

Hem çeyreklik hem de yıllık büyüme ile şirketin yaptığı yatırımlardaki artışı bilançosundan da rahatlıkla görebiliyoruz.

Toplam Yükümlülükleri 💰

Şirketin borçlarının da arttığını görüyoruz. 2023-06 dönemi yükümlülüğünü (5,530 milyar TL) bir yıl öncenin aynı dönemi olan 2022-06 (2,981 milyar TL) ve bir önceki çeyrek 2023-03 (4,50 milyar TL) ile karşılaştırırsak;

❌Yıllık bazda 85% civarı ve

❌Çeyreklik bazda 23% borçlarını artırdığını görüyoruz.

Şirketin süreç içerisinde her çeyrekte daha borçlu bir yapıya evrildiğini görüyoruz.

Çan Termik (CANTE) - 2Ç23 Bilanço Analizi

Gelir Tablosu Analizi 💹

Şirketin satışlarından elde ettiği gelirlerine bakalım. 2023-06 dönemi (2,154 milyar TL) bir yıl öncenin aynı dönemi olan 2022-06 (1,988 milyar TL) ve bir önceki çeyrek 2023-03 (1,226 milyar TL) ile karşılaştırırsak;

✅ Yıllık bazda 8% civarı ve

✅ Çeyreklik bazda 75% duran varlıklarını artırdığını görüyoruz.

Gelirlerin yanında şirketin bu satışlarından elde ettiği kârı da önemli olduğu için, buradaki artışa henüz sevinmiyoruz. Zaten enflasyon oranları düşünüldüğü zaman beklentiler bu kalemde daha yüksek oranda bir artış olması yönünde oluyor.

Esas Faaliyet Kârı 📊

Esas faaliyet kârı geçmişe oranla düşüş gösteren önemli kalemlerden. 2023-06 dönemi (421,544 milyon TL) bir yıl öncenin aynı dönemi olan 2022-06 (868,053 milyon TL) ve bir önceki çeyrek 2023-03 (230,556 milyon TL) ile karşılaştırırsak;

❌ Yıllık bazda 51% civarı düşüş ve

✅ Çeyreklik bazda 83% civarı yükseliş görüyoruz.

Şirketin her ne kadar gelirleri yükselmiş olsa da, esas faaliyet kârı gibi önemli bir göstergenin bir yıl önceye göre düşmesi olumsuz gözüküyor.

Dönem Kârı 💵

Dönem kârı da yine yıllık bazda düşüş gösteren önemli kalemlerden. 2023-06 dönemi (548,188 milyon TL) bir yıl öncenin aynı dönemi olan 2022-06 (915,768 milyon TL) ve bir önceki çeyrek 2023-03 (471,267 milyon TL) ile karşılaştırırsak;

❌ Yıllık bazda 40% civarı düşüş ve

✅ Çeyreklik bazda 16% civarı yükseliş görüyoruz.

Dönem kârı ve esas faaliyet kârında 40-50% arası bir düşüş yine CANTE’nin bilançosunda olumsuz gözüken kalemlerden.

Çan Termik (CANTE) - 2Ç23 Bilanço Analizi

Kârlılık Oranlarında Gözle Görülür Kötüleşme 📉

Kârlılık ve değerleme oranları, bir şirketin finansal sağlığını ve performansını değerlendirmek için en çok kullanılan finansal analiz araçlarıdır. İncelemeye aldığımız şirketin 2023’ün ilk ve ikinci çeyreğine ait oranlarına bakıldığında, dikkate değer bir kötüleşme olduğunu görüyoruz. 

Kârlılık Oranlarındaki Değişim 📊

2023-03 döneminde yılının ilk çeyreğinde 28,64% olan aktif kârlılık oranı, ikinci çeyrekte 21,98%’e düşmüştür.👆 Bu durum, şirketin varlıkları üzerinden daha düşük bir kâr seviyesine gerilediğini gösteriyor.

FAVÖK marjı ise 2022-06 dönemindeki 48,77%’lik seviyesinden çok uzakta, 23,99% seviyesine gerilemiştir. Bir önceki çeyrek olan 2023-03’ün 23,70%’lik seviyesinden çok da yükselememiştir.

Şirketin net kâr marjında da önemli bir düşüş görülmüştür. 2022-06 dönemindeki 46,05%’lik seviyesinden yine çok uzakta, bu dönem 25,45% seviyesine gerilemiştir.

Özsermaye kârlılık oranı ise bir önceki çeyreğin değeri olan 57,69%’dan 46,63’e düşmüş, sadece yıllık bazda (2022-06: 43,99%) yükselmiştir.

Yatırılan Sermayenin Getirisi (ROIC), ilk çeyrekte 46,17% iken ikinci çeyrekte 41,69%’a düşmüş, bu da yatırımların getirisinin azaldığını göstermiştir. 

Değerleme Oranlarına Genel Bakış 👀

Şirketin Firma Değeri/FAVÖK oranı, ilk çeyrek değeri olan 8,21’den ikinci çeyrekte 11,35’e çıkmıştır. Bu durum, şirketin firma değeri ile karşılaştırıldığında daha düşük bir FAVÖK elde ettiğini gösterir. CANTE’nin “daha çok pahalılaştığını” gösterir.

Fiyat/Kazanç oranı ise bu dönem 9,68’e yükselerek, bir önceki çeyreğin 6,38’lik oranına göre hisselerin daha pahalı haline geldiğini gösterdi. 

Son olarak, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı, ilk çeyrekte 2,97’den ikinci çeyrekte 3,97’ye yükseldi. Bu durumda, şirketin piyasa değerinin defter değerine kıyasla çok daha fazla yükseldiğini gösterdi.

Sonuç olarak, CANTE hem kâr hem de kârlılık oranlarında düşüş yaşamış ve hissesinin değeri önceki çeyreğe oranla daha “pahalı” hale gelmiştir. 

Çan Termik (CANTE) - 2Ç23 Bilanço Analizi

Sözlük

Toplam Dönen Varlıklar: Şirketin likiditesini yani kolay ve hızlı bir şekilde nakde dönüştürebileceği varlıklarını gösterir. Bu rakamın büyümesi şirketin finansal sağlığı açısından olumludur.

Toplam Duran Varlıklar: Şirkete uzun vadede fayda sağlayacak fabrika, makine veya arsa gibi yatırımlardır. Bu rakamın yüksek olması şirketin yatırımlarını artırdığını gösterebilir.

Toplam Yükümlülükler: Şirketin kısa ve uzun vadeli borçlarının toplamıdır. Yükselmesi kimi zaman olumlu sayılmasa da, şirketin yatırımları ve gelecek planları ile paralel değerlendirilmelidir.

Esas Faaliyet Kârı: Şirketin asıl faaliyet alanından elde ettiği kârı gösterir. Artış göstermesi olumlu sayılsa da, bu artışın enflasyon artış oranından ve sektör ortalamasından yüksek olması beklenebilir. Çeyreklik ve yıllık artışına bakılır.

Dönem Kârı: İlgili dönemde şirketin elde ettiği kârı gösterir. Bir önceki çeyreğe ve bir yıl önceki aynı çeyreğe göre kârını yükseltmesi beklenir. 

Kârlılık: Şirketin her 1 birimlik yaptığı satıştan elde ettiği gelirin, ne kadarını kâr olarak cebine koyduğu çok önemlidir. Şirketin gelirleri ve kârı gibi, kârlılık oranlarını da yıllık ve çeyreklik bazda artırması olumlu karşılanır.

Şirket Değerlemesi: Şirketin işletme kalitesi ile ilgili değil, hissesi ile alakalıdır. Şirketin gelir, kâr ve kârlılık gibi performansları karşısında hisse fiyatının ne kadar ucuz veya pahalı olduğu ile ilgilenir. Bu oranların düşmesi yani şirketin ucuzlaması yatırımcılar tarafından olumlu karşılanır.

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Çan Termik Bilanço – 2Ç23 KAP Bildirimi